Now showing items 451-470 of 814

  • Objemové renderování trojrozměrných biomedicínských dat 

   Author: Gavalec Michal; Supervisor: Čapek Martin; Opponent: Janáček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá problematikou zobrazování trojrozměrných skalárních dat objemovou metodou na monitoru běžného počítače. Teoretická část textu představuje základní techniky objemového renderování, jejich výhody či ...
  • Obrazová analýza Comet Assay 

   Author: Němečková Marta; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Schwarz Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Oddělení zobrazovacích metod jako součást virtuální nemocnice 

   Author: Svoboda Vratislav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Odezva systému pacientského simulátoru METI ECS na změnu parametrů nastavitelných uživatelem 

   Author: Jíchová Anna; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

   Author: Elger Jaroslav; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Caithamlová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...
  • Odstranění svalového rušení z EKG signálu 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Kozumplik Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Cílem práce je seznámit se se záznamem EKG a realizovat filtr, kterým lze odstranit svalové rušení, tj. pohybový a svalový artefakt z tohoto záznamu. Čtenářje podrobně seznámen s funkcí lidského srdce a vznikem EKG křivky. ...
  • Oftalmologické přístroje pro měření akomodace oka 

   Author: Meliška Martin; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Úkolem práce je popsat anatomii a akomodaci lidského oka, následně popsat funkce speciálního přístroje PlusoptiX S04, sloužícího k měření akomodace oka a určování refrakčních vad oka a popsat použití přístroje PlusoptiX ...
  • Ohřev mozkové tkáně po resekci nádoru 

   Author: Gabriela Liptáková; Supervisor: Vrba David; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce nabízí jednu z možných terapií zbytků glioblastomu s možným metastatickým charakterem po vyjmutí primárního nádoru. Abychom zabránili agresivnímu šíření nádorů a potenciálnímu tvoření sekundárních tumorů, nabízí ...
  • Onemocnění respiračního systému, změna plicní mechaniky a její vliv na intrapulmonální parametry 

   Author: Hejnalová Hana; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Šebesta Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce popisuje programové prostředí, které bylo vytvořeno za účelem využití umělých neuronových sítí v biomedicínském inženýrství. Pro tyto účely je navržen vhodný formát vstupních a výstupních dat. Dále je navržen ...
  • Optická koherenční tomografie - technologie a aplikace 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje metodě optické koherenční tomografie a jejím aplikacím. V teoretické části jsou uvedeny základní vlastnosti optického záření potřebné k pochopení jednotlivých vyhodnocovacích metod OCT ...
  • Optická sestava pro měření kontaktního úhlu 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Petrák Václav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Optický přenos dat v prostředí silného elektromagnetického pole 

   Author: Hanzlík Václav; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled metod pro konstrukci přenosové cesty, schopné pracovat ve velmi silném stacionárním magnetickém poli a částečněv radiofrekvenčním poli. Vybrat takovou technickou koncepci ...
  • Optický vláknový celobuněčný bioluminescenční senzor 

   Author: Ishizaki Takayuki; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Trögl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace laboratorních uloh pro předmět Elektrická měření 

   Author: Jílek Michael; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Chaloupka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Optimalizace nastavení parametrů protézy s použitím fuzzy systémů a senzoru Kinect 

   Author: Liška Petr; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace parametrů MRA na MR systémech s 1,5 T a 3 T 

   Author: Benáčková Andrea; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Klzo Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem mé bakalářské práce bylo naleznout optimální sadu parametrů MRApro 1,5T a3T MR systémy k získáníco nejlepšíhoprostorového rozlišení a vizualizace cév vklinicky akceptovatelném čase. Teoretická část mépráce se věnuje ...
  • Optimalizace parametrů nativní MRA v abdominální oblasti a končetinách na MR systémech s magnetickou indukcí 1,5 T a 3 T 

   Author: Mairovská Zuzana; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Klzo Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Vposledních letech se ukázalo, že kontrastní angiografické vyšetření na magnetické rezonanci může vést u lidí spostižením renálních funkcí konemocnění tzv. systémové nefrogenní fibrózy. Možným řešením, jak předejít tomuto ...
  • Optimalizace parametrů protokolu pro MR vyšetření koronárních tepen 

   Author: Neumanová Pavla; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Předložená bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné metody pro zobrazování koronárních tepen magnetickou rezonancí. Cílem práce je seznámit se ze základními principy a fyzikálními zákonitostmi magnetické rezonance. Následně ...
  • Optimalizace protokolu pro celotělové MR vyšetření 

   Author: Podlipská Jana; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, optimalizací a ověřením protokolu pro celotělové MR vyšetření se zaměřením na detekci nádorových onemocnění. Dále zkoumá možnosti jeho využití na přístrojích Magnetom Avanto 1,5 T ...
  • Optimalizace protokolu pro vyšetření kloubů (chrupavky) na 3 T 

   Author: Divišová Hana; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Klzo Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Záměrem této práce je popsat obecné principy magnetické rezonance a dále sevěnovat popisu hardwaru a cívek, které se během práce potřebují. Část práce se skládá zespecifikace 3 T pole a vysvětlení použitých sekvencí. ...