Now showing items 564-583 of 1662

  • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

   Author: Adam Jedlička; Supervisor: Prokůpek Jan; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
  • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Repček Dalibor; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
  • Malé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systému 

   Author: Lukáš Novák; Supervisor: Rečka Lukáš; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české ...
  • Manažerský nástroj pro malé týmy na podporu metody SCRUM 

   Author: Jakubec Karel; Supervisor: Merunka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Manipulace a transport iontových paprsků řízených laserem 

   Author: Žáková Martina; Supervisor: Margarone Daniele; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mapování obecných závislostí pomocí neuronových sítí 

   Author: Oksana Maryshchyn; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce je konstrukce citlivostní analýzy speciálně naučených neuronových sítí a ověření její schopnosti detekovat závislosti mezi parametry. Pro zařazení do kontextu s modernějšími analýzami budeme navrženou ...
  • Matematické metody fraktální geometrie 

   Author: Michaela Diasová; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá základními pojmy z fraktální geometrie, představuje významné geomtericky složité množiny a popisuje jejich vlastnosti. Tyto množiny jsou zkoumány z hlediska topologie, teorie míry a geometrie. 3sou zde ...
  • Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích 

   Author: Jakubec Tomáš; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je matematické modelování procesů probíhajících ve spalovací komoře průmyslových kotlů. Nejprve jsou stručně popsány typy kotlů a procesy, které v nich probíhají. Jedním z klíčových jevů je proudění ...
  • Matematické modelování a numerická simulace reakčně difuzních procesů 

   Author: Kolář Miroslav; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů metodou fázového pole 

   Author: Jan Palán; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Wodecki Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Krystalizace je formou fázového přechodu z kapalného do pevného skupenství, při které se atomy uspořádají do krystalové mřížky. Stefanova úloha zkoumá časový vývoj rozhraní mezi kapalnou a pevnou fází při předpokladu ostrého ...
  • Matematické modelování advekčních a reakčních procesů v problematice spalování 

   Author: Tomica Vít; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování difuzních procesů v LiIon bateriích 

   Author: Vejrosta Jiří; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech 

   Author: Zvoník Ladislav; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

   Author: Mach Ondřej; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
  • Matematické modelování dynamiky v matematické biologii 

   Author: Žák Alexandr; Supervisor: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování fázového rozhraní metodou lattice Boltzmann 

   Author: Michal Malík; Supervisor: Eichler Pavel; Opponent: Wodecki Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce je úvodem do metody fázového pole a mřížkové Boltzmannovy metody pro simulaci vývoje rozhraní mezi dvěma fázemi. Hlavním cílem této práce je představit zmíněné metody a použít je pro modelování vývoje rozhraní ...
  • Matematické modelování fázových rozhraní směsí pomocí Cahnovy-Hilliardovy teorie 

   Author: Celný David; Supervisor: Hrubý Jan; Opponent: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematické modelování formování mikrostruktur při fázových přechodech 

   Author: Král Michal; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Strachota Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování kulových fázových rozhraní reálných tekutin 

   Author: Planková Barbora; Supervisor: Hrubý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v porézním prostředí a nad jeho povrchem 

   Author: Ondřej Pártl; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-01)
   Hlavním tématem této práce je simulace neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v heterogenním porézním prostředí a v přilehlém prázdném prostoru nad jeho povrchem. Jejím primárním cílem je prezentovat matematický ...