Poslední příspěvky

 • Návrh a optimalizace pikosekundového oscilátoru s aktivním materiálem Yb:YAG ve tvaru tenkého disku se synchronizací módů Kerrovou čočkou 

  Autor: Hambálek Tomáš; Vedoucí práce: Smrž Martin; Oponent práce: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce se v teoretické části zabývá tenkodiskovým konceptem a krystalem Yb:YAG. Jsou popsány pasivní metody synchronizace módů a je rozebrána problematika ultrakrátkých pulzů. V praktické části jsou publikovány vlastní ...
 • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

  Autor: Škerlik Matej; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Jeřáb Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
  Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...
 • Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů 

  Autor: Ponomareva Ksenia; Vedoucí práce: Nikolaev Ivan; Oponent práce: Mrkos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Práce se zabývá modelováním uživatelů v počítačové síti, zejména pro odhalování uživatelských počítačů napadených viry. První část pojednává obecně o bezpečnosti v počítačových sítích a metodách strojového učení používaných ...
 • Lokalizace zdrojů spojité akustické emise 

  Autor: Jurník Jakub; Vedoucí práce: Převorovský Zdeněk; Oponent práce: Krofta Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Předmětem této práce je lokalizační experiment provedený na ocelovém plátu. Byl simulován pulsní (pen-test) a spojitý(únik) zdroj akustické emise. K vyhodnocení polohy zdroje byla úspěšně použita metoda časové reverzace. ...
 • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

  Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
 • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

  Autor: Kurimaiová Tereza; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Kennedy James
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...
 • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

  Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
 • Metodika výuky programování pro děti 

  Autor: Vorlová Vendulka; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
 • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

  Autor: Vrána Michal; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
 • Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova 

  Autor: Košík Václav; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Medková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato práce nejdříve shrnuje základní vlastnosti sturmovských slov a zasvěcuje čtenáře do jejich problematiky. Zároveň je budován aparát, který je nutný k práci s hlavním tématem práce. Jsou jím sturmovská slova, která jsou ...
 • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

  Autor: Lehoczký Jan; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
 • Kniha jízd z GPS dat 

  Autor: Hájková Martina; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
 • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

  Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
 • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

  Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
 • Příprava a charakterizace scaffoldu pro kostní tkáňové inženýrství 

  Autor: Kománková Lucie; Vedoucí práce: Vetrík Miroslav; Oponent práce: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Kostní tkáňové inženýrství se věnuje vývoji biokompatibilních materiálů vhodných k nahrazení defektní kostní tkáně. Kosti představují velice dynamickou strukturu a její pochopení je základem pro navržení materiálů co ...
 • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

  Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Judas Libor; Oponent práce: Sochor Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...
 • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

  Autor: Kvapil Jakub; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Křížek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
 • Využití iontových svazků pro růst a charakterizaci nanotyček ZnO 

  Autor: Schenk Antonín; Vedoucí práce: Grym Jan; Oponent práce: Haviar Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se věnuje přípravě vzorkovaných polí vertikálních ZnO nanotyček pomocí fokusovaných iontových i elektronových svazků a následného hydrotermálního růstu. Dále se věnuje charakterizaci ZnO nanotyček a Pt kontaktů ...
 • Vliv počtu makročástic na přesnost a časovou náročnost částicových simulací ve fyzice laserového plazmatu 

  Autor: Kocur Viktor; Vedoucí práce: Pšikal Jan; Oponent práce: Horný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Tato práce se zabývá numerickými efekty spojenými s makročásticemi v particle-in-cell (PIC) simulacích ve fyzice laserového plazmatu. Je prezentován přehled fyziky interakce ultraintenzivních laserových pulsu s ionizovanými ...
 • Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser 

  Autor: Csanaková Bianka; Vedoucí práce: Jelínková Helena; Oponent práce: Nejezchleb Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš ...

Zobrazit další