Now showing items 584-603 of 814

  • Scénaře pro simulátor METI ECS 

   Author: Tlustá Monika; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Janka Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Segmentace EKG signálu v reálném čase 

   Author: Merunka Ilja; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Senzor průtoku pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci 

   Author: Procházková Radka; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Jašíková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Senzorický systém robotické paže k identifikaci objektů 

   Author: Koucký Jan; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzory pro systém snímání pohybové aktivity 

   Author: Zdobinský Jaroslav; Supervisor: Veselý Tomáš; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sestavení a použití systému pro testovaní kvality QRS detektorů 

   Author: Brnovják David; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Cílem práce je vytvořit systém pro rychlé a jednoduché testování kvality vyvíjených detektorů QRS komplexů a demonstrovat jeho použití pro porovnání běžně dostupných softwarových detektorů. Systém je sestaven v jazyce C a ...
  • Signalizace opuštění pacientského lůžka 

   Author: Gaberle Stanislav; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Bečka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá problematikou pádů pacientůu poskytovatelů zdravotnické péčea sociálních služeba možnostmi jejich eliminace. Popisuje současné technické možnosti, komerční produkty a navrhuje řešení vlastní signalizace ...
  • Silnoproudé rozvody ve zdravotnictví - aplikace proudových chráničů 

   Author: Chmátal Martin; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   První část této bakalářské práce je teoretická. Studuje problematiku silnoproudých rozvodů ve zdravotnictví a je zaměřena zejména na oblast proudových chráničů. Druhá část je praktická a jejím hlavním úkolem je pomoci při ...
  • Simulace a lokalizace komorových extrasystol v pravé komoře 

   Author: Valínová Tereza; Supervisor: Deutsch Elena; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem této bakalářské práce simulace komorových extrasystol v pravé komoře a následná zpětná lokalizace jejich ohnisek. V práci je použito v programovacím prostředí ECGSIM, kde jsou simulovány komorové extrasystoly v ...
  • Simulace a měření tepelných účinků během mapování motorické oblasti pomocí elektrické stimulace 

   Author: Bláha Miroslav; Supervisor: Vrba David; Opponent: Koudelka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mapování za pomoci přímé elektrické stimulace je využíváno k lokalizaci epileptického ložiska a jeho odlišení od zdravé a funkční mozkové tkáně. K mapování je využíváno subdurálních elektrod, které jsou v praxi buzeny buď ...
  • Simulace arteriální stěny v komoře bioreaktoru 

   Author: Stanislav Moravec; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Buňky cévní hladké svaloviny je velice náročné extrahovat, avšak alternativní řešení může představovat diferenciace kmenových buněk z tukové tkáně na buňky cévní hladké svaloviny. Cílem této bakalářské práce je optimalizace ...
  • Simulace odpovědi na farmakoterapii respirační insuficience 

   Author: Hynčíková-Maříková Klára; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Simulace proudění plynu tryskou 

   Author: Vágnerová Tereza; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Simulace proude?ni? plynu tryskou Tato bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? analy?zou proude?ni? plynu uvnitr? trysky vysokofrekvenc?ni?ho tryskove?ho ventila?toru. V programu COMSOL Multiphysics byly navrz?eny a realizova?ny ...
  • Simulace trajektorie tahu provedeného operačním nástrojem během konizace 

   Author: Eliška Niebauerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Seidlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje modelování trajektorií vysokofrekvenční elektrochirurgické kličky při provádění konizace děložního čípku v programu Rhinoceros. Hlavním cílem je vytvořit SW modely reálných trajektorií, jejichž ...
  • Simulační centrum pro výuku zdravotnických pracovníků 

   Author: Opálka Lukáš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Smíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem simulačního centra, které napodobuje anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo jednotku intenzivní péče a předpokládá využití celotělového pacientského simulátoru METI ECS. Obsahuje ...
  • Simulátor invazivního krevního tlaku pro monitor životních funkcí 

   Author: Hana Rážová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat prototyp simulátoru invazivního krevního tlaku pro monitory životních funkcí. Zařízení je založené na platformě Arduino a má nahrazovat měřící komoru katetru invazivního ...
  • Simulátor plic novorozence 

   Author: Sýkorová Petra; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce je navrhnout a zrealizovat simulátor plic novorozence kompatibilní s podpůrným ventilačním systémem CPAP. Simulátor je určen pro výzkum a výuku na Fakultě biomedicínského inženýrství a lze jím realizovat ...
  • Simulátor respiračního systému 

   Author: Marek Jaroslav; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Spálený Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce bylo navrhnout simulátor respiračního systému dospělého pacienta schopného spotřebovávat kyslík a vytvářet oxid uhličitý. Při samotném návrhu byl kladen důraz především na dodržení základních parametrů plic, ...
  • Simulátor teplotních čidel pro pacientské monitory 

   Author: Soukopová Michaela; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Švagr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Simulátor teplotních čidel pro pacientské monitory Cílem práce bylo navrhnout a realizovat simulátor teplotních senzorů pro pacientské monitory životních funkcí. Simulátor je primárně určen pro základní testování pacientských ...
  • Simulátory respirační soustavy a jejich omezení 

   Author: Stránská Monika; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)