Zobrazují se záznamy 149-168 z 687

  • Identifikace nových potřeb pro transportní vozík pro zdravotnické záchranáře 

   Autor: Oulická Martina; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Rechová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Každý den se záchranáři potýkají s problémy souvisejícími s manipulací transportního vozíku při převozu pacienta. Tuto náročnou práci by mohl usnadnit model transportního vozíku navržený tak, aby co nejvíce eliminoval ...
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Autor: Šimánek Tomy; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Autor: Šimánek Tomy; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace vad chůze s protézou pomocí metod zpracování obrazu a senzoru Kinect 

   Autor: Šimánek Tomy; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Předmětem této práce je detekce vad chůze u pacientů s transfemorální protézou pomocí metod zpracování obrazu. S tím souvisí seznámení se s metodami zpracování obrazu a dále zpracování získaných výsledků a jejich následné ...
  • Implementace, kalibrace a experimentální ověření algoritmů pro odhad fyzického výdeje energie a zátěže při výcviku členů IZS 

   Autor: Bednář Adam; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Imunoanalytické metody v současné klinické laboratorní diagnostice 

   Autor: Marešová Zuzana; Vedoucí práce: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Individulizovaná laserová korekce nízké a střední hypermetropie metodou LASIK podle aberometrie 

   Autor: Radostová Iveta; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Lešták Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systém a systém pro prezentaci projektu umělé plicní ventilace 

   Autor: Mráz Michal; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat databázi informací a dokumentůpoužitých v projektu umělé plicní ventilace (UPV). V úvodu se seznámíte jaký je účel tétopráce. Následuje analýza požadavků na systém. Z ...
  • Infračervená a Ramanova spektroskopie v lékařství 

   Autor: Kotzianová Adéla; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-31)
   V teoretické části této práci jsem se zaměřila na obecný popis infračervené spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, FTIR spektroskopie a jejich aplikace. Popsala jsem rovněž molekulové vibrace, typy těchto vibrací a základní ...
  • Inovace úloh a jejich částí zaměřených na respiraci a SpO2 předmětu 17MSJIP s využitím simulátoru METI ECS 

   Autor: Brhelová Zuzana; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovace úloh a jejich částí zaměřených na TK a EKG předmětu 17MSJIP s využitím simulátoru METI ECS 

   Autor: Círman Jakub; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-28)
  • Inteligentní byt pro handicapované lidi upoutané na invalidní vozík 

   Autor: Ježek Lukáš; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní byt pro monitoring zdravotního stavu 

   Autor: Zenker Daniel; Vedoucí práce: Janovský Vít; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Inteligentní nabíjecí obvody 

   Autor: Lukáš Marek; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Brada Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této bakaláské práce je popsat vlastnosti jednotlivých druh akumulátor, zmit a ovit jejich nabíjecí a vybíjecí charakteristiky, vyhledat dostupné mode rní obvody, pro konstrukci nabíjeek a seznámit se s jejich ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 1 

   Autor: Peterka Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je popsat vývoj bakalářské práce. Ta je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá se návrhem, sestavením a zkoušením modelu alarmu k nemocničnímu lůžku. Alarm je jednoduchý a snadno aplikovatelný. ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 2 

   Autor: Krucký Jaroslav; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce popisuje mnou navrhnutý systém pro automatizování pohybu RTG kazety pod lůžkem podle zadání z firmy Linet s.r.o. Popisuje, jak jsem postupoval při řešení úkolu, a představuje výsledný model. Tento model je ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 3 

   Autor: Hejkal Filip; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá postupem při vypracování bakalářsk é práce. Hlavním cílem je návrh řešen ía zkonstruování modelu indikující polohu RTG kazety. Za účelem promítání světelného bodu, signalizujícího polohu RTG kazety, ...
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Autor: Hrábková Dana; Vedoucí práce: Švagr Ondřej; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Autor: Hrábková Dana; Vedoucí práce: Švagr Ondřej; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Autor: Hrábková Dana; Vedoucí práce: Švagr Ondřej; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Výsledkem mé bakalářské práce je příručka o Intraaortální balónkové kontrapulzaci (IABK) určená všeobecným sestrám, které vykonávají své povolání na pomezí ošetřovatelství a techniky. Příručka obsahuje potřebné základní ...