Now showing items 1617-1636 of 1662

  • Webová aplikace pro monitoring skladu 

   Author: Yegoshkin Pavel; Supervisor: Nerad Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Webová aplikace pro rezervaci bowlingových drah 

   Author: Petr Bláha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem této práce je vytvoření plně funkčního rezervačního systému, který zobrazí uživateli kalendář obsahující termíny rezervací nabízených bowlingových drah. Před samotnou implementací byla provedena rešerše již dostupných ...
  • Webová aplikace pro správu hodin 

   Author: Michal Caha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské práce obsahuje nejprve ...
  • Webová aplikace pro správu veřejné knihovny s pobočkami 

   Author: Hylský Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou knihovních systému. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a navrhnout řešení, které bude dostačující pro použití v praxi. Praktickým výstupem této práce je ...
  • Webové aplikace v Nette Framework a jQuery 

   Author: Jablonický Tomáš; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Wienerův proces a vlastnosti jeho trajektorií 

   Author: Prokop Jindřich; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Jizba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • X-ray structural analysis of enzyme from extremophile microorganisms and their complexes with bound ligands 

   Author: Štěpánková Andrea; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Brynda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Yang-Baxterovy sigma modely a jejich Laxovy páry 

   Author: Petrásek Filip; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Marvan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Integrabilitu nelineárních ?-modelů lze chápat ve smyslu existence 1-parametrické Laxovy formulace příslušných polních rovnic. V práci [4] se ukázalo, že Yang-Baxterovy ?-modely jsou integrabilní. Na základě obecného ...
  • Yb:LuAG laser s podélným diodovým čerpáním 

   Author: Měsíček Jakub; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

   Author: Hamáčková Lucie; Supervisor: Škrdla Jiří; Opponent: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
  • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...
  • Zaostření krátkého intenzivního laserového impulsu do velmi malého ohniska v částicových simulacích interakce s plazmatem 

   Author: Valenta Petr; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Úzká fokusace s využitím plazmové optiky muže vést ke zvýšení intenzity a zlepšení časového i prostorového kontrastu laserových svazků. Vzhledem k tomu, že pro popis těchto impulsů neplatí paraxiální aproximace, je zapotřebí ...
  • Zavedení nové metodiky stanovení radiační zátěže posádek letadel v České republice 

   Author: Vítková Lucie; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Urban Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Bakalářská práce psaná stylem rešeršní práce se zabývá monitorováním radiační zátěže posádek letadel. Obsahuje základní informace o kosmickém záření. Jsou zde definovány veličiny radiační ochrany a zahrnuje informace o ...
  • Zavedení nové techniky celotělového ozařování do klinické praxe 

   Author: Iva Brátová; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá technikami celotělového ozařování. Cílem je zmapovat techniky používané v klinické praxi a navrhnout novou techniku, která by vyhovovala požadavkům Kliniky onkologie a radioterapie ve Fakultní ...
  • Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo 

   Author: Adam Šumník; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Haškovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metodu Markov Chain Monte Carlo. Má za cíl představit základní myšlenky této metody a aplikovat ji na příklady. První část práce se věnuje konečným markovským řetězcům, které jsou ...
  • Základy fyziky a možnosti aplikací metamateriálů 

   Author: Lelek Jakub; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Závislosti signálu a kontrastu v MR obrazech sekvence SPACE 

   Author: Boledovičová Tereza; Supervisor: Tintěra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záznamové materiály s dvoufotonovou fotopolymerizací pro optickou litografii 

   Author: Zelenay Martin; Supervisor: Květoň Milan; Opponent: Fiala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zdroje fotonů pro kvantové počítání 

   Author: Baxant Pavel; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zhodnocení a porovnání různých metod a technologií při měření vlastností svazku lineárního urychlovače 

   Author: Kafan Jakub; Supervisor: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)