Now showing items 364-383 of 1299

  • Hardware robota pro soutěž Eurobot 

   Author: Kubias Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hashování obrázků vlakových vozů pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Konstantin Khokhlov; Supervisor: Pacovský Ondřej; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
   Cílem této práce je vytvořit systém reprezentující obrazy vlakových vozů pomocí sémantických hash kódů. Tyto kódy lze použít k porovnávání snímků stejných vozů zachycených z různých míst a v různé časy. Studie začíná ...
  • Hašení požárů uvnitř budov pomocí autonomního UAV 

   Author: Vojtěch Nydrle; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementacı́ algoritmů pro autonomnı́ vyhledávánı́, detekci, lokalizaci, sledovánı́ a hašenı́ požárů pomocı́ speciálně navržené a zkonstruované bezpilotnı́ helikoptéry. Hlavnı́ část této ...
  • Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů 

   Author: Rubeš Petr; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér 

   Author: Spurný Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací 

   Author: Matěj Šesták; Supervisor: Seitz Dominik Andreas; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Využití evalučních funkcí v řešení her s úplnou informací vedlo k dosažení nadlidských výkonů v několika hrách, jako šachy nebo Go. V oblasti velkých her s neúplnou informací, výzkum mířil především na poker, který má dobré ...
  • Heuristiky pro hru Scotland yard 

   Author: Daniel Borák; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Durkota Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Scotland Yard se dá charakterizovat jako jednostraně částečně pozorovatelná stochastická hra. Podíváme se na současný výzkum v této a podobných hrách, a navrhneme naše vlastní vylepšení a heuristiky. Na závěr posoudíme ...
  • Heuristiky pro periodické rozvrhování 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V posledních několika desetiletích se masivně zvýšilo využívání elektronických komunikačních systémů, které ovlivňují všechny oblasti lidské činnosti. Díky nízkým nákladům a vysoké efektivitě mohou být tyto modely široce ...
  • Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články 

   Author: Daniel Klöser; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   In order to reduce emissions of the transport sector, fuel cell hybrid vehicles (FCHVs) constitute a promising alternative as they have zero local emissions and overcome the limited range of electric vehicles. The power ...
  • Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hierarchickou zhlukovou analýzou nad dlhodobými záznamami vytvorenými elektroencefalografom. Cieľom práce je nájsť takú hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorá bude používať menej pamäte ako ...
  • Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí 

   Author: Rak Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • High-Dimensional Mutual Information Estimation For Image Registration 

   Author: Kybic, Jan
   (IEEE, 2004-10)
   We present a new algorithm for mutual information estimation for image registration based on the nearest neighbor entropy estimator of Kozachenko and Leonenko. We modify the algorithm to be numerically robust and computationally ...
  • Hlasem ovládaný webový editor kódu 

   Author: Cyril Janeček; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje implementaci hlasově ovládaného editoru kódu, který umožňuje lidem s pohybovým omezením programovat pomocí svého hlasu. Existující aplikace jsou často placené, nebo vyžadují poměrně komplikovanou ...
  • Hledání cest v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Problematika detekce dutin a tunelů v proteinových molekulových strukturách je intenzivně zkoumaným tématem jak z biochemického tak z informatického hlediska, s širokým spektrem aplikací, kterými jsou například návrh léků ...
  • Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu 

   Author: Lucie Borovičková; Supervisor: Otáhal Marek; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá automatickou tvorbou vhledů do spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředí a wellbeingem na základě textových odpovědí z dotazníků. Pro zpracování velkého korpusu dat byl vyvinut postup, který ...
  • Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment 

   Author: Lukáš Viceník; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Petousis Vlasios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V této práci vylepšíme hodnotu cross-section limitu pro párovou produkci ska-lárních Leptokvarků třetí generace při roz-padu na top quark a τ -lepton. Událost je vybrána pokud obsahuje dva lehké leptony (elektron nebo muon) ...
  • Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce 

   Author: Rakshith Madhavan; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   This work outlines a methodology to infer dense depth of a scene from an RGB image, and it’s corresponding sparse point cloud using an unsupervised training paradigm and combining it with a visual odometry algorithm such ...
  • Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech 

   Author: Mykhaylo Zelenskyy; Supervisor: Hrubý Lukáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové ...
  • Hluboké zpětnovazební učení na modifikovaném prostředí závodění aut 

   Author: Vojtěch Sýkora; Supervisor: Chrpa Lukáš; Opponent: Suda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Oblast autonomních vozidel se v posledních letech rychle rozvíjí a společnosti a výzkumníci pracují na vývoji vozidel, která se dokáží pohybovat v komplexním prostředí bez zásahu člověka. Jedním z možných způsobů, jak ...
  • Hodnocení EEG signálu v reálném čase 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)