Now showing items 1-20 of 2210

  • " 

   Author: Vojtěch Grossmann; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Návrh, vývoj a charakterizace optického parametrického oscilátoru na bázi periodicky pólovaného nelineárního krystalu PPLN pro generaci pikosekundových impulsů v infračervené oblasti. Hlavním cílem je generace signálové ...
  • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

   Author: Veronika Mlejnková; Supervisor: Andrlík Michal; Opponent: Ĺubomír Zámečník
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
  • 3D PIC kód pro simulace interakce krátkých laserových pulsů s terči - třírozměrné jevy 

   Author: Vyskočil Jiří; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D rekonstrukce povrchu únavového lomu a její popis kvantitativními charakteristikami. 

   Author: Zděnek Pavel; Supervisor: Lauschmann Hynek; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • A G E N E R A L F R A M E W O R K F O R M A T H E M A T I C A L F U Z Z Y L O G I C 

   Author: Cintula, Petr
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2014)
  • A Resonant Effect for Periodically Time-Dependent Singular Flux Tube and a Homogeneous Magnetic Field 

   Author: Kalvoda Tomáš; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Exner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Abelovská komplexita nekonečných slov 

   Author: Břinda Karel; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptace autonomního agenta na chování uživatele 

   Author: Martin Jochec; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptací autonomního agenta na chování uživatele. Jejím hlavním cílem je vytvořit jednoduchého autonomního agenta, který se dokáže přizpůsobit uživateli. V mnoha případech jsou autonomní ...
  • Adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

   Author: Siváková, Tereza
   (2021)
   Tento výzkumný úkol se zabývá optimálním rozhodováním z pohledu volby preferencí pro plně pravděpodobnostní návrh. Tento návrh zavádí tzv. ideální distribuci chování, která přiřazuje vysoké hodnoty preferovanému chování a ...
  • Adaptivní procesy v detekci anomálií 

   Author: Mrkos Jan; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Stiborek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Adaptivní testování znalostí pomocí bayesovských sítí 

   Author: Martin Plajner; Supervisor: Vomlel Jiří; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Testování lidských dovedností je v dnešním světě velmi často opakovanou a běžnou ú́lohou. Metodologie, s kterou je prováděna, zůstala po mnoho let beze změny. Je zde však potenciál pro zlepšení tohoto procesu. Jedna z ...
  • Adaptivní vzorkování a rekonstrukce obrazu 

   Author: Kristýna Svatoňová; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Kotera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem adaptivního (dynamického) vzorkování a rekonstrukce obrazu. Je zaměřená na porovnání některých existujících metod vzorkování (náhodné vzorkování, regulární vzorkování, modifikované ...
  • Adiabatické přechody v časově diskrétních systémech 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Kiss Tamás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Zabýváme se jednorozměrnou Hadamardovou procházkou na nekonečné dis-krétní síťce. Její prostorová homogenita může být narušena: například defekty v mincovém prostoru. V této práci představíme analytické řešení problému ...
  • Adversariální strojové učení a teorie her 

   Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
  • Affinně invariantní charakteristiky 3D obrazu 

   Author: Králík Jiří; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Aktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcí 

   Author: Kateřina Orságová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného ...
  • Aktivní adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

   Author: Tereza Siváková; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Zugarová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá dynamickým rozhodováním za použití plně pravděpodobnostního návrhu. Tento návrh modeluje uzavřenou rozhodovací smyčku splňující agentovy preference pomocí \textit{ideální distribuce chování}, ...
  • Aktivní učení a automaty 

   Author: Honzírek Marek; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotnch letadel 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Aktivní učení pro klasifikaci textů 

   Author: Marko Sahan; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Modely strojového učení pro klasifikaci jsou založené na učení parametrů black box modelu, které popisují vztah mezi vzorky dat a jejích třídou. Proces sběru dat a jejích labelů pro účely trénování modelu může být komplikovaný ...