Now showing items 392-411 of 834

  • Nahrávací video sestava pro biomechanické testování kosti 

   Author: Pekař Martin; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Aby bylo možné efektivně předcházet zlomeninám kostí, je vhodné studovat nejenom jejich biomechanické vlastnosti, ale i samotný proces jejich zlomení. Mechanické vlastnosti kosti lze sice odvodit z křivky závislosti zatížení ...
  • Nanokrystalický hydroxyapatit pro pokrytí kloubních náhrad 

   Author: Zemánek Radim; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Hrabinská Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V práci jsou sumarizovány údaje vztahující se k hydroxyapatitu a nanokrystalickému a kompotiznímu hydroxyapatitovým vrstvám. Jsou zmíněné aplikace v lékařství. Metody pro vytvoření hydroxyapatitové vrstvy jsou souhrnné, a ...
  • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

   Author: Janovský Vít; Supervisor: Fiala Radek; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...
  • Navození anestezie u celotělového simulátoru 

   Author: Antošová Tereza; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Řezáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nádoba pro uchování roztoků v zimních podmínkách s využitím fázového přechodu 

   Author: Pergler Aleš; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Bakalářská práce se zabývala problematikou uchování fyziologického roztoku v zimních podmínkách, který si musí udržet teplotu v určitých mezích, aby se dal použít k přímé aplikaci pacientovi. Cílem této práce bylo ověřit ...
  • Návrh a implementace algoritmů pro detekci poruch srdečního rytmu 

   Author: Horňáková Anna; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Táto práca sa zaoberá morfológiou EKG krivky u zdravých jedincov, patolo- gickými zmenami viditeľnými na EKG krivke a poruchami rytmu srdca. Ďalej sa venuje obecne známym detekciám komorových a supraventrikulárnych ...
  • Návrh a konstrukce duté polokoule s bodovými zdroji světla a elektroniky pro perimetr - HW 

   Author: Rosák Radek; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Škop Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Obsahem mé bakalářské práce je návrh duté polokoule, do které budou vhodně zasazeny bodové zdroje světla a návrh a realizace elektronických obvodů, potřebných pro ovládání těchto zdrojů. Celé toto zařízení bude sloužit k ...
  • Návrh a konstrukce experimentálního spirometru pro zpětnovazební řízení dechového vzoru 

   Author: Štěpán Němec; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření experimentálního spirometrického měřicího členu, který bude v softwarové aplikaci vykreslovat aktuální dechový průtok a porovnávat jej s vybraným dechovým vzorem. V úvodu se práce ...
  • Návrh a konstrukce jícnové teplotní sondy 

   Author: Synák Petr; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Havlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí jícnové teplotní sondy. Popisuje vlastnosti NTC termistorů, výběr vhodných senzorů, návrh a realizaci prototypu jícnové sondy a přípravu komunikace s programovatelným paměťovým ...
  • Návrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů 

   Author: Martin Mleziva; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Návrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů Na naší fakultě probíhá již několik let výzkum zabývající se možnostmi přežití pod lavinou. K tomuto výzkumu bylo zapotřebí vytvořit směšovač plynů, který by dokázal i ...
  • Návrh a konstrukce pomůcky pro manipulaci s nespolupracujícím subjektem při EIT měření 

   Author: Karel Hanzálek; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá řešením problematiky spojené s měřením EIT, konkrétně s řešením obtíží při nadzvedávání pohybově omezeného ležícího pacienta, neschopného spolupracovat při zavádění měřícího EIT pásu kolem jeho hrudi. ...
  • Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii 

   Author: Charfreitag Jaroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce "Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii" se zabývá návrhem a konstrukcí specializovaných brýlí pro sledování očních pohybů. Je dílčí součástí projektu, realizovaného ve spolupráci s ...
  • Návrh a realizace anesteziologického záznamu na základě analýzy požadavků uživatelů 

   Author: Barbora Nezpěváková; Supervisor: Bruthans Jan; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Nehledě na délku operace je anesteziolog povinen vést záznam o anestezii. Tento záznam je dokumentem o průběžném stavu pacienta a podání léků během operace. Přestože v zahraničí jsou tyto záznamy pořizovány automaticky, ...
  • Návrh a realizace cívek a napájecího obvodu pro hypertermii využívající magnetické pole a feromagnetické nanočástice 

   Author: Menclová Jitka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Hudlička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací cívky včetně napájecího obvodu pro hypertermii využívající magnetické pole a feromagnetické nanočástice. Jde o magnetickou hypertermii, což je metoda léčby nádorů, při které se ...
  • Návrh a realizace funkčního vzorku FM UWB radaru v laboratorních podmínkách 

   Author: Lichtenberg Mikuláš; Supervisor: Kučera Lukáš; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a laboratorním oveřením základní funkčnosti FM-UWB radaru. Dále řeší jeho fyzikální a legislativní omezení, vybírá jednotlivé součástky a antény pro UWB radar.
  • Návrh a realizace laboratorní úlohy pro předmět Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči 

   Author: Veselíková Pavla; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Müller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a realizace modelu respirační soustavy s limitací exspiračního průtoku 

   Author: Konupka Lukáš; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Dynamická hyperinflace a limitace exspiračního průtoku jsou dva nežádoucí stavy, které mohou vznikat při vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Není jisté, jestli dynamická hyperinflace vzniká jen díky vlivu limitace ...
  • Návrh a realizace planárního štěrbinového anténního elementu pro mikrovlnný zobrazovací systém 

   Author: Rédr Jan; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací planárního štěrbinového anténního elementu pro mikrovlnný zobrazovací systém. V programu COMSOL Multiphysics byl anténní element navržen a následně byly jeho geometrické ...
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Author: Staněk Radomír; Supervisor: Rous Vladimír; Opponent: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Author: Staněk Radomír; Supervisor: Rous Vladimír; Opponent: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)