Recent Submissions

 • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

  Author: Michaela Svěráková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bendová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
 • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

  Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Návrh a optimalizace femtosekundového elektrostatického elektronového děla 

  Author: Zdeněk Vostřel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Myška Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem této práce je návrh femtosekundového elektrostatického elektronového děla a studium vlastností produkovaného svazku po průchodu fokusační aparaturou. Navrhované zařízení má silný potenciál sloužit jako samostatný ...
 • Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3 

  Author: Helena Hesounová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu ...
 • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

  Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
 • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

  Author: Alice Bulíková; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Červenák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
 • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

  Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
 • Vývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektor 

  Author: Filip Koňařík; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Dvornický Rastislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem práce je vývoj kalibračního softwaru pro detektor SuperNEMO. Detektor SuperNEMO byl navržen k hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - velmi vzácného procesu za fyzikou Standardního modelu. Energetická ...
 • Integrální metody hraničních prvků pro aplikace v nanofotonice 

  Author: Pavel Holánek; Supervisor: Šiňor Milan; Opponent: Kwiecien Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Numerické metody jsou důležitým nástrojem používaným ve výzkumu nanofotoniky a plazmoniky. Mezi ně se řadí i metody integrální, používané především k simulaci interakce izolovaných struktur s elektromagnetickým polem. V ...
 • Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče 

  Author: Marek Vlasák; Supervisor: Babjak Róbert; Opponent: Jirka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá interakcí vysoce intenzivních laserových pulzů s předplazmatem hustého terče. Předplazma se tvoří samovolně před hustým terčem při dopadu spontánně emitovaného záření, které obvykle předchází hlavnímu pulzu. ...
 • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

  Author: Ondřej Lachout; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
 • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

  Author: Štěpán Jedlan; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Čech Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...
 • Simulace degradace aktivní zóny reaktoru integrálním kódem pro analýzy těžkých havárií MELCOR 

  Author: Štěpán Tichý; Supervisor: Nývlt Sebastian; Opponent: Rýdl Adolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem práce je identifikovat potenciálně významné parametry ovlivňující průběh výpočtové analýzy těžké havárie v kódu MELCOR na modelu jaderného reaktoru VVER-1000 a sledovat vliv těchto parametrů na výsledky--Formou ...
 • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

  Author: Jakub Mátl; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
 • Měření výkonu na školním reaktoru VR-1 

  Author: Jakub Beníšek; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod ...
 • Deformace palivových proutků 

  Author: Michal Ešše; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Klouzal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
 • Přesnost a preciznost měrek vakua 

  Author: Petra Holejšovská; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových ...
 • Studium znečištění životního prostředí využitím neutronové aktivační analýzy hub na reaktoru VR-1 

  Author: Simona Zálešáková; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom znečistenia životného prostredia prostredníctvom nedeštruktívnej neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA) húb z rôznych lokalít Slovenska, Česka a Rakúska. Skúmané boli dva druhy húb, konkrétne ...
 • Jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie pro výzkum vesmíru 

  Author: Josef Sabol; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tématem bakalářské práce jsou jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie, které jsou a mohou být využity jako zdroj elektrické energie do vesmírných družic. Zaměřuje se na jejich konstrukci, princip fungování a jejich ...
 • Vývoj her pro mobilní telefony 

  Author: Pavel Urx; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Fišer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato práce se věnuje teorii a praxi herního vývoje. Jejím cílem je v první části seřadit a popsat jednotlivé fáze samotného vývoje i s ohledem na marketingovou a komercializační stránku. Práce provází vývojem od počátečních ...

View more