Now showing items 379-398 of 407

  • Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG 

   Author: Faflík Tomáš; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené 

   Author: Hadáček Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá využitím kamery jako asistivní pomůcky ve speciálním telefonu pro nevidomé založeném na systému Android a vyvíjeném v rámci Katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. V úvodu ...
  • Využití markovských modelů a textových zpravodajských dat pro predikci 

   Author: Zadražil Petr; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí 

   Author: Tejc Marek; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Nohýl Jiří
   Tato diplomová práce se zabývá implementací KL sledovacího algoritmu do kamerové hlavice s inerciální stabilizací a obrazovou zpětnou vazbou. KL algoritmus byl zvolen pro nahrazení stávajícího algoritmu SSD (Sum of Square ...
  • Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů 

   Author: Bártek Pavel; Supervisor: Hlinka Jiří; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru 

   Author: Kubeš Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití tepelných čerpadel v budovách 

   Author: Ciller Alexandr; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu 

   Author: Vančová Jana; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výběr reprezentativních obrazových prototypů 

   Author: Pavel Gramovich; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   The diversity of image retrieval results is an important feature that allows users to explore different aspects of the queried object. However, most of the works in this area are focused more on relevance rather than ...
  • Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Jurčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Charakteristiky proteinových molekul a jiných biochemických sloučenin jsou zkoumány skrze proteinové tunely, případně ligandové cesty. Pro zajištění věrohodnosti výsledků je nutné při hledáni uvažovat tvar i flexibilitu ...
  • Výuková a testovací aplikace pro děti se specifickými potřebami 

   Author: Luběna Jan; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výukový simulátor respirace a jejích patologií 

   Author: Bundil Lukáš; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Mateják Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky 

   Author: Konopáč Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Riss Štěpán; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vestavěného systému, který slouží k řízení hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky. Tento vestavěný systém je kompatibilní se systémem, které používá firma Flydeo ve svých bezpilotních ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour 

   Author: Lukáš Hajdúšek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať priemyselnú robotickú bunku pre manipuláciu a jednoduché obrábanie výrobkov. Robotická bunka obsahuje priemyselný manipulátor a ďalšie automatizované výrobné zariadenia. ...
  • Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) 

   Author: Chhajer Raunak; Supervisor: Němec Přemysl; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   This final diploma work of mine is a Pilot project as part of the 'Leaks-Project' at Doosan-Bobcat EMEA s.r.o, Dobris. The pilot project deals with visualization of the torqueing process of hydraulic valves/hoses at the ...
  • Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo 

   Author: Hryzák Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další ...
  • Vzdálené ovládání modelu v laboratoři 

   Author: Pecka Jaroslav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů 

   Author: Synák Petr; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový portál pro transplantační centra 

   Author: Poldauf Ondřej; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)