Now showing items 317-336 of 1097

  • Hardware robota pro soutěž Eurobot 

   Author: Kubias Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů 

   Author: Rubeš Petr; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér 

   Author: Spurný Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací 

   Author: Matěj Šesták; Supervisor: Seitz Dominik Andreas; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Využití evalučních funkcí v řešení her s úplnou informací vedlo k dosažení nadlidských výkonů v několika hrách, jako šachy nebo Go. V oblasti velkých her s neúplnou informací, výzkum mířil především na poker, který má dobré ...
  • Heuristiky pro hru Scotland yard 

   Author: Daniel Borák; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Durkota Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Scotland Yard se dá charakterizovat jako jednostraně částečně pozorovatelná stochastická hra. Podíváme se na současný výzkum v této a podobných hrách, a navrhneme naše vlastní vylepšení a heuristiky. Na závěr posoudíme ...
  • Heuristiky pro periodické rozvrhování 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V posledních několika desetiletích se masivně zvýšilo využívání elektronických komunikačních systémů, které ovlivňují všechny oblasti lidské činnosti. Díky nízkým nákladům a vysoké efektivitě mohou být tyto modely široce ...
  • Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články 

   Author: Daniel Klöser; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   In order to reduce emissions of the transport sector, fuel cell hybrid vehicles (FCHVs) constitute a promising alternative as they have zero local emissions and overcome the limited range of electric vehicles. The power ...
  • Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hierarchickou zhlukovou analýzou nad dlhodobými záznamami vytvorenými elektroencefalografom. Cieľom práce je nájsť takú hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorá bude používať menej pamäte ako ...
  • Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí 

   Author: Rak Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • High-Dimensional Mutual Information Estimation For Image Registration 

   Author: Kybic, Jan
   (IEEE, 2004-10)
   We present a new algorithm for mutual information estimation for image registration based on the nearest neighbor entropy estimator of Kozachenko and Leonenko. We modify the algorithm to be numerically robust and computationally ...
  • Hledání cest v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Problematika detekce dutin a tunelů v proteinových molekulových strukturách je intenzivně zkoumaným tématem jak z biochemického tak z informatického hlediska, s širokým spektrem aplikací, kterými jsou například návrh léků ...
  • Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu 

   Author: Lucie Borovičková; Supervisor: Otáhal Marek; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá automatickou tvorbou vhledů do spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředí a wellbeingem na základě textových odpovědí z dotazníků. Pro zpracování velkého korpusu dat byl vyvinut postup, který ...
  • Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech 

   Author: Mykhaylo Zelenskyy; Supervisor: Hrubý Lukáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové ...
  • Hodnocení EEG signálu v reálném čase 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) 

   Author: Merunka Ilja; Supervisor: Šuta Daniel; Opponent: Profant Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 

   Author: Šťastný Jaroslav; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Hauzar David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat 

   Author: Pilný Michal; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou 

   Author: Kaiser Tomáš; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Fingrová Zdeňka
   Cílem diplomové práce je zpracování holterovského EKG pacientů se srdeční amyloidózou. Tyto záznamy se vyznačují nízkými napěťovými úrovněni a množstvím řušení. K jejich předzpracování byla navržena kaskáda filtrů včetně ...
  • Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí 

   Author: Marek Jalůvka; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce popisuje hraní šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí. Nejprve jsou popsány jednotlivé technologie použité pro tento projekt, včetně robotické ruky, softwaru pro rozpoznávání hlasu a systému pro detekci ...
  • Hraní obecných her s neúplnou informací 

   Author: Motal Tomáš; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Hric Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)