Zobrazují se záznamy 318-337 z 687

  • Nahrávací video sestava pro biomechanické testování kosti 

   Autor: Pekař Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Aby bylo možné efektivně předcházet zlomeninám kostí, je vhodné studovat nejenom jejich biomechanické vlastnosti, ale i samotný proces jejich zlomení. Mechanické vlastnosti kosti lze sice odvodit z křivky závislosti zatížení ...
  • Nanokrystalický hydroxyapatit pro pokrytí kloubních náhrad 

   Autor: Zemánek Radim; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Hrabinská Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V práci jsou sumarizovány údaje vztahující se k hydroxyapatitu a nanokrystalickému a kompotiznímu hydroxyapatitovým vrstvám. Jsou zmíněné aplikace v lékařství. Metody pro vytvoření hydroxyapatitové vrstvy jsou souhrnné, a ...
  • Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systému 

   Autor: Janovský Vít; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Nasazení vybraných medicínských modulů pro snímání biologických signálů a návrh metody jejich využití v osobním zdravotním dohledovém systémuOdborná práce je rozdělenado devíti kapitol, ve kterých sepřes přehledtypů osobních ...
  • Navození anestezie u celotělového simulátoru 

   Autor: Antošová Tereza; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Řezáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nádoba pro uchování roztoků v zimních podmínkách s využitím fázového přechodu 

   Autor: Pergler Aleš; Vedoucí práce: Sieger Ladislav; Oponent práce: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Bakalářská práce se zabývala problematikou uchování fyziologického roztoku v zimních podmínkách, který si musí udržet teplotu v určitých mezích, aby se dal použít k přímé aplikaci pacientovi. Cílem této práce bylo ověřit ...
  • Návrh a implementace algoritmů pro detekci poruch srdečního rytmu 

   Autor: Horňáková Anna; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Táto práca sa zaoberá morfológiou EKG krivky u zdravých jedincov, patolo- gickými zmenami viditeľnými na EKG krivke a poruchami rytmu srdca. Ďalej sa venuje obecne známym detekciám komorových a supraventrikulárnych ...
  • Návrh a konstrukce duté polokoule s bodovými zdroji světla a elektroniky pro perimetr - HW 

   Autor: Rosák Radek; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Škop Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Obsahem mé bakalářské práce je návrh duté polokoule, do které budou vhodně zasazeny bodové zdroje světla a návrh a realizace elektronických obvodů, potřebných pro ovládání těchto zdrojů. Celé toto zařízení bude sloužit k ...
  • Návrh a konstrukce jícnové teplotní sondy 

   Autor: Synák Petr; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Havlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí jícnové teplotní sondy. Popisuje vlastnosti NTC termistorů, výběr vhodných senzorů, návrh a realizaci prototypu jícnové sondy a přípravu komunikace s programovatelným paměťovým ...
  • Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii 

   Autor: Charfreitag Jaroslav; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce "Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii" se zabývá návrhem a konstrukcí specializovaných brýlí pro sledování očních pohybů. Je dílčí součástí projektu, realizovaného ve spolupráci s ...
  • Návrh a realizace cívek a napájecího obvodu pro hypertermii využívající magnetické pole a feromagnetické nanočástice 

   Autor: Menclová Jitka; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Hudlička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací cívky včetně napájecího obvodu pro hypertermii využívající magnetické pole a feromagnetické nanočástice. Jde o magnetickou hypertermii, což je metoda léčby nádorů, při které se ...
  • Návrh a realizace funkčního vzorku FM UWB radaru v laboratorních podmínkách 

   Autor: Lichtenberg Mikuláš; Vedoucí práce: Kučera Lukáš; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a laboratorním oveřením základní funkčnosti FM-UWB radaru. Dále řeší jeho fyzikální a legislativní omezení, vybírá jednotlivé součástky a antény pro UWB radar.
  • Návrh a realizace laboratorní úlohy pro předmět Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči 

   Autor: Veselíková Pavla; Vedoucí práce: Grünes Richard; Oponent práce: Müller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a realizace modelu respirační soustavy s limitací exspiračního průtoku 

   Autor: Konupka Lukáš; Vedoucí práce: Ort Václav; Oponent práce: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Dynamická hyperinflace a limitace exspiračního průtoku jsou dva nežádoucí stavy, které mohou vznikat při vysokofrekvenční oscilační ventilaci. Není jisté, jestli dynamická hyperinflace vzniká jen díky vlivu limitace ...
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Autor: Staněk Radomír; Vedoucí práce: Rous Vladimír; Oponent práce: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Autor: Staněk Radomír; Vedoucí práce: Rous Vladimír; Oponent práce: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a realizace připojení vybraných modalit do PACS Thomayerovy nemocnice 

   Autor: Staněk Radomír; Vedoucí práce: Rous Vladimír; Oponent práce: Dohnal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Téma pro tento projekt jsem si vybral pro jeho praktické použití v Thomayerově nemocnici. Jedná se o vytěžování dat ze starších modalit a jejich začlenění do systému PACS TN, což by mělo být přínosné nejenom z ekonomického ...
  • Návrh a realizace systému pro měření svítivosti zobrazovacích zařízení (displejů) v radiologii 

   Autor: Vítězník Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je návrh řešení miniaturního, poloautomatického systémupro měření jasu radiologických LCD monitorů. Nejdříve je stručně popsán postup měření a vyhodnocení zobrazovací funkce standardní stupnice šedi (GSDF) ...
  • Návrh a vytvoření hardwarového záznamníku biosignálů s použitím vysokokapacitní flash pamětí 

   Autor: Jurečka Dalibor; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Záleský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce popisuje vývoj hardwarového záznamníku biosignálu svysokokapacitní flash pametí pomocí mikrokontroleru LPC 2148 s architekturou ARM7 a implementaci firmwaru v jazyce C. Rozebrán je výber hardwaru pro toto zarízení, ...
  • Návrh a vytvoření speciálního hardwarového EKG simulátoru s možností generovat vybrané typy rušení v EKG 

   Autor: Ondřík Jan; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Záleský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato bakalárská práce se zabývá vývojem hardwarového EKG simulátoru s nastavitelným druhem artefaktu (a jeho parametru), kterým zarušuje dané EKG. Teoretická cást popisuje elektrofyziologii, vysvetlení vzniku elektrických ...
  • Návrh a využití siloměrných desek k určení velikosti sil pod chodidly a těžiště těla 

   Autor: Volf Petr; Vedoucí práce: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)