Now showing items 209-228 of 814

  • Jednoduchý tester funkčnosti pulzních oxymetrů pro klinické účely 

   Author: Macek Jan; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý tester funkčnosti saturačních čidel pro klinické účely 

   Author: Přindiš Vít; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý tester IBP modulu pro klinické účely 

   Author: Kosatík Jakub; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jednotka pro regulaci hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Řídel Zdeněk; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicí jednotky proregulátory hmotnostního průtoku Omega a MKS. Výsledný přípra-vek bude sloužit jako pomůcka studentům při praktické výuce. V prá-ci je postupně popsán průběh ...
  • JIP jako součást virtuální nemocnice 

   Author: Gazda Ondřej; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Kalibrační proces hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Papež Jan; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na hmotnostní regulátory průtoku konkrétně na jejich kalibraci. Cílem této práce bylo ověřit současný stav hmotnostních regulátorů průtoku v laboratořích, vy-pracovat jejich kalibrační postup ...
  • Kalibrační přípravek pro stanovení přesnosti a statických a dynamických vlastností 3D infrakamery AS200 

   Author: Večeř Michael Pascal; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce si klade za cíl ověřit statické a dynamické vlastnosti 3D infrakamery AS200, ověřit deklarované technické parametry a najít a stanovit relativní odchylky v celkovém měřeném prostoru. Uživatel systému AS200 může ...
  • Kalibrátor průtokových senzorů pro respirační péči 

   Author: Špůr Josef; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kardiostimulátor typu DEMAND 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Chaloupka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
   Predložená bakalárská práce se zabývá problematikou implantabilních kardiostimulátoru, konkrétne návrhem výukové pomucky, která si klade za cíl priblížit studentum problematiku spouštení kardiostimulátoru v prípade potreby ...
  • Kategorizace zdravotnické techniky - diagnostická zobrazovací technika, návrh přístrojové zobrazovací techniky vhodné pro urgentní příjem 

   Author: Janešová Markéta; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Hetfleis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo vytvořit návrh kategorizace v oblasti skiagrafické a ultrazvukové diagnostické techniky pro urgentní příjem. Tato kategorizace by měla sloužit jako podklad pro novelizaci úhradové vyhlášky a měla by pomoci ...
  • Kategorizace zdravotnické techniky - návrh místních bronchoskopických standardů 

   Author: Pokošová Pavlína; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce obsahuje kategorizaci endoskopické techniky, která by měla sloužit jako podklad k výběru vhodného zařízení. Kategorizace se opírá o řízené rozhovory, které jsem vedla s odborníky z firmy Olympus a Pentax, jejímž ...
  • Kinematický a silový model protézy ruky 

   Author: Froněk Jan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Prezentovaná práce se zabývá návrhem strukturního schématu protézy lidské horní koncetiny, umožnující podobný rozsah pohybu jako lidská paže. Návrhem materiálu a pohonu vhodných pro pozdejší konstrukci, s cílem zabezpecit ...
  • Klasifikace mozkové obrny na základě vyhodnocení videosekvencí 

   Author: Tatíček Milan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá detekcí mozkové obrny u předčasně narozených dětí. Mozková obrna je vzácné leč závažné onemocnění, které se vyskytuje častěji u předčasně narozených dětí. Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus, ...
  • Klasifikace mozkové obrny u předčasně narozených dětí 

   Author: Řezáčová Vladimíra; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Holčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat klasifikátory pro účely klasifikačního rámce, jež slouží k podpoře diagnostiky mozkové obrny u předčasně narozených dětí. Vstupem do klasifikačního rámce jsou buď data z videokamery ...
  • Kombinované zobrazení výsledků elektroanatomického mapování a MR snímků srdce 

   Author: Hrbek Matouš; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Úvod do problematiky - S rostoucími možnostmi měření jak průběhů elektrické aktivace myokardu, tak úrovně a sekvence fyzické kontrakce orgánu, narůstá obecná poptávka ze strany lékařů po možnostech kombinace a kvantitativních ...
  • Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu 

   Author: Kolíková Daniela; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce je zaměřena na oblast elektroencefalografie neboli EEG. Měření EEG spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Naměřený EEG signál má stochastickou povahu a jeho vyhodnocování je obtížné. Metody ...
  • Komponenty pacientského okruhu ventilátoru 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komponenty ventilační techniky - pohonné tlaky 

   Author: Minář Kryštof; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Suchomel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komunikační síť pro domácí zdravotnickou péči 

   Author: Kosina David; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Válek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je definovat a popsat telemedicínský systém sloužící k p řenosu dat mezi pacientem a lékařem. Na základě průzkumu trhu definovat tento systém jako komplexní pro-dukt, založený na modulárním principu. ...
  • Konstrukce a optimalizace RF cívky pro MR spektrometr a otestování jejích vlastností 

   Author: Zajíček Jiří; Supervisor: Burian Martin; Opponent: Voříšek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Praktická měření na experimentálním MR tomografu mají jistá omezení, daná, mimo jiné, rozměry některých částí tomografu. Těmi mohou být například rozměry gradientního systému, RF cívek apod. V případě MR spektrometru Bruker ...