Zobrazují se záznamy 197-216 z 687

  • Laboratoř pacientské simulace jako součást virtuální nemocnice 

   Autor: Pluhovský Patrik; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Laboratoř simulovaného operačního sálku - část 1 

   Autor: Benešová Nela; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce je rozdělena na dvěčásti. V první části se práce zabývá návrhem výběru přístrojového vybavení simulovaného operačního sálu. Přístroje jsou vybrány na základě charakteristik vybavení skutečného operačního sálu. ...
  • Laboratoř simulovaného operačního sálku - část 2 

   Autor: Škoda Jiří; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se ve svéprvní části zabývá popisem aspektů přípravy simulovaného pracoviště operačního sálku. Shromažďuje nejpodstatnější zákonné požadavky na reálné pracoviště tohoto typu, které je z pohledu FBMI ČVUT velmi vhodné ...
  • Laserové záření a jeho účinky na lidskou tkáň 

   Autor: Kopecký Martin; Vedoucí práce: Urzová Jana; Oponent práce: Tománková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Léčení skoliózy dětí pomocí ortéz 

   Autor: Brhel Martin; Vedoucí práce: Čulík Jan; Oponent práce: Černý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   ILéčení skoliózy dětí pomocí ortéz Souhrn: Práce je věnována problematice skoliotického postižení a jeho léčbě konzervativní metodou. Pro léčbu konzervativní metodou se používají trupové ortézy, které zabraňují zhoršení ...
  • Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

   Autor: Lesňák Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Jan; Oponent práce: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Práce je zaměřena na výpočty napětí v růstových zónách kostí a stanovení deformace zůsobené protažením vazů.
  • Limitace použití průtokových senzorů v respirační péči 

   Autor: Jagerová Jana; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mapování EKG po fyzické zátěži 

   Autor: Mošanská Jana; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: Kozlikova Katarina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na EKG mapování povrchu hrudníku před zátěží a bezprostředněpo ní. Cílem práce bylo navržení experimentu s jehož pomocí by bylo možno pozorovat vliv fyzické zátěže na rozložení elektrického potenciálu ...
  • Matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci 

   Autor: Miltová Anna; Vedoucí práce: Matějka Jan; Oponent práce: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Byl vytvořen matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci u ústí respiračního systému v prostředí MATLAB/Simulink. Účelem práce bylo hodnocení vlivu hustoty na měřený objemový ...
  • Mechanické parametry respirační soustavy při umělé plicní ventilaci 

   Autor: Mazal Jakub; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem práce je prostudovat metodu elektroakustické analogie jako vhodnou metodu pro popis mechanických vlastností respiračního systému.
  • Mechanické parametry respiračního systému a jejich odhad ventilátorem 

   Autor: Kotajná Kateřina; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Hlaváčová Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-02)
   Práce se zabývá problematikou plicní mechaniky a jejího vlivu na efektivitu umlé plicní ventilace. Dílo obsahuje popis hlavních metod využívaných k mení mechanických parametr v bžné klinické praxi, postupy používané pro ...
  • Metabolismus ethanolu a jeho klinické důsledky 

   Autor: Turečková Simona; Vedoucí práce: Šerá Jana; Oponent práce: Kukačka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Cílem práce je zpracovat téma o metabolismus ethanolu a jeho možné důsledky v lidském organismu. Dále ověřit metody pro detekci alkoholu, kterými se stanovuje přítomnost a koncentrace alkoholu v lidském těle. A na základě ...
  • Metamateriály s negativním indexem lomu a perspektivy jejich využití v optické spektrální oblasti 

   Autor: Kizeková Terézia; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Táto práca pojednáva o metamateriáloch, ich ?truktúre, vlastnostiach, výrobe, a aplikáciách. Stavia hlavne na porovnaní metamateriálov s klasickými materiálmi. Podrobnej?ie rozoberá skupinu metamateriálov so záporným indexom ...
  • Metodika bezkontaktního měření dolní končetiny pro výrobu zdravotních kompresibilních, profylaktických a antitrombotických punčoch na míru 

   Autor: Ort Václav; Vedoucí práce: Hejda Jan; Oponent práce: Vránová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Metodika testování aplikátorů pro povrchovou mikrovlnnou hypertermii 

   Autor: Grossová Markéta; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá mikrovlnnou hypertermií, která se využívá jako léčebná metoda v medicíně. Cílem práce je vytvořit metodiku, kterou lze použít při testování aplikátorů pro povrchovou mikrovlnnou hypertermii. ...
  • Metody a zařízení pro monitoring stavu kardiovaskulárního systému 

   Autor: Hartová Alexandra; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody automatické detekce EEG epileptických hrotů 

   Autor: Hubený Jan; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   EEG je neurofyziologický signál, který se v praxi měří a vyhodnocuje mimo jiné pro zjištění vážného onemocnění, jakým může být například epilepsie. EEG záznam vyžaduje vzhledem ke stochastickému charakteru samotného EEG ...
  • Metody biomedicínského výzkumu při mapování genů v experimentálním modelu - přesné mapování Lmr lokusu na chromosomu 10 

   Autor: Patrná Marta; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Koubková Gizela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metody biomedicínského výzkumu při mapování genů v experimentálním modelu ve zdraví a nemoci 

   Autor: Bartůněk Jan; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Kosařová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Metody genetického inženýrství pro mapování genů, které určují rozdíly ve velikosti orgánů 

   Autor: Dostál Ondřej; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Koubková Gizela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)