Now showing items 340-359 of 1477

  • Hamiltoniány s konstantními spektrálními mezerami a časově závislou poruchou 

   Author: Košař Václav; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hašovací funkce a kombinatorika na slovech 

   Author: Legerský Jan; Supervisor: Balková Lubomíra; Opponent: Holub Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Heuristický přístup ke kvadratickému přiřazovacímu problému 

   Author: Neruda Jiří; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů 

   Author: Adeliia Gataullina; Supervisor: Mojzeš Matej; Opponent: Blachowicz František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Tato práce se zabývá využitím heuristických algoritmů v úlohách dolování dat v grafech. Jeden ze způsobů jak pracovat s grafy, je reprezentovat ve formě vektorů, tak zvaných vnořených uzlů — embeddingů. Algoritmy node2vec ...
  • Hierarchické modely síťového provozu 

   Author: Dědič Marek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Současné přístupy k detekci nežádouciho software sledováním sítového provozu klientů využívají ručně navržených příznaků jako části modelu. Tento přístup má několik nevýhod. Tato práce navrhuje plně automatický klasifikátor ...
  • Hodnocení a optimalizace činností z hlediska radiační ochrany při přípravě experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Morochovič Tomáš; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Vrba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hodnocením a optimalizací radiační ochrany. V rešeršní části jsou představeny nástroje pro modelování radiačních polí a odhadování efektivní dávky obdržené pracovníky během experimentů. Praktickou částí je ...
  • Hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních 

   Author: Osičková Karolína; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Klímek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních. Nejprve jsou stručně uvedeny principy radiační ochrany a veličiny, které charakterizují míru ozáření a jeho vliv na ...
  • Hranice zrn v polykrystalických materiálech:2D analýza experimentálních map z difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) 

   Author: Malachov Martin; Supervisor: Jäger Aleš; Opponent: Gärtnerová Viera
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hromadné zpracování dat pro experimenty HEP 

   Author: Fleková Lucie; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní plazmové nástřiky. 

   Author: Tomek Libor; Supervisor: Ziegelheim Jindřich; Opponent: Mušálek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru 

   Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem ...
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Author: Jandová Martina; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS na LHC v letech 2015 a ...
  • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
  • Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek 

   Author: Sobotík Tomáš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Implementace algoritmů pro zajištění robustnosti aplikací v oblasti IVD 

   Author: Španihel Vladimír; Supervisor: Wolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace blokové šifry Serpent pro ARM procesory 

   Author: Pohanka Lukáš; Supervisor: Hojsik Michal; Opponent: Kechilbar Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Implementace maticových řešičů na GPU 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace metod vícekriteriálního lineárního programování v prostředí IZAR 

   Author: Sobotka Vladimír; Supervisor: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Implementace modulárního systému ICT malého podniku 

   Author: Fiala Petr; Supervisor: Wolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)