Now showing items 187-206 of 814

  • Identifikace nových potřeb pro transportní vozík pro zdravotnické záchranáře 

   Author: Oulická Martina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Rechová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Každý den se záchranáři potýkají s problémy souvisejícími s manipulací transportního vozíku při převozu pacienta. Tuto náročnou práci by mohl usnadnit model transportního vozíku navržený tak, aby co nejvíce eliminoval ...
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Předmětem této práce je detekce vad chůze u pacientů s transfemorální protézou pomocí metod zpracování obrazu. S tím souvisí seznámení se s metodami zpracování obrazu a dále zpracování získaných výsledků a jejich následné ...
  • Implementace, kalibrace a experimentální ověření algoritmů pro odhad fyzického výdeje energie a zátěže při výcviku členů IZS 

   Author: Bednář Adam; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Imunoanalytické metody v současné klinické laboratorní diagnostice 

   Author: Marešová Zuzana; Supervisor: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • In vitro měření koncentrace glukózy v krvi pomocí MTM senzoru 

   Author: Štěrba David; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Koncentrace glukózy v krvi ovlivňuje dielektrické vlastnosti, které krev vykazuje. Toho je možné využít pro neinvazivní měření glykémie pomocí mikrovlnných senzorů. Tato bakalářská práce se zabývá měřením parametru přenosu ...
  • Individulizovaná laserová korekce nízké a střední hypermetropie metodou LASIK podle aberometrie 

   Author: Radostová Iveta; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Indukční ohřev magnetických nanočástic pro hypertermii 

   Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Vrba David; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce bylo vytvoření numerického modelu systému pro indukční ohřev roztoku magnetických nanočástic, kterým byl vyplněn balónek umístěný do mozkové tkáně, a simulace ohřevu mozkové tkáně tímto balónkem. Ohřev ...
  • Informační systém a systém pro prezentaci projektu umělé plicní ventilace 

   Author: Mráz Michal; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat databázi informací a dokumentůpoužitých v projektu umělé plicní ventilace (UPV). V úvodu se seznámíte jaký je účel tétopráce. Následuje analýza požadavků na systém. Z ...
  • Infračervená a Ramanova spektroskopie v lékařství 

   Author: Kotzianová Adéla; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-31)
   V teoretické části této práci jsem se zaměřila na obecný popis infračervené spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, FTIR spektroskopie a jejich aplikace. Popsala jsem rovněž molekulové vibrace, typy těchto vibrací a základní ...
  • Inovace úloh a jejich částí zaměřených na respiraci a SpO2 předmětu 17MSJIP s využitím simulátoru METI ECS 

   Author: Brhelová Zuzana; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovace úloh a jejich částí zaměřených na TK a EKG předmětu 17MSJIP s využitím simulátoru METI ECS 

   Author: Círman Jakub; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Inteligentní byt pro handicapované lidi upoutané na invalidní vozík 

   Author: Ježek Lukáš; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní byt pro monitoring zdravotního stavu 

   Author: Zenker Daniel; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Inteligentní nabíjecí obvody 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Brada Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této bakaláské práce je popsat vlastnosti jednotlivých druh akumulátor, zmit a ovit jejich nabíjecí a vybíjecí charakteristiky, vyhledat dostupné mode rní obvody, pro konstrukci nabíjeek a seznámit se s jejich ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 1 

   Author: Peterka Martin; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je popsat vývoj bakalářské práce. Ta je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá se návrhem, sestavením a zkoušením modelu alarmu k nemocničnímu lůžku. Alarm je jednoduchý a snadno aplikovatelný. ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 2 

   Author: Krucký Jaroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce popisuje mnou navrhnutý systém pro automatizování pohybu RTG kazety pod lůžkem podle zadání z firmy Linet s.r.o. Popisuje, jak jsem postupoval při řešení úkolu, a představuje výsledný model. Tento model je ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 3 

   Author: Hejkal Filip; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá postupem při vypracování bakalářsk é práce. Hlavním cílem je návrh řešen ía zkonstruování modelu indikující polohu RTG kazety. Za účelem promítání světelného bodu, signalizujícího polohu RTG kazety, ...
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Author: Hrábková Dana; Supervisor: Švagr Ondřej; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)