Poslední příspěvky

 • Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas 

  Autor: Holec, Milan; Vedoucí práce: Liska, Richard; Weber, Stefan
  (2016)
  Modeling of the nonlocal energy transport in laser-heated plasmas is a challenging task. In order to include such a transport into simulations of plasmas, we propose the nonlocal transport hydrodynamic model, which ...
 • Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země 

  Autor: Hybner Karel; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Stiborek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce se věnuje využití bayesovské statistiky v oblasti analýzy hyperspektrálních fotografií pocházejících z dálkového průzkumu Země. Konkrétně jde o problém rozlišení zdrojů ? oblastí na zemském povrchu, které jsou ...
 • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

  Autor: Sladký Vítek; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Bednář Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...
 • Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru 

  Autor: Tichák Michal; Vedoucí práce: Hellinger Petr; Oponent práce: Šebek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V předložené práci jsou studovány kinetické jevy v lunárním chvostu za použití hybridního numerického CAM-CL algoritmu, kde jsou protony simulovány jako částice a elektrony jako nabitá tekutina. Jsou prezentovány výsledky ...
 • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

  Autor: Mach Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Mach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
 • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

  Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Zelený Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
 • Validace systémů ochran a regulace 

  Autor: Nejezchleb Michal; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
 • Využití metody Feynman-alfa k určení kinetických a dynamických parametrů školního reaktoru VR-1 

  Autor: Vacek Michal; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem této práce je rozebrat problematiku využití metody Feynman-alfa na školním reaktoru VR-1. Nejprve je metoda Feynman-alfa odvozena, následně je popsán vliv parametrů a rozbor neurčitostí při experimentech. V závěrečné ...
 • Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí v poli neutronového zdroje NG-2 

  Autor: Thomas Dominik; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Diplomová práce se zabývá měřením mikroskopických účinných průřezů prahových (n,xn) reakci s neutrony v energetickém rozsahu 18-33 MeV. Studovány byly reakce na 169Tm a 197Au v kvasimonoenergetickém poli urychlovačem ...
 • Stochastické modely chemické kinetiky 

  Autor: Čajánek Ondřej; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě ...
 • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

  Autor: Košlab Tomáš; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
 • Hodnocení a optimalizace činností z hlediska radiační ochrany při přípravě experimentů na školním reaktoru VR-1 

  Autor: Morochovič Tomáš; Vedoucí práce: Bílý Tomáš; Oponent práce: Vrba Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce se zabývá hodnocením a optimalizací radiační ochrany. V rešeršní části jsou představeny nástroje pro modelování radiačních polí a odhadování efektivní dávky obdržené pracovníky během experimentů. Praktickou částí je ...
 • Dny radiační ochrany (XXXVIII.) 

  Autor: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze, 2016)
 • Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí 

  Autor: Bódiová Lenka; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Šmídl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Cieľom tejto práce je pomocou Bayesovho prístupu analyzovať medicínske sekvencie zo scintigrafie a skúmať vplyv pridanej expertnej informácie o umiestnení orgánu. Po popise záklaných princípov Bayesovej teórie pravdepodobnosti ...
 • Rezervační systém pro sportovní centrum 

  Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
 • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

  Autor: Hájek František; Vedoucí práce: Oswald Jiří; Oponent práce: Hubík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
 • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

  Autor: Pálková Barbora; Vedoucí práce: Kárný Miroslav; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
 • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

  Autor: Eichler Pavel; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
 • Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat 

  Autor: Vecherskaya Aleksandra; Vedoucí práce: Virius Miroslav; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato bakalářská práce představuje nástroj pro částečně řízenou analýzu DNS dat ze síťového provozu. Navrhovaná metoda zkoumá data na úrovni jednotlivých uživatelů a skládá se ze dvou částí: přípravy dat a modelování dat. ...
 • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

  Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...

Zobrazit další