Now showing items 663-682 of 814

  • Tenké vrstvy organických a anorganických materiálů pro vlnovodové biosenzory připravené laserem 

   Author: Pavlištík Jan; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Práce popisuje metodiku přípravy tenkých vrstev laserovou ablací. Konkrétněmetodiku depozičních metod PLD (pulsní laserová depozice) a MAPLE (pulsní laserová depozice asistovaná matricí). Zabývá se aplikacemi tenkých vrstev ...
  • Tepelné účinky laserového záření 

   Author: Čapíková Jitka; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Čech Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Tepelné účinky UV záření na živočišnou tkáň 

   Author: Šifner Jiří; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Jelínková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá studiem tepelných účinků UV laserového záření na živočišnou tkáň. Úvodní teoretická část je věnována objasnění základních pojmů zoblasti UV záření, laserů, interakce záření stkání a principu funkce ...
  • Teplotní závislost dielektrických parametrů fantomů pro neinvazivní měření teploty 

   Author: Iveta Kropáčková; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Oppl Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá měřením teplotní závislosti dielektrických parametrů některých fantomů lidské tkáně - destilované vody, agarového fantomu svalu a vepřové svalové tkáně. Hlavními cíli bylo naměřit hodnoty komplexní ...
  • Terapeutické využití biologické zpětné vazby s využitím mechanického robota 

   Author: Vodičková Anna; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Vítečková Slávka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá biologickými signály, jejich snímáníma artefakty. Rozebírá sériovou komunikaci pod Windows, příjem a odesílání paketů. Nejdůležitější částí je naprogramování robotické paže a následné spojení ...
  • Termovize v urgentní a polní medicíně 

   Author: Moravčík Michal; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie je moderní bezkontaktní metodapro stanovení povrchové teploty. Člověk je horkokrevný tvor, proto ho lze odlišit od okolního prostředí. Spomocí termografie jevelice snadnésnímat lidskou teplotu, vyzařovanou ...
  • Testovací sekvence pro pacientské simulátory 

   Author: Padertová Barbora; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Testování elektromagnetické interference implantabilní kardiostimulační techniky na modelu trupu 

   Author: Selingr Martin; Supervisor: Korpas David; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Testování korozních vlastností tenkých povlaků pro implantáty pomocí elektrochemických metod 

   Author: Vlasák Jan; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Testování korozních vlastností tenkých povlaků pro implantáty pomocí elektrochemických metod 

   Author: Bartošová Tereza; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Práce se věnuje elektrochemickému koroznímu testování tenkých povlaků z diamantu podobného uhlíku (DLC) a navazuje na novodobé trendy v oblasti implantologie. Cílem elektrochemického testování těchto povlaků je zvýšení ...
  • Testování tenkých vrstev pro implantáty 

   Author: Procházková Adéla; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Snahou dnešního vývoje materiálů pro implantáty je zvýšení biokompatibility a zajištění delší životnosti používaných materiálů pro implantáty. Jedním z mnoha sledovaných materiálů pro biomedicínské využití je diamant podobný ...
  • Testování tenkých vrstev připravovaných Pulzní laserovou depozicí pro využití v medicíně a implantologii se zaměřením na mechanické vlastnosti 

   Author: Badalcová Michaela; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Testování tenkých vrstev připravovaných pulzní laserovou depozicí pro využití v medicíně 

   Author: Benda Zbyněk; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o testování mechanických vlastností tenkých vrstev vytvořených pulzní laserovou depozicí a jejich možného uplatnění pro medicínské účely. V teoretické části jsou představeny mechanické ...
  • Topografické mapování elektrické aktivity mozku 

   Author: Tuček Martin; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Topografické mapování spektrální analýzy elektrické aktivity mozku 

   Author: Kratochvíl Jan; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Transkutánní monitoring plynů u pacientů v neurointenzivní péči 

   Author: Anna Zemanová; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá transkutánním monitoringem plynů a jeho uplatněním v péči o pacienty po cévní mozkové příhodě. U těchto pacientů je velmi důležité kontinuálně monitorovat změny krevních plynů v čase, jelikož by ...
  • Tvorba laboratorních úloh pro předmětu Senzory v lékařství 

   Author: Fűrst Pavel; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Funda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Obsahem Bakaláské Práce je filtrace EKG signálu od síového zarušení 50 Hz (tzv. síový brum). Zkušební data jsou poízena pomocí 24hodinového monitorování EKG - tzv. Holterovské monitorování EKG. Tato zdigitalizovaná data ...
  • Tvorba modelu svalově-kosterního systému pro studijní účely 

   Author: Jelínek Roman; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se zabývá vytvořením modelu pro podrobnější analýzu pohybu. Je vytvoře n vprogramu Matlab. Pro hlavní částmodeluje využita nadstavba SimMechanics. Vstupní data jsou získána zpracováním výstupu ze systému AS 200. ...
  • Tvorba multimediální učebnice konvenčních zobrazovacích systémů - IR 

   Author: Pekarská Veronika; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem mé práce bylo vytvořit podklady pro multimediální učebnici konvenčních zobrazovacích systémů v biologii a lékařství z oblasti infrazobrazovacích systémů. Učebnice je určena zejména pro studenty oboru biomedicínského ...
  • Tvorba multimediální učebnice konvenčních zobrazovacích systémů - UZV 

   Author: Brázdová Anna; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit podklady pro multimediální učebnici konvenčních zobrazovacích systémů v biologii a lékařství. Učebnice se zaměřuje na ultrazvukové zobrazovací systémy. Je určena pro studenty ...