Now showing items 92-111 of 722

  • Bariéry implementace klinického informačního systému na anestezilogicko-resuscitačním oddělení 

   Author: Hejmová Pavla; Supervisor: Juřičková Ivana; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bariéry ve screeningovém programu kolorektálního karcinomu 

   Author: Streitbergová Lucie; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezbariérovost zdravotnických zařízení v České republice 

   Author: Hyková Marcela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Jurásková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku 

   Author: Kaněrová Michaela; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem diplomové práce bylo stanovení výsledné ekonomické bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro identifikaci základních procesů screeningového programu a zhodnocení ...
  • Bilance screeningového programu kolorektálního karcinomu 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Rakovina tlustého střeva je třetí nejčastěji diagnostikované rakovinové onemocnění ve vyspělých státech. Ve většině zemích včetně České republiky je zaveden celoplošný screeningový program, kdy jsou občané státu zvány na ...
  • Celkové náklady na diagnozu na oční klinice VFN 

   Author: Ševčíková Tereza; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Vorlíček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Vsoučasné době jsou velkým problémem zvyšující se náklady ve zdravotnictví. Výkony a léčebná péčejsou stále nákladnější a pro nemocnice je problém identifikovat místo vzniku zbytečných nákladů. Cílem diplomové práce bylo ...
  • Cenotvorba zdravotnických prostředků - vyhodnocení zahraničních cen při organizaci nákupu nového zdravotnického přístroje 

   Author: Roun Václav; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo vytvořit postup pro přepočet cen nákupů zdravotnických přístrojů ze zahraničí a následná aplikace tohoto postupu na přístroj TrueBeam. K realizaci tohoto cíle bylo nutné popsat datovou strukturu informačních ...
  • Centrum minimálně invazivní diagnostiky a léčby 

   Author: Klacek Tomáš; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Lešundák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-26)
   Cílem práce bylo vypracovat studii proveditelnosti na zhodnocení efektivity zřízenícentra minimálně invazivní medicíny. Nejprve byl zpracovánpřehledsoučasného stavu řešení minimálně invazivních výkonů ve světěsdůrazem na ...
  • Compliance příjemců invalidních důchodů ve farmakoterapii a dodržování léčebného režimu při léčbě diabetu 

   Author: Dobrodenková Michaela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cieľom práce bolo analyzovať reálne dáta o dodržiavaní liečebných opatrení pri diabetu mellitu 2. typu u príjemcov invalidných dôchodkov a kvantifikovať závislosť progresie choroby na (ne)dodržiavaní predpísanej farmakologickej ...
  • Core-Model v podmínkách České republiky z pohledu zdravotnické techniky 

   Author: Helligerová Petra; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Šubrt Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Koncept HTA Core Modelu? je užívanou metodikou v Evropě, která standardizuje způsob provádění studií. Cílem této práce je metodiku přenést do podmínek českého zdravotnického systému pro zdravotnickou techniku tak, aby bylo ...
  • Cost-effectiveness analýza perorálního a depotního preparátu při léčbě pacientů trpících schizofrenií 

   Author: Tomeček David; Supervisor: Jantosová Nikola; Opponent: Hollý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Cost-of illness senilní katarakty v České republice 

   Author: Kruntorádová Ilona; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Soharová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Úvod: V České republice je každoročně provedeno na devadesát tisíc operací senilní katarakty. Cílem této studie bylo vyčíslit přímé náklady dle typu implantované nitrooční čočky, a to z perspektivy veřejného zdravotního ...
  • CRM strategie pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol u pacientů s chronickým plicním onemocněním 

   Author: Karasová Markéta; Supervisor: Komkov Roman; Opponent: Madar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Časová využitelnost a efektivnost skiaskopického rtg přístroje 

   Author: Tomanová Jarmila; Supervisor: Juřičková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Časová využitelnost a vytíženost magnetické rezonance v České republice z národního hlediska 

   Author: Tomášková Lucie; Supervisor: Ujhelyiová Alena; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Design nemocničního nočního stolku 

   Author: Janeček Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Šiňor Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce uvádí problematiku návrhu nemocniního noního stolku pro pacienty na l kovch oddleních. První ást tvoí pehled vvoje a reeri souasnch vrobc. V druhé ásti je popsána metodika spolen s przkumem a zdroj inspirace. ...
  • Design of a Planar Concave Grating in Silicon Nitride for biomedical sensing applications in the visible range 

   Author: Castro Miller Ivan Dario; Supervisor: Claes Tom; Opponent: Remeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   The importance of light-matter interaction based laboratory measuring techniques, together with the availability of the advanced fabrication processes in the microelectronics industry, the knowledge in telecommunications ...
  • Detekce a analýza dechového cyklu ze signálů tlaku a průtoku 

   Author: Vaněk Filip; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Monitorování plicní ventilace je důležitou zpětnou vazbou pro lékaře a obsluhu ventilátoru.
  • Detekce adverzních účinků umělé plicní ventilace multisignálovou analýzou 

   Author: Bartoníček Jakub; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Střední tlak v dýchacích cestách (CDP) je parametr, který se nastavuje během připojenípacienta na vysokofrekvenční oscilační umělou plicní ventilaci (HFOV). V současnosti neexistuje žádná robustní metoda, podle které by ...
  • Detekce cévních mozkových příhod pomocí mikrovlnného zobrazovacího systému a SVM 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vondruška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Mikrovlnné systémy mají velký potenciál pro využití při zobrazování lidské hlavy zvláště pak detekce cévní mozkové příhody. Cílem této práce je vytvořit zjednodušený fantom hlavy dospělého člověka, který umožní vkládání ...