Now showing items 1-20 of 1011

  • Ekonomicko-klinické zhodnocení brachyterapie u karcinomu prsu 

   Author: Nela Kyselová; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-04)
   Karcinom prsu je onemocnění s velmi vysokou incidencí, vyskytující se především u žen. Přestože se výskyt tohoto onemocnění neustále zvyšuje, úspěšnost léčby se zlepšuje a mortalita léčených pacientů rok od roku klesá. V ...
  • Hodnocení protektivity umělé plicní ventilace na základě přenosu mechanické energie do plic 

   Author: Michal Verbovský; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
   Umělá plicní ventilace zajišťuje dýchání v případech, kdy pacient není schopen samovolně dýchat. I sebe lepší nastavení umělé plicní ventilace má v současnosti negativní účinky na plicní tkáň. Stále větší úsilí je tak ...
  • Analýza proudění krve v oušku levé síně v závislosti na jeho tvaru 

   Author: Aleksandra Neretljak; Supervisor: Vrba David; Opponent: Novotná Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-14)
   Práce se zabývá analýzou proudění krve v oblasti levé síně srdeční, včetně ouška levé síně. Cílem této práce je zjistit zda tvar ouška má vliv na způsob proudění a výměny krve mezi ouškem a ostatními strukturami. První ...
  • Optimalizační strategie v plánování mikrovlnné regionální hypertermické léčby 

   Author: Michaela Černá; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Matějka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Optimalizační strategie regionálního hypertermického plánování léčby: Regionální mikrovlnná hypertermie je podpůrná léčba nádorových onemocnění, která se využívá společně s radioterapií či chemoterapií. Parametrem pro ...
  • Experimentální ověření proveditelnosti lokalizace zdroje radiofrekvenčního signálu s využitím antén magnetické rezonance 

   Author: Branislav Gašpar; Supervisor: Marek Jaroslav; Opponent: Barvík Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Navzdory obrovskému klinickému přínosu zobrazování magnetickou rezonancí je způsob kódování obrazu této modality hlavní příčinou vedoucí k velmi dlouhým vyšetřením. Cílem této práce proto bylo experimentálně ověřit možnost ...
  • Hodnocení kognitivní zátěže v extrémním prostředí 

   Author: Marek Sokol; Supervisor: Sedova Ksenia; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce se věnuje hodnocení kognitivní zátěže v extrémních prostředích, což je kritické pro úspěch a bezpečnost jednotlivců a týmů při náročných a důležitých úkonech. Tradiční metody monitorování pomocí dotazníků ...
  • Simulátor pro nácvik operace děložního čípku 

   Author: Eliška Niebauerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Novotná Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí simulátoru, na kterém bude možné provádět nácvik konizace děložního čípku elektrochirurgickou metodou LLETZ. Konečná verze simulátoru byla tvořena anatomickou a přístrojovou částí. ...
  • UWB antény pro multifrekvenční mikrovlnnou diagnostiku cévních mozkových příhod 

   Author: Anna Poliakova; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Mikrovlnné zobrazování je aktivní oblastí výzkumu, na kterou se v posledních letech soustředí mnoho vědeckých týmů s cílem zpřístupnit a zlepšit tuto metodu. Hlavní požadované zlepšení v mikrovlnném zobrazování souvisí s ...
  • Měření variability srdeční frekvence chytrými hodinkami 

   Author: Jan Řežábek; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Kološová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Chytré hodinky se, stejně jako jiné moderní technologie, stávají čím dál více součástí našeho běžného života. V poslední době se jejich uživatelé mohou také zaměřit na sledování kvality spánku, úrovně stresu během dne a ...
  • Metody hodnocení stimulace labyrintů vestibulárního systému za využití gyro-akcelerometrické helmice 

   Author: Alexandra Pavlova; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Tato práce se zabývá analýzou lineárního a úhlového zrychlení působící na vestibulární systém během situací běžného života. V rámci výzkumu byl proveden experiment, během kterého byla naměřena data na 18 probandech, kteří ...
  • Detekce a klasifikace cévní mozkové příhody kombinující diferenční zobrazování a strojové učení 

   Author: Tomáš Peprník; Supervisor: Pokorný Tomáš; Opponent: Kubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Hlavním cílem práce je implementovat a otestovat použití TSVD Born aproximace a algoritmu strojového učení pro současnou detekci typu cévní mozkové příhody (CMP) a zobrazení její pozice v mikrovlnném systému. Support Vector ...
  • Elektrodový patch pro EKG Holter 

   Author: Pavla Věchtová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Čermák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Elektrodový patch pro ECG Holter Kardiovaskulární onemocnění celosvětově představují nejčastější příčinu úmrtí i přesto, že fatálním následkům lze mnohdy předejít včasnou diagnostikou. Při vyšetření srdce je nejčastěji ...
  • Metody slepé separace zdrojů jako nástroje pro potlačení svalových artefaktů v EEG záznamech 

   Author: Veranika Tuzankina; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Křemen Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Elektroencefalografie je standardní neinvazivní metoda zobrazování, která slouží k záznamu elektrických potenciálů mozku. Při měření EEG téměř vždycky dochází ke kontaminaci signálu artefakty, které mají původ mimo mozek ...
  • Porovnání regionálních hypertermických systémů pro léčbu v pánevní oblasti a dutině břišní 

   Author: Veronika Úlovcová; Supervisor: Dřížďal Tomáš; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Porovnání regionálních hypertermických systémů pro léčbu v pánevní oblasti a dutině břišní: Cíle: Cílem projektu bylo porovnat kvalitu regionální hypertermické léčby, pokud byly pro ohřev použity systémy obsahující dipólové, ...
  • Klinicko-ekonomické zhodnocení intervencí u akutní končetinové ischémie 

   Author: Tereza Lamiová; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce se zabývá léčbou akutní končetinové ischemie (Acute Limb Ischemia; ALI). Dle závažností se ALI dělí do stádií I, II (IIa, IIb), III. U stádia II je možné akutní končetinovou ischemii léčit buď přístupem ...
  • Klinicko-ekonomické analýzy zdravotnických technologií v České republice 

   Author: Alžběta Šabouková; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Broulíková Hana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   česky: Klinicko-ekonomické analýzy zdravotnických technologií v České republice: Klinicko-ekonomické analýzy zdravotních technologií slouží v systému HTA pro podporu objektivního rozhodování autorit zdravotního sektoru. ...
  • Analýza diagnostického postupu u žen s prsním implantátem 

   Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Mašková Barbora; Opponent: Mechl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce měla za cíl analýzu diagnostických postupu u žen s prsním implantátem. Porovnávanými diagnostickými postupy byly UZ a MR, které mají dle literatury nejvyšší senzitivitu při odhalování ruptur implantátů. Pro ...
  • Kvantitativní metody zjišťování pacientských preferencí 

   Author: Tereza Klementová; Supervisor: Erfányuková Anna; Opponent: Krivošíková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
   Diplomová práce měla za cíl nastavení dvou vybraných kvantitativních metod zjišťování pacientských preferencí, a porovnání výsledků těchto dvou metod v pilotní studii. Po provedení literární rešerše byly zvoleny metody ...
  • Analýza online a offline hodnocení IGRT techniky karcinomu prostaty 

   Author: Kateřina Pacovská; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   IGRT (Image guided radiotherapy) je moderní technika, díky které je možné snížit riziko vzniku nežádoucích účinků léčby a dodat do cílového objemu dostatečnou dávku záření. Cílem této diplomové práce je za použití zmíněné ...
  • Analýza nákladové efektivity rekonstrukce předního zkříženého vazu u sportovců 

   Author: Aneta Benešová; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Otaševič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Ruptury předního zkříženého vazu patří mezi závažná a poměrně častá, především sportovní, poranění kolena. ACL patří mezi hlavní stabilizátor kolenního kloubu a jeho poškození způsobuje porušení stability kolena a možnost ...