Now showing items 684-703 of 814

  • Ucelený fyziologický model vybraných testů autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy 

   Author: Švenkrtová Andrea; Supervisor: Kana Michel; Opponent: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V své bakalářské práci jsem se zabývala výběrem, metodikou a interpretací neinvazivních testů pro srdeční autonomii. Navrhla jsem ucelený model anatomických orgánů zapojených za pomoci vybraných fyziologicky založených ...
  • Univerzální zařízení pro přepínání videosignálů řízené počítačem 

   Author: Keller Pavel; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Projekt je řešením návrhu hardwaru elektronického zařízení určeného k přepínání videosignálu. Jedná se zde o provádění výběru ze 4 vstupů do jednoho výstupu. Přepínání bude realizováno pomocí aplikace navržené na platformě ...
  • Určení ablačního prahu pro interakci laserového záření a jaterní tkáně 

   Author: Maříková Tereza; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kubeček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určení hodnot dielektrických vlastností zjednodušeného modelu lidské hlavy pomocí Zkreslené Bornovy iterační metody 

   Author: Mózerová Hana; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Oppl Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce se zabývá tvorbou numerického modelu a iterativní metodou rekonstrukce rozložení dielektrických vlastností v zobrazované oblasti pomocí mikrovlnného zobrazování. Cílem bylo rozšířit již existující algoritmus detekce ...
  • Určení stability modelových fosfolipidových membrán pomocí fluorescenční korelační spektroskopie 

   Author: Patrochová Adéla; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Šachl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem této bakalářské práce je pozorování stability modelových fosfolipidových membrán, které jsou značeny fluorescenčními barvivy. V práci jsou studovány fosfolipidové dvojvrstvy ve formě lipozomů, které představují ...
  • Určování interakčních veličin při ozáření lidské tkáně laserovým zářením 

   Author: Kůrková Marcela; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Určování topografie povrchů pomocí chromatického konfokálního senzoru 

   Author: Konečný Jakub; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • UWB anténa pro mikrovlnné zobrazování 

   Author: Tesařík Jan; Supervisor: Vrba David; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Uživatelsky přístupný prohlížeč biologických signálů EEG pro různé formáty dat 

   Author: Thomas Jaroslav; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Petránek Svojmil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Účinky laserového UV záření na plísňové kultury 

   Author: Látalová Eliška; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Úprava metodiky měření objemu a tvaru konizátu po operaci děložního hrdla 

   Author: Tereza Kislingerová; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Seidlová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá zlepšením metodiky hodnocení objemu a rozměrů odebrané tkáně (konizátu) po chirurgickém odstranění prekancerózy (konizaci) děložního hrdla. Hlavním cílem je navrhnout a zavést novou přesnější ...
  • Variabilita s-parametrů při mikrovlnné detekci cévních mozkových příhod 

   Author: Tomáš Peprník; Supervisor: Pokorný Tomáš; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je vyhodnotit variabilitu S-parametrů při vložení fantomů cévní mozkové příhody do mikrovlnného zobrazovacího systému. Pomocí 3D tiskárny byly vytisknuty formy pro odlití fantomů. Byly nalezeny vhodné ...
  • Ventilátor CPAP realizovaný z pneumatických komponent 

   Author: Abdalla Massad; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Objev a použití kladné vzduchové pumpy v dýchací apnoe způsobené obstrukcí horních cest dýchacích během spánku je důležitým kvalitativním skokem v historii a vývoji léků na spaní. Problémem chrápání a respiračního selhání ...
  • Virtuální pacientský monitor na tabletu 

   Author: Kopecký Petr; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vizualizace objektů pomocí VRML 

   Author: Jiráková Veronika; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem BP bylo seznámení s programovacím jazykem pro modelování virtuální reality, který se používá k vytváření 3D scén a s jeho pomocí jsem vytvořila jednoduché virtuální prostředí se známým půdorysem, několika objekty a ...
  • Vizualizace podchlazeného lidského organismu termokamerou 

   Author: Příhodová Edita; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Podchlazení je často důsledkem nezvládnutí pobytu v extrémních podmínkách. Při záchraně a rozehřívání se dělá mnoho chyb, které mohou způsobit v krajních případech až smrt postižené osoby. Cílem této práce je vysvětlit, ...
  • Vícekompartmentový softwarový model respiračního systému 

   Author: Kozík Martin; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat softwarový model respiračního systému. Pro návrh struktury, určení a výpočet parametrů modelu bylo třeba projít odbornou literaturou, ze které byly převzaty potřebné ...
  • Vlastnosti aktivních modelů plic při umělé plicní ventilaci 

   Author: Launová Kristýna; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Při vývoji a testování ventilační techniky, při jejich kalibracích, při vývoji nových ventilačních režimů, při výcviku respiračních terapeutů a u mnoha dalších případů se využívají fyzické modely respirační soustavy. Tyto ...
  • Vlastnosti biokompatibilních tenkých vrstev na bázi hydroxyapatitu 

   Author: Hádková Michaela; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis přípravy hydroxyapatitových (HA) tenkých vrstev laserovou ablací, a to depozičními technologiemi PLD (pulzní laserová depozice) a MAPLE (pulzní laserová depozice asistovaná matricí). Uvádí ...
  • Vliv aplikace elektrodového gelu mezi pokožku pacienta a elektrodový pás na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku 

   Author: Albrechtová Denisa; Supervisor: Koldová Kristýna; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) patří mezi neinvazivní diagnostickou techniku, která je využívána k zobrazování vnitřních struktur těla i funkčnosti jednotlivých tkání. Tato technika nachází poslední dobou uplatnění ...