Now showing items 1102-1121 of 1279

  • Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností 

   Author: Gavenčiak Karel; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Prioritizace vulnerabilit je důležitou součástí práce systémových bezpečnostních administrátorů. Cílem této práce je, zaměřit se na odhadnutí risku, jaký každá vulnerabilita představuje, pomocí předpovídání jejího příslušného ...
  • Učení bez učitele pro odhad pohybu v mračnu 3D bodů 

   Author: Šimon Pokorný; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Provedli jsme průzkum v oblasti učení pohybů z 3D mračen bodů bez učitele. Během našeho průzkumu jsme zjistili, že žádný ze stávajících přístupů se nesnažil využít sekvenční povahy automobilových datasetů. S tímto zohledněním ...
  • Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty 

   Author: Nouza Tomáš; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory 

   Author: Sekereš Pavol; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí 

   Author: Jakub Lukeš; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Kytarové zesilovače hrají klíčovou roli v rockové hudbě kvůli tzv. overdrive a jiným efektům, které jsou unikátní pro každý model. Představují zásadní investici do vybavení hudebníků, především pokud se jedná o elektronkové ...
  • Učení optického toku bez učitele 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
  • Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu 

   Author: Aleksandr Barinov; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem teto práce je empiricky demonstrovat, že založená na neuronových sitích řidicí strategie naučena na datově získaném nelineárním dynamickém systému může dosahnout lepšího přenosu ze simulace do skutečného světa néž ...
  • Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Neumann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci představujeme metodu využívající slabě anotované obrázky pro vylepšení systémů pro extrakci textu. Slabá antoace spočívá v seznamu textů, které se v daném obrázku mohou vyskytovat, ale nevíme kde. Metoda používá ...
  • Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí 

   Author: Jiří Štěpanovský; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Pro správnou orientaci pohybu těla v prostoru musí mozek neustále analyzovat pozici svého těla vůči poloze blízkých předmětů. Toto povědomí o okolním prostoru vyžaduje neustálé sjednocování senzorických podnětů z několika ...
  • Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem 

   Author: Futschik David; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Hrstka Ondřej
   Dvouhráčové nekonečné stochastické hry s nulovým součtem a ohodnocením v koncových stavech jsou důležitým typem her s velkým počtem aplikací, ale jedná se o méně studovanou třídu her. Z tohoto důvodu neexistuje mnoho ...
  • Učení složitých závislostí v textu pomocí relačních neurálních modelů 

   Author: Boris Rakovan; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Velké jazykové modely založené na neuronových sítích dosáhly v nedávné době pozoruhodných výsledků napříč mnoha úkoly z oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP). Přesto se ukázalo, že je pro tyto modely problematické ...
  • Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda 

   Author: Jiří Hronovský; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Szadkowski Rudolf Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zaměřuje na generování chůzí hexapoda pomocí učení strukturovaného algoritmu skládajícího se z neuronové sítě, která generuje řídící parametry ručně navrženého generátoru pohybu. Navrhovaná metoda je porovnána ...
  • Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi 

   Author: Šilhavý Prokop; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce formalizuje zobecněné hry v normální formě se sekvenčními strategiemi a představuje koncepty pro hledání Nashova ekvilibria v těchto hrách. Tento herní model je identický s hrami v normální formě se sekvenčními ...
  • Učení vysokorychlostního letu autonomního vzdušného robotu v prostředí s překážkami 

   Author: Vít Knobloch; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bezpilotní vzdušné prostředky a zejména kvadrokoptéry se v posledních letech začaly hojně využívat, jejich obratnost a všestranost z nich dělají ideální prostředky pro výkon nejrůznějších úkolů jako inspekce, mapování a ...
  • Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce 

   Author: Červinková Kateřina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly 

   Author: Vítků Jaroslav; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Umělá inteligence pro robustní analýzu signálu z piezoelektrických biosenzorů 

   Author: Lukáš Frána; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Piezoelektrické biosenzory lze využít k detekci toxických materiálů ve komplexních vzorcích. Diskutovány budou různé techniky pro analýzu signálu z těchto senzorů. Budou představeny metody pro přípravu dat, redukci šumu a ...
  • Unconstrained Licence Plate and Text Localization and Recognition 

   Author: Matas, Jiří; Zimmermann, Karel
   (IEEE, 2005-09)
   Licence plates and traffic signs detection and recognition have a number of different applications relevant for transportation systems, such as traffic monitoring, detection of stolen vehicles, driver navigation support ...
  • Unified Framework for Semiring-Based Arc Consistency and Relaxation Labeling 

   Author: Werner, Tomáš; Shekhovtsov, Alexander
   (Verlag der Technischen Universität Graz, 2007-02)
   Constraint Satisfaction Problem (CSP), including its soft modifications, is ubiquitous in artificial intelligence and related fields. In computer vision and pattern recognition, the crisp CSP is more known as the consistent ...
  • Univerzální datový model pro domovní automatizaci 

   Author: Cicvárek Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dolejš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)