Now showing items 488-507 of 814

  • Pacientské simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů 

   Author: Rybárová Michaela; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými pacientskými simulátory a simulátory fyziologických signálů a parametrů. Obsahem je také ověření činnosti jednotlivých simulátorů dostupnou přístrojovou zdravotnickou technikou. ...
  • Paradigmata kinematického a silového řízení protézy ruky 

   Author: Müllerová Daniela; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Cílem práce je navrhnout možná paradigmata kinematického a silového řízení protézy ruky. Dále provést syntézu parametrů regulátorů v těchto paradigmatech s ohledem na chování, přesnost a stabilitu regulačního pochodu a ...
  • Parametrizace a klasifikace VEP po selektivní stimulaci modrého kanálu určená pro diagnostiku glaukomu 

   Author: Rieger Jan; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Celosvětově se odhaduje až 70 milionů pacientů s glaukomem avšak pomalý průběh onemocnění je ze strany postižených až příliš pozdě považován za vážný, a tak podíl neodhalených glaukomů v západních společnostech tvoří až ...
  • Personalizovaná medicína a optimální farmakoterapie 

   Author: Prell Jan; Supervisor: Potůček Jiří; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Perspektivní transformace a kalibrace kamer pomocí lineární transformace 

   Author: Hudák Viktor; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se zabývá kalibrací kamer a rekonstrukcí polohy bodů v prostoru pomocí perspektivní lineární transformace. Této metody lze využít pro získání polohy předmětu v reálněm prostoru na základě znalostí jeho polohy v ...
  • Pilotní studie porovnání cerebrální a somatické NIRS u septických pacientů 

   Author: Yahya Beqqali; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Sepse je třetí nejčastější příčinou smrti ve světě, a proto jednou z hlavních výzkumných otázek je její včasná predikce za účelem snížení počtu obětí. K ověření nového přístupu k predikci sepse bylo použito porovnání ...
  • Planární aplikátor pro lokální mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Kejzlarová Nina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Cifra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Počítačem podporované snímání očních pohybů pomocí elektronystagmografického signálu 

   Author: Chudíčková Milada; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V této práci je popsán rešeršní přehled metod používaných pro měření, záznam a analýzu očních pohybů, se zohledněním principu, technických parametrů a charakteristických rysů jednotlivých metod. Dále je uveden výsledek ...
  • Počítačem řízený defibrilátor 

   Author: Smrkovský Tomáš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Počítačová verze OR-testu pro účely psychologické diagnostiky testování leteckého personálu 

   Author: Gillar David; Supervisor: Dzvoník Oliver; Opponent: Maruščáková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Poítaová verze OR-testu pro úely psychologické diagnostiky testování leteckého personáluBakaláská práce se zabývá problematikou letecké psychologie. Je v ní obsažen pehled psychologických metod užívaných ve svt pro testování ...
  • Počítačově podporovaný rehabilitační trénink jako prostředek kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu 

   Author: Kotenová Iva; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora bezpečného provozu elektrochirurgických přístrojů 

   Author: Stránská Anežka; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Podpora rehabilitace a života seniorů v inteligentním bytě 

   Author: Lenártová Jana; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Podpora života diabetiků v inteligentním bytě 

   Author: Hejzlarová Simona; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Porovnání anténních elementů s použitím virtuálního modelu reálného pacienta 

   Author: Tamerlan Tahir Oglu Yusifov; Supervisor: Vrba David; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   In this bachelor work, a virtual model of a real patient which was previously created by Materilize Mimmics software was used to compare different hyperthermic applicators (Dipole, wave guide and metamaterial) in terms of ...
  • Porovnání aplikátorů pro mikrovlnou hypertermii používané v klinické praxi 

   Author: Brunát Matouš; Supervisor: Vrba David; Opponent: Matuška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Rakovina je v dnešní době jedna z nejnebezpečnějších nemocí. Hypertermie nabízí jednu z možných cest, jak zlepšit léčení, především v kombinaci s ozařováním nebo chemoterapií. V této práci jsou porovnávány aplikátory pro ...
  • Porovnání metod mozkových stimulací používaných na zmírnění bolesti 

   Author: Kulíšek Jiří; Supervisor: Vrba David; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce bylo porovnaní metod mozkových stimulací používaných na zmírnění bolesti. Jednalo se o tyto metody: repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), transkraniální stimulace stejnosměrným ...
  • Porovnání možností jednotlivých technologií bezdrátových rozhraní pro lékařskou přístrojovou techniku 

   Author: Broum Rudolf; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce řeší možné využití bezdrátových technologií pro lékařskou přístrojovou tech-niku, zejména při monitoraci pacienta. Bezdrátový přenos naměřených dat zpacienta tolik nezatěžuje a neomezuje vyšetřovanou osobu. ...
  • Porovnání MR obrazů ve vybraných oblastech mezi 1,5 T a 3 T 

   Author: Bureš Martin; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce je praktické porovnání možností MR zobrazování (MRI) vybraných klinických oblastí na tomografech s hodnotou magnetické indukce B = 1,5 T a B = 3 T. V teoretické ásti se zabývám, mimo obecných princip MRI a ...
  • Porovnání novorozeneckých CPAP ventilačních systémů 

   Author: Málková Klára; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je porovnání CPAP systémů, které jsou používané v dnešní době, proneinvazivní ventilaci novorozenců. V první části práce je seznámení sumělou plicní ventilací, která je zaměřená na novorozenecké pacienty ...