Now showing items 293-312 of 407

  • Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT 

   Author: Hönig Martin; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech 

   Author: Vít Cibulka; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kvasnica Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce představuje algoritmus pro ří-zení dynamiky vozidla, založený na nové metodě v nelineárním řízení, která vyu-žívá Koopmanův operátor k sestrojení li-neárního prediktoru, schopného prediko-vat chování nelineárního ...
  • Řídicí systém minimalizující opotřebení kol jeřábu 

   Author: Reichl Miroslav; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Fišera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řídicí systém pro odlehčenou inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici 

   Author: Salášek Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Čech Zdenko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řídicí systém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee 

   Author: Rychnovský Václav; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii 

   Author: Endrych Václav; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení laboratorního modelu spojené pohony 

   Author: Jonáš Petr; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Roubal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení špatně podmíněných systémů 

   Author: Pich Jiří; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Baramov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení Tokamaku COMPASS 

   Author: Beňo Radek; Supervisor: John Jan; Opponent: Hron Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení topologie mobilních bezdrátových sítí 

   Author: Meiser Tomáš; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Trdlička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Řízení ventilace tunelu Blanka 

   Author: Šulc Jan; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Pořízek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů 

   Author: Losos Radek; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Author: Trutman Pavel; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece 

   Author: Skopec Pavel; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Zítek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu 

   Author: Brich Tomáš; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Modul pro rozpoznání úmyslu je základní součástí jakéhokoliv question-answering bota (např. Amazon Echo). Tato práce implementuje modul pro rozpoznání úmyslu, založený na větných předlohách, který je silně závislý na ...
  • Silová působení na robota při obrábění 

   Author: Třešňák Adam; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Farkavec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá silami působícími na průmyslový manipulátor při obrábění kovového materiálu nástrojem připevněným na poslední ose robotu. Obrábění je realizováno broušením materiálu brusným kotoučem. Dynamické chování ...
  • Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Vysoký Ondřej; Opponent: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel 

   Author: Diringer Tomáš; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Marek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování 

   Author: Jašek Otakar; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Štěpánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Reálná LiDARová data využitelná pro strojové učení a verifikaci a validaci algoritmů jsou těžké získat, zejména v množství požadovaném aktuálními aplikacemi strojového učení. Nedávné studie ukazují, že je možné využít uměle ...
  • Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy 

   Author: Čanda Lukáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kalina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)