Now showing items 1265-1284 of 1467

  • Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory 

   Author: Sergei Kulkov; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Author: Kocmanová Lenka; Supervisor: Papřok Richard; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uchování textových a hypertextovýh dokumentů v relačních databázích 

   Author: Jungerová Lucie; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ultrastopová analýza štěpných i aktivačních produktů 

   Author: Bilous Maryana; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Mizera Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Přírodní zastoupení štěpných a aktivačních produktů je velmi nízké, ovšem jejich koncentrace v životním prostředí významně vzrůstá v důsledku lidské jaderné činnosti. Stanovení některých těchto nuklidů s velmi dlouhým ...
  • Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek 

   Author: Neužilová Barbora; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této práce bylo vyšetřit závislost míry radiační ochrany kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ ?, DBM 272) vyvolané vychytáváním hydroxylových radikálů na dávkové rychlosti UVC záření (254 nm). Jako ...
  • Určení anizotropie ohybové tuhosti monokrystalických substrátů pro epitaxní růst 

   Author: Ladomerská Eva; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Landa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Určení struktury diferenciálních rovnic z experimentálních dat 

   Author: Filip Bár; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Různé fyzikální systémy jsme schopni popsat diferenciální rovnicí nebo soustavou diferenciálních rovnic. Jevy v těchto systémech můžeme měřit v laboratořích a získávat tak data, která by měla odpovídat našemu matematickému ...
  • Určení výkonu reaktoru na základě měření aktivity 16N 

   Author: Fáborský Dan; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody určování výkonu na jaderných zařízeních. V textu jsou popsány jak metody používané na energetických jaderných reaktorech tak metody aplikované na reaktorech výzkumných. Dále je popsáno ...
  • Určení zdrojového členu vyhořívajícího jaderného paliva JE Dukovany a JE Temelín pro potřeby nezávislého monitoringu jaderných zařízení v České republice 

   Author: Žlebčík Pavel; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určování elastických vlastností anizotropních materiálů z rychlostí šíření povrchových vln 

   Author: Grabec Tomáš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Stoklasová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Určování směsného pole neutronů a fotonů na reaktoru VR-1 pomocí TL metody 

   Author: Martiník Tomáš; Supervisor: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů 

   Author: Pitra Zbyněk; Supervisor: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Urychlování elektronů v poli bouřkového oblaku 

   Author: Zemanová Hana; Supervisor: Břeň David; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Urychlování iontových svazků 10 PW laserem 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Hlavním cílem práce je teoretické studium urychlování iontů při interakci 10 PW laseru (s parametry odpovídajícími laseru L4 ELI beamline) s nově vyvinutým vodíkovým pevným terčem pro porovnání s polyethylenovou fólií, v ...
  • USING FUZZY INTEGRAL AS AN AGGREGATION OPERATOR IN DYNAMIC CLASSIFIER SYSTEMS 

   Author: Štefka David; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Berka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Using Fuzzy Integral in Dynamic Classifier Systems
  • Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie 

   Author: Cimerman Jakub; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa ...
  • Užití zobrazovacích vad digitálních fotoaparátů při detekci falzifikací digitálních fotografií 

   Author: Kubín Petr; Supervisor: Saic Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

   Author: Volavková Lucie; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
  • Únik primární-sekundární okruh v reaktorech VVER 

   Author: Hejný Jan; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie 

   Author: Dominika Zogatová; Supervisor: Levínský René; Opponent: Výrašteková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Přiložená práce slouží jako úvod do kooperativních her. Ve zde popisovaných hrách mohou hráči vzájemně spolupracovat a následně si rozdělit zisk. Tato práce prezentuje a axiomatizuje několik řešení takovýchto situací. ...