Now showing items 145-164 of 814

  • Fantom hrudníku novorozence pro studium EIT 

   Author: Schaabová Hana; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Lamberská Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fantom pánevní oblasti pro regionální hypertermický systém 

   Author: Kristýna Míková; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Pro vyvíjený regionální mikrovlnný hypertermický systém byl vyroben kapalný fantom pánevní oblasti s vhodnými dielektrickými vlastnostmi pro účely testování regionálního systému. Cílem práce byl návrh nádrže pro kapalný ...
  • Fantom pro diagnostické ultrazvukové systémy 

   Author: Kolomazníková Lucie; Supervisor: Vránová Jana; Opponent: Bílková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Fantom prsu pro testování systému včasné detekce nádoru 

   Author: Anna Poliakova; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Babák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá návrhem a následnou výrobou fantomu lidského prsa, který je považován za dvouvrstvou strukturu - kožní a tuková tkáň. Fantom umožňuje vložení fantomu nádorové tkáně na celkem tři pozice. Pro přípravu tekutých ...
  • Fantomy pro testování ultrazvukové a mikrovlnné termoterapie 

   Author: Štěpanovská Jana; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Štefan Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Femorální arteriální kanylace pro mimotělní oběh, jako alternativa standardní aortální kanylace 

   Author: Škabradová Marcela; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fit me - kontrola cviků v domácím prostředí pomocí hloubkové kamery 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Šofka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Fluence svazku laserem-buzených protonů pro hadronovou terapii 

   Author: Fejfar Ondřej; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Margarone Daniele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Lasery s vysokou intenzitou jsou novou technologií v poli urychlování protonů. Výzkum v této oblasti byl částečně motivován implementováním protonové terapie v léčbě rakoviny. Současná protonová centra jsou ekonomicky ...
  • Fluidické prvky a jejich aplikace v biomedicínském inženýrství 

   Author: Jícha Marek; Supervisor: Ráfl Jakub; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fluorescenční korelační spektroskopie při studiu permeability lipidových membrán 

   Author: Šindelář Michal; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Fotoelektrické články a hodnocení parametrů fotoaparátů 

   Author: Kobilková Karolina; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato práce je zaměřena na teorii fotoelektrického jevu, konstrukci fotoelektrických článků a jejich uplatnění při konstrukčním řešení přístrojů, snímajících obraz v oblasti medicíny. Zahrnuje problematiku spojenou s ...
  • Fototerapie 

   Author: Benc Jiří; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Kluiber Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce se zabývá fototerapiia laseroterapii. Popisuje jaké přístroje (pro fototerapii, ale především laserové) se používají vsoučasné medicíně, jejich technické parametry a také bezpečnostní zásady pro práci s nimi. Začátek ...
  • Fungicidní účinky laserového UV záření 

   Author: Müllerová Kristýna; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Jelínková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fyzikální model geneze a šíření elektrických projevů mozkové tkáně pro epileptochirurgii 

   Author: Kučera Antonín; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Petránek Svojmil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Fyzikální model geneze a šíření elektrických projevů mozkové tkáně pro epileptochirurgii 

   Author: Kučera Antonín; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Petránek Svojmil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Epilepsie představujeonemocnění, které se v současnépopulaci vyskytuje s poměrněvysokou incidencí. Nejčastěji se vsoučasné době léčíantiepileptiky. Chirurgický zákrok lékaři doporučují jen v některých případech, obvykle ...
  • Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému - modelování reologického chování venózní částí KVS 

   Author: Abu Baker Mohammad Nasr Huseen; Supervisor: Pražák Josef; Opponent: Pátek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato práce obsahuje shrnutí anatomie, fyziologie a biomechaniky kardiovaskulárního systému a mnoho fyzikálních modelů popisujících kardiovaskulární systém, postavených za účelem výuky nebo řešení některých problémů ...
  • Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému - simulace funkce aorty a arteriální částí KVS 

   Author: Klimentová Petra; Supervisor: Pražák Josef; Opponent: Pátek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce je zaměřena na porovnání fyzikálních modelů aorty podle časového průběhu tlaku. Jednotlivé průběhy jsou porovnány s matematickými modely a s reálnými průběhy naměřenými katetrem. Dále je vpráci rozebráno teoretické ...
  • Fyzikální vlastnosti materiálu při dýchání v simulovaném lavinovém sněhu 

   Author: Šimon Walzel; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Podle statistik zemřou pod lavinou až stovky lidí ročně, a proto se touto problematikou zabývá ve světě hned několik výzkumných týmů. Tento výzkum by mohl pomoci pochopit jednotlivé děje, které nastávají při dýchání pod ...
  • Heterogenní vrstvený fantom lidské hlavy pro testování mikrovlnného zobrazovacího systému 

   Author: Kasal Matouš; Supervisor: Tesařík Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá problematikou výroby suchých heterogenních fantomů lidské hlavy. Hlavním cílem práce bylo připravit kompletní heterogenní fantom lidské hlavy pro testování zobrazovacího systému na principu mikrovlnného ...
  • Hodiny pro určení Apgar testu 

   Author: Simonova Mariia; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému elektronické časomíry na platformě Arduino, používaného v praxi k posouzení zdravotního stavu novorozence, bezprostředně po narození pro test novorozence dle škály ...