Now showing items 311-330 of 1478

  • Generace attosekundových impulsů pomocí intenzivního femtosekundového laseru 

   Author: Vábek Jan; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Limpouch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Tato práce se věnuje především generaci vysokých harmonických frekvencí a podmínkám pro vytvoření jediného attosekundového impulzu. Je zde představena teorie potřebná k pochopení základních principů a provedeno řešení v ...
  • Generace intenzivních femtosekundových pulsů s několika optickými cykly ve viditelné oblasti spektra. 

   Author: Batysta František; Supervisor: Hříbek Petr; Opponent: Kužel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Generace Ramanova záření na vlnové délce 1,5 um 

   Author: Koubíková Lucia; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Blažek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)
  • Generace ultrakrátkých impulsů ve spektrální oblasti kolem 1050 nm. 

   Author: Cupal Josef; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generace vakua pro potřeby termojaderné fúze 

   Author: Bartoněk Ondřej; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Böhm Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-06)
   Pro zkoumání termojaderné fúze v tokamacích je nezbytné udržovat vakuovou komoru tokamaku na dostatečně nízkém tlaku. Komora proto nesmí obsahovat jakékoliv netěsnosti, a proto je kladen důraz i na údržbu tohoto objemu.
  • Generace vlnové délky 1,4 um v materiálu dopovaném ionty neodymu 

   Author: Hambálek Tomáš; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-07)
  • Generace vysokých harmonických frekvencí prudukovaných elipticky polarizovaným IR zářením na atomárních a molekulárních terčích 

   Author: Vábek Jan; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Ciappina Marcelo Fabian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem produkce XUV záření založeném na principu generace vysokých harmonických frekvencí (HHG) v plynném médiu. Zaměřujeme se na dva aspekty: 1--kontrola časového průběhu ...
  • Generalized Palindromes in Infinite Words 

   Author: Starosta Štěpán; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Holub Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Generalized Palindromes in Infinite Words
  • Generation of the New Laser Radiation Wavelengths in Solid-State Lasers 

   Author: Koranda Petr; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Malý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Mid-infrared laser radiation generation in Cr:ZnSe laser at room-temperature
  • Generativní modely dat popsaných stromovou strukturou 

   Author: Jakub Bureš; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Adam Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá generativními modely a jejich možným využitím v internetové bezpečnosti. Hlavním cílem je hledat takové distribuce, která jsou schopna generovat jednoduché stromové struktury. Seznámíme se ...
  • Generátory korelovaných náhodných veličin 

   Author: Bohuslav Petr; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech 

   Author: Hlavnička Jakub; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic 

   Author: Srbová Hana; Supervisor: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

   Author: Varga Ivan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
  • Generování pulsů terahertzového záření pomocí optického usměrnění na povrchu kovů 

   Author: Dominec Filip; Supervisor: Kadlec Filip; Opponent: Fiala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generující funkce pro Lieovy grupy a algebry a jejich aplikace 

   Author: Fuksa Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Navrátil Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi 

   Author: Záveský Michal; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi 

   Author: Záveský Michal; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetiky v poli černých děr v obecné teorii relativity 

   Author: Filip Moučka; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Cílem této práce je poskytnout přehled možných trajektorií volných testovacích částic v poli vybraných typů černých děr. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy z diferenciální geometrie a obecné teorie relativity. V další ...
  • Geometrická algebra v diferenciální geometrii a ve fyzice 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Geometrickou algebru představil W. K. Clifford již v 19. století. Náznaky jejího využití se objevují při formulaci kvantové teorie ve 20. letech 20. století, konkrétně ve formě Pauliho matic a Diracových γ matic. Těmto ...