Now showing items 131-150 of 1662

  • Barevná obrazová holografie 

   Author: Chlebounová Zuzana; Supervisor: Škereň Marek; Opponent: Květoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Barevné obrazové hologramy realizované v panchromatických záznamových materiálech 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Škereň Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Bayesovská inference s využitím stochastické simulace pomocí metod ABC 

   Author: Kubiš Jakub; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

   Author: Pálková Barbora; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
  • Bayesovské odhadování pro adaptivní dynamické rozhodování 

   Author: Jurij Ružejnikov; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Príbeli Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V této práci vytvoříme algoritmus, který je schopen se chovat optimálně, vůči nějakému předem zadanému cíli. K tomu je třeba model systému, který je odhadnut pomocí bayesovkého odhadování, jehož hlavní výhodou je možnost ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Author: Kotrbatý Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...
  • Best-estimate analýza úniku jódu z kontejnmentu VVER-1000/V320 během LB LOCA 

   Author: Iana Zamakhaeva; Supervisor: Kecek Adam; Opponent: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá best-estimate analýzou zdrojového členu se zaměřením na únik jódu z kontejnmentu VVER-1000/V-320. Uvedená problematika byla řešena pro podmínky velké havárie s únikem chladiva (LB LOCA, large-break ...
  • Bezpečnostní analýza chování kontejnmentu JE s reaktorem VVER-1000 při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Kecek Adam; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza roztržení parního potrubí BE přístupem 

   Author: Meca Radim; Supervisor: Macek Jiří; Opponent: Miasnikov Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
   Metoda nejlepšího přístupu, analýza roztržení parního potrubí
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Lehoczký Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

   Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...
  • Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Biomedicínské využití 3D watershedu v dodekaedrické topologii 

   Author: Hubata - Vacek Václav; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bodové symetrie Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Author: Janák Martin; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Byesovský výběr modelu 

   Author: Poliak Kajetán; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce má za cíl představení bayesovské statistiky a bayesovského výběru modelu. K tomuto cíli přistupuje přes seznámení se s tvorbou statistických modelů pro lineární a logistickou regresi. Předvedena je statistická ...
  • C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie. 

   Author: Hettler Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Kořenská Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

   Author: Hübner Jakub; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Kubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Celočíselná diverzifikace portfolia s využitím Hurstova exponentu 

   Author: Merta Ivan; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)