Now showing items 107-126 of 722

  • Design nemocničního nočního stolku 

   Author: Janeček Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Šiňor Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce uvádí problematiku návrhu nemocniního noního stolku pro pacienty na l kovch oddleních. První ást tvoí pehled vvoje a reeri souasnch vrobc. V druhé ásti je popsána metodika spolen s przkumem a zdroj inspirace. ...
  • Design of a Planar Concave Grating in Silicon Nitride for biomedical sensing applications in the visible range 

   Author: Castro Miller Ivan Dario; Supervisor: Claes Tom; Opponent: Remeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   The importance of light-matter interaction based laboratory measuring techniques, together with the availability of the advanced fabrication processes in the microelectronics industry, the knowledge in telecommunications ...
  • Detekce a analýza dechového cyklu ze signálů tlaku a průtoku 

   Author: Vaněk Filip; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Monitorování plicní ventilace je důležitou zpětnou vazbou pro lékaře a obsluhu ventilátoru.
  • Detekce adverzních účinků umělé plicní ventilace multisignálovou analýzou 

   Author: Bartoníček Jakub; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Střední tlak v dýchacích cestách (CDP) je parametr, který se nastavuje během připojenípacienta na vysokofrekvenční oscilační umělou plicní ventilaci (HFOV). V současnosti neexistuje žádná robustní metoda, podle které by ...
  • Detekce cévních mozkových příhod pomocí mikrovlnného zobrazovacího systému a SVM 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vondruška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Mikrovlnné systémy mají velký potenciál pro využití při zobrazování lidské hlavy zvláště pak detekce cévní mozkové příhody. Cílem této práce je vytvořit zjednodušený fantom hlavy dospělého člověka, který umožní vkládání ...
  • Detekce dependentních a non dependentních zón v obraze získaném elektrickou impedanční tomografií 

   Author: Stejskal Miroslav; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Hotař Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detektor ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémy 

   Author: Minář Kryštof; Supervisor: Veselý Tomáš; Opponent: Andrle Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem detektoru ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémy, včetně tvorby schématu zapojení, desky plošných spojů a návrhu firmwaru řídicího kontroléru. Vytvořený funkční ...
  • Development of a clinical pathway for syncope patients and implementation into a medical software 

   Author: Suess Claudio; Supervisor: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Difuzí vážené zobrazení (DWI) ledvin pomocí zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) 

   Author: Arefin Tanzil Mahmud; Supervisor: Renken R.J.; Opponent: Greuter M.J.W.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Domácí plicní ventilace v kontextu České republiky 

   Author: Chlouba Martin; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Plášková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se skládá z několika cílů. Prvním z těchto cílů je zhodnocení rizik, souvisejících s celým procesem poskytování léčby pomocí domácí umělé plicní ventilace. Hlavním zdrojem, pro popsání těchto rizik, ...
  • Dopady nového zákona o zdravotnických prostředcích z pohledu bezpečnostně technických kontrol 

   Author: Jícha Marek; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Peštová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je zhodnocení dopadů nové legislativy o zdravotnických prostředcích z pohledu odborné údržby a revizí. Dále porovnání změn oproti předešlé legislativě a uvedení výhod i nevýhod nového zákona pro jednotlivé ...
  • Dynamický kultivační systém pro diferenciaci kmenových buněk směrem k buňkám hladké svaloviny 

   Author: Hůlová Adéla; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Švagr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavním cílem této práce bylo navrhnout, vytvořit a ověřit systém pro diferenciaci kmenových buněk směrem k buňkám hladké svaloviny. V první části práce byly popsány různé vlivy na diferenciaci směrem k buňkám hladké ...
  • Dynamika vyplavování plynů při různých hodnotách středního tlaku při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Author: Roškotová Lucie; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Resl Kilián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce bylo nalézt hraniční hodnotu středního tlaku v dýchacích cestách, jejíchž
  • Efekt a nákladovost lázeňské péče 

   Author: Vondrášková Monika; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Machálek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Efektivita a management nákupu spotřebního materiálu - řízení zásob na ZS hl. města Praha 

   Author: Strnadová Michaela; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Šeberka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Efektivita fototerapeutických přístrojů 

   Author: Mindl Štěpán; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivita kombinované fyzikální přístrojové terapie versus ultrazvuková terapie a elektroterapie při léčbě VAS krční páteře 

   Author: Benešová Michaela; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Efektivita nákladů při zajištění správnosti měření v hematologické laboratoři 

   Author: Bradáčová Pavla; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Otawová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity vynaložených nákladů hematologické laboratoře při současném zajištění kvality měření. Cílem práce bylo identifikovat a ocenit možné změny v chodu laboratoře, které by vedly k ...
  • Efektivita přístrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Matějovská Miroslava; Supervisor: Jakubův Lenka; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivita využití hybridních operačních sálů v angiologii a cévní chirurgii 

   Author: Králová Tereza; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hybridní operační sály využívají nové nejmodernější technologie. Od roku 2009 jsou v rámci ČR k dispozici pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Institut klinické a experimentální medicíny je jedním z pěti ...