Now showing items 202-221 of 1662

  • Data Visualisation and Image Retrieval with Self-Organising Maps 

   Author: Prentis Philip; Supervisor: Andrej Ladislav; Opponent: Mrázová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Visualisation and Image Retrieval with SOM
  • Datový model a grafické uživatelské rozhraní aplikace pro diagnostiku in vitro. 

   Author: Rost Michal; Supervisor: Wolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Degradace membrány palivového článku 

   Author: Kubant Jan; Supervisor: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Dekonvoluce dat z aktivační sondy jako metoda ke stanovení energií ionizujícího záření v tokamacích 

   Author: Ficker Ondřej; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • "Delayed choice" experimenty a kauzalita v kvantové mechanice 

   Author: Šafránek Dominik; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Delonovské množiny uzavřené vůči afinním zobrazením 

   Author: Jan Mazáč; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Vhodným modelem pro kvazikrystaly -- nekrystalografické materiály s uspořádáním na dlouhou vzdálenost -- je diskrétní množina vzniklá pomocí tzv. cut and project metody.Tato metoda využívá projekce vícedimenzionálních mříží ...
  • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

   Author: Vrána Michal; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
  • Desktopová aplikace pro tvorbu a uchovávání rozvrhů hodin 

   Author: Neruda Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a sledování lidského těla ve vnitřním prostoru pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Author: Thi Thu Hien Nguyenová; Supervisor: Kerepecký Tomáš; Opponent: Novozámský Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat a prostudovat detekci a sledování lidského těla s důrazem na lidskou tvář pomocí moderních metod hlubokého učení a klasických přístupů. Na základě teoretických znalostí si vybrat a ...
  • Detekce anomálií pro množinová data 

   Author: Mašková, Michaela
   (2021)
   Detekce anomálií na vektorech je již dobře zmapovanou oblastí, detekce anomálií pro množinová data však představuje několik nových problémů. Množinou rozumíme skupinu vektorů, jejichž počet se v množinách se může lišit a ...
  • Detekce anomálií v grafech 

   Author: Šiková Hana; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Pro zaznamenání vztahů mezi zkoumanými objekty se dnes s oblibou využívají grafy a sítě. Ať již jde o sociální sítě, logistiku či internet, grafová struktura přináší zásadní výhodu v dokumentaci vztahů mezi jednotlivými ...
  • Detekce Čerenkovova záření na reaktoru VR-1 

   Author: Matějů Iveta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Detekce fázových transformací v mikroobjemech rezonanční ultrazvukovou spektroskopií 

   Author: Nejezchlebová Jitka; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Janeček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech 

   Author: Tomáš Zikmund; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Práce se zabývá modelováním komunit v grafech pomocí stochastických blokových modelů s Poissonovým rozdělením a následně detekcí komunit optimalizací těchto modelů příslušnými metodami. Speciálně se zaměřuje na detekci ...
  • Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích 

   Author: Zikmund Tomáš; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku analýzy dat pomocí detekce komunit ve složitých sítích. V práci jsou popsány vybrané metody detekce nepřekrývajících se a překrývajících se komunit, jak na unipartitních grafech, ...
  • Detekce rychlých iontů z laserového plazmatu 

   Author: Istokskaia Valeriia; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Laserem urychlené iontové svazky mohou být potenciálně využity v multidisciplinárních oblastech, např. v jaderné fyzice, vědě o materiálech nebo při protonové terapii. Pro tyto účely musí být svazky dobře charakterizovány. ...
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Detekce změny stavu akusticky aktivního systému 

   Author: Máca Jan; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Determination of Number of Particles in the DIRAC Experiment 

   Author: Doškářová Pavla; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Taševský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
   Determination of Number of Particles in the DIRAC Experiment
  • Development of Hall sensors for steady state magnetic diagnostic of fusion reactors 

   Author: Sentkerestiová Jana; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Hall sensors development and evaluation for fusion reactors