Now showing items 1192-1211 of 1362

  • Validace systému provozního měření výkonu školního reaktoru VR - 1 

   Author: Michal Nejezchleb; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Práce se zabývá bezpečnostním a řídicím systémem školního reaktoru VR – 1., způsobem měření výkonu a rychlosti změny výkonu. Jsou zde blíže popsány pulzní a proudové generátory, které mohou být využity pro validační testy ...
  • Validace systémů ochran a regulace 

   Author: Nejezchleb Michal; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
  • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

   Author: Brátová Iva; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
  • Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice 

   Author: Šmejkal Jan; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce si klade za cíl poskytnout vhled do metod tvarové optimalizace. Tři problémy, jeden z elektrostatiky, druhý z kvantové mechaniky a třetí z dynamiky kontinua jsou uvažovány. Představíme objem zachovávající ...
  • Varné reaktory generace III. a III.+ 

   Author: Jančička Michal; Supervisor: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Vázané stavy v nehermitovských systémech 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Borisov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Vedení tepla v divertorové desce tokamaku ITER 

   Author: Wolff Alexander; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Dejarnac Renaud
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vektorové autoregresní modely 

   Author: Knejflová Zuzana; Supervisor: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Verifikace IMRT plánů u metody step and shoot 

   Author: Konečný Pravoslav; Supervisor: Kašpárková Beáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy 

   Author: Doležal Pavel; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT 

   Author: Kráčmerová Tereza; Supervisor: Máca Pavel; Opponent: Ullmann Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Protonová terapie je charakteristická depozicí většiny své energie na dosahu protonového svazku. Oproti fotonové terapii lze dosáhnout lepšího ozáření tumoru a současně šetření okolné zdravé tkáně. Vzhledem k citlivosti ...
  • Věrný přenos informace s poruchami 

   Author: Hoskovec Antonín; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální model tokamaku GOLEM s reálným fyzikálním jádrem 

   Author: Matušů Martin; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Termojaderná fúze je potenciálním zdrojem energie na další staletí. Pro její dosažení je třeba napodobit podmínky v centru Slunce. Za těchto podmínek je však všechna hmota v plazmatickém skupenství. K vytvoření prostředí ...
  • Vizualizace 3D trasy 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vlastní vyzařování nabitých částic při interakci s velmi silným elektromagnetickým polem 

   Author: Jirka Martin; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vlastnosti a klasifikace třídy řešitelných Lieových algeber s vícerozměrnými centry 

   Author: Prokop Jindřich; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Winternitz Pavel
   Práce se zabývá hledáním řešitelných rozšíření zvolené posloupnosti nilpotentních Lieových algeber liché dimenze. V první části je prozkoumána nejjednodušší nilpotentní, tj. sedmirozměrná, algebra a její řešitelná rozšíření, ...
  • Vlastnosti a rozpad top kvarku 

   Author: Jačka Petr; Supervisor: Šimák Vladislav; Opponent: Marčišovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Taševský Marek; Opponent: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Jety jsou nedílnou součástí mnoha analýz experimentálních dat vysokoenergetických srážek leptonů, hadronů i jader. Difrakční procesy tvoří významnou část celkového účinného průřezu vysokoenergetických neelastických ...
  • Vliv biochemických procesů na materiálové vlastnosti pojivových tkání 

   Author: Chylík Jan; Supervisor: Maršík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv centrální trubky na střední výstupní teplotu chladiva středových subkanálů 

   Author: Caha Vojtěch; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)