Recently added

Now showing items 1-20 of 723

  • Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou 

   Author: Dana Tayser Hassan; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Ráfl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají ...
  • Možnosti využití wearables u pacientů s poruchami spánku 

   Author: Křížová Anna; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Potůček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cíle studie: Práce se zabývá monitoringem spánku pomocí nositelných zařízení. Cílem diplomové práce je klinicko-ekonomické vyhodnocení využití wearables oproti dosud používanému standardu ve spánkových laboratořích (PSG). ...
  • Vliv prodloužené doby používání senzorů u pacientů s DM 

   Author: Erfányuková Anna; Supervisor: Vašková Veronika; Opponent: Velebová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo provést pilotní průzkum zjišťující vliv prodloužené doby používání senzorů kontinuální monitorace glykémie na přesnost jejich měření a na náklady související s těmito senzory. V rámci ...
  • Bilance screeningového programu kolorektálního karcinomu 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Rakovina tlustého střeva je třetí nejčastěji diagnostikované rakovinové onemocnění ve vyspělých státech. Ve většině zemích včetně České republiky je zaveden celoplošný screeningový program, kdy jsou občané státu zvány na ...
  • Systém vzdělávání zdravotnického personálu, jeho financování a dopady na stabilitu českého zdravotního systému 

   Author: Kolín Jan; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Název práce: Systém vzdělávání zdravotnického personálu, jeho financování a dopady na stabilitu českého zdravotního systému. Cílem této práce je zkoumání dopadů systémů vzdělávání lékařů a způsobů jeho financování na ...
  • Strategická analýza soukromého zdravotnického zařízení 

   Author: Dolejšová Barbora; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou strategického řízení zdravotnických zařízení. Pro stanovení strategie daného zdravotnického zařízení je nutno provést strategickou analýzu. Práce obsahuje teoretická východiska pro ...
  • Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v komplexním cerebrovaskulárním centru 

   Author: Drugdová Irena; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Doležal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Název práce: Klinická a nákladová efektivita léčby cévní mozkové příhody v Komplexním cerebrovaskulárním centru Diplomová práce porovnává klinickou a nákladovou efektivitu (i) endovaskulárního neurointervenčního výkonu, ...
  • Postavení nekonvenční a komplementární léčby v České republice 

   Author: Klíčová Barbora; Supervisor: Kotherová Zuzana; Opponent: Konopáčová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce s názvem postavení nekonvenční a komplementární léčby v České republice se zabývá zhodnocením rizik a přínosů v oblasti Tradiční čínské medicíny. Teoretická část se zabývá postavením nekonvenční a komplementární ...
  • Klinicko-ekonomická analýza provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance 

   Author: Chocholatá Jana; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Šeberka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá klinicko-ekonomickou analýzou provozu a efektivity využití peroperační magnetické rezonance. Dále se práce věnuje hodnocení peroperační magnetické rezonance z hlediska nákladů na provoz a klinickými ...
  • Bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku 

   Author: Kaněrová Michaela; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem diplomové práce bylo stanovení výsledné ekonomické bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro identifikaci základních procesů screeningového programu a zhodnocení ...
  • Objektivní hodnocení svalového tonu 

   Author: Patel Jaydeepkumar Ashokkumar; Supervisor: Milerská Iva; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Cílem tohoto studijního programu je neinvazivní léčba (Myoton-Pro) kvantifikovat biomechanické vlastnosti GluteusMaximus (GM), Vastus Lateralis (VL) aVastusMedialis (VM), a prokázal stálost a noviceuser.MyotonProdeviceoersrapid, ...
  • Návrh modulární ortézy loketního kloubu vybavené aktuátorem 

   Author: Bancud Kevin Delfin; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Koprnický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Spasticita a svalová kontrakce jsou nejčastějšími komplikacemi při neurologických a ortopedických poruchách. Nejkonzervativnější metodou léčby spasticity a kontrakce jsou zpravidla pasivní protahovací cvičení. Tyto terapie ...
  • Ekonomicko-technologické zhodnocení endodoncie se zaměřením na nikl-titanové systémy 

   Author: Faloutová Radka; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Nováková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Všeobecný nárůst modernizace ošetřovacích postupů za využití inovativní techniky v posledních letech se nevyhnul ani oblasti stomatologie. Tento trend výrazně přispívá ke zkvalitnění poskytované péče, je ale nutné brát v ...
  • Možnosti využití 3D tisku a nových technologií ve zdravotnictví 

   Author: Hrdlička Vojtěch; Supervisor: Přindiš Vít; Opponent: Peter Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce pojednává o nákladové efektivitě zdravotnických prostředků vytvářených aditivní výrobou. Hlavním cílem je vyčíslení celkových předpokládaných nákladů a efektů při výrobě kyčelních implantátů SLM metodou ...
  • Compliance příjemců invalidních důchodů ve farmakoterapii a dodržování léčebného režimu při léčbě diabetu 

   Author: Dobrodenková Michaela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cieľom práce bolo analyzovať reálne dáta o dodržiavaní liečebných opatrení pri diabetu mellitu 2. typu u príjemcov invalidných dôchodkov a kvantifikovať závislosť progresie choroby na (ne)dodržiavaní predpísanej farmakologickej ...
  • Ekonomicko - technologické porovnání ultrazvukových technologií v ordinacích zubních lékařů a dentálních hygienistek 

   Author: Filipiová Marie; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Jonášová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Ultrazvukové přístroje jsou stále více používány v různých oborech zubního lékařství. V současné době je množstvím zubních lékařů dávána přednost konvenčním metodám ošetření, ačkoliv je použití ultrazvukových přístrojů ...
  • Návrh na zefektivnění odpadového hospodářství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

   Author: Nuska Radim; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je zpracování návrhu na zefektivnění odpadového hospodářství na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Při řešení bylo využito situační analýzy současného stavu likvidace ...
  • Softwarové systémy pro hodnocení EKG 

   Author: Velická Aneta; Supervisor: Bruthans Jan; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled existujících softwarů pro oblast neinvazivní kardiologie, z nich vybrat v České republice nejčastěji používané kardiologické softwary, analyzovat je a na základě výsledku hodnocení ...
  • Vliv fyzického namáhání na susceptibilitu biofilmu k antimikrobialním látkám 

   Author: Renault Curzi Marina; Supervisor: Jiapeng Hou; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Většina bakterií žije v komunitách nazývaných biofilmy, které se vyvíjejí na vlhkých površích. Tyto biofilmy jsou v matrici nazvané EPS, která chrání bakterie před chemickým a mechanickým odstraněním. Biofilmy se vyvíjejí ...
  • Vývoj metod pro detekci a redukci artefaktů u povrchových vysokofrekvenčních ultrazvukových obrazů 

   Author: Hauprich Katharina; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Vývoj metod pro detekci a redukci artefaktů u povrchových vysokofrekvenčních ultrazvukových obrazů