Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 650

  • Hodnocení technologií v kardiologii 

   Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
  • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
  • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

   Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
  • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

   Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...
  • Návrh analytického nástroje pro multikriteriální rozhodování v HTA 

   Autor: Millek Jiří; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro podporu rozhodovacího procesu HTA využívající MCDA v prostředí MATLAB. Na základě analýzy multikriteriálních a normalizačních metod a studiu HTA dat byl navržen a realizován analytický ...
  • Cenotvorba zdravotnických prostředků - vyhodnocení zahraničních cen při organizaci nákupu nového zdravotnického přístroje 

   Autor: Roun Václav; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo vytvořit postup pro přepočet cen nákupů zdravotnických přístrojů ze zahraničí a následná aplikace tohoto postupu na přístroj TrueBeam. K realizaci tohoto cíle bylo nutné popsat datovou strukturu informačních ...
  • Analýza efektivity 3D zobrazovacího systému CBCT (Cone beam computed tomography) ve srovnání s 2D systémem (panoramatický rtg) v soukromém stomatologickém zařízení 

   Autor: Táborská Martina; Vedoucí práce: Jeřábková Silvie; Oponent práce: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cone beam výpočetní tomografie umožňuje trojrozměrné zobrazení anatomických struktur. Dnes se ve stomatologii běžně používá 2D zobrazení pomocí panoramatického nebo intraorálního rentgenu. Cílem práce je analyzovat efektivitu ...
  • Analýza celkových nákladů na diagnózu v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

   Autor: Žižková Tereza; Vedoucí práce: Hospodková Petra; Oponent práce: Provázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem diplomové práce je vytvoření univerzální metodiky pro vyčíslení skutečně vznikajících nákladů na konkrétní diagnózu zperspektivy poskytovatele tedyON Kladno, a.s. Vrámci diplomovépráce bylo dílčím cílemanalyzovat ...
  • Detekce adverzních účinků umělé plicní ventilace multisignálovou analýzou 

   Autor: Bartoníček Jakub; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Střední tlak v dýchacích cestách (CDP) je parametr, který se nastavuje během připojenípacienta na vysokofrekvenční oscilační umělou plicní ventilaci (HFOV). V současnosti neexistuje žádná robustní metoda, podle které by ...
  • Aplikátor pro lokální mikrovlnou hypertermii realizovaný na bázi metamateriálových struktur za použití diskrétních součástek 

   Autor: Berka Vojtěch; Vedoucí práce: Vrba David; Oponent práce: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce charakterizuje inovativní aplikátory založené na bázi rezonátoru nultého řádu pro léčbu nádorových onemocnění pomocí mikrovlnné hypertermie. Parametry an- tén jsou studovány pomocí numerického simulátoru ...
  • Optimalizace CPAP aplikátoru pro novorozence 

   Autor: Balcarová Eva; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Hiřmanová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Ventilace pomocí pozitivního přetlaku nacházíuplatněnízejménavrespirační terapii neonatologických pacientů. Tato technika používá dva druhy aplikátorů ?nosní masky a aplikátory snostrilami. Každý zpoužívaných systémů má ...
  • Analýza biologických signálů z experimentálního modelu ARDS 

   Autor: Pešek Tomáš; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mlček Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem práce bylonalézt hraniční hodnotu středního tlaku vdýchacích cestách (CDP), jejíž překročení způsobívýraznouzměnu plochy tlakově objemové křivky, vykonané srdcem během každého cyklu. Skupině 9 dospělýchprasatdomácích(m ...
  • Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance ? testování na zajednodušených fantomech hlavy 

   Autor: Díaz Rondón Luis Felipe; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Several studies [1, 2] have reported considerable differences in dielectric properties between
  • Návrh a vývoj odlehčovací ortézy nohy 

   Autor: Perkins Braden; Vedoucí práce: Postema Klaas; Oponent práce: Stará Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Patients who suffer from Charcot foot should not load the effected foot for approximately 8-
  • Návrh multikompartmentového matematického modelu plic 

   Autor: Mehta Keyur; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Mechanical ventilation or artificial lung ventilation is an invasive procedure which is used to assist or replace spontaneous breathing. In positive pressure ventilation, air is pushed into the trachea and through the ...
  • Prospektivní studie pacientů s oslabením horní končetiny po cévní mozkové příhodě 

   Autor: Stejskalová Marcela; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Růžičková Taťana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Klasické testy na diagnostiku paréz po cévní mozkové příhodě neprošly od 19. století prakticky žádným vývojem, ani hodnocením validity. Cílem studie je porovnání výsledků klasických testů s kvantitativním měřením poklesu ...
  • Analýza záznamů NIRS pro predikci IVH 

   Autor: Simonova Mariia; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Růžičková Taťana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je neinvazivní spektroskopická metoda, která je nástrojem pro kontinuální měření nasycení tkání kyslíkem. Cílem práce je pomocí analýzy záznamu regionální cerebrální oxygenace ...
  • Porovnání klinických informačních systémů v ČR 

   Autor: Nedelčev Nikolaj; Vedoucí práce: Bruthans Jan; Oponent práce: Zeman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Informační systém je v této době nezbytnou součástí každodenního provozu v nemocnicích. Právě výše zmíněná oblast bude základem pro tuto práci. Cílem je porovnání klinických informačních systémů v České republice. Jde o ...
  • Podnikatelský záměr: Otevření centra Flexi-rehab 

   Autor: Poláková Tereza; Vedoucí práce: Caithamlová Martina; Oponent práce: Klička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce obsahuje podnikatelský záměr, ve kterém jenavrženo, popsáno a finančnězhodnoceno nové fyzioterapeutické zařízenísnázvem Flexi-rehab s. r. o. , které bysespecializovalo na cvičení skmitací tyčí Flexi-bar?. ...
  • Nákladová efektivita léčby dětské obezity 

   Autor: Látalová Eliška; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Roubík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem práce je porovnat léčbu dětské obezity s využitím asistivních technologií, slázeňskou péčí a s variantou léčby pouze v domácí péči a na základě porovnání navrhnout vhodné scénáře řešení léčby dětské obezity pro ...