Now showing items 1142-1161 of 1279

  • Verifikace korespondencí oblastí zájmu 

   Author: Daněček Radek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Verzovací systém pro překlady dokumentů 

   Author: Maksim Bilan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této bakalářské práci se zabýváme implementací verzovacího systému pro překlady dokumentů. Takový systém zaručuje konzistenci více instancí dokumentu v různých jazycích. Pomáhá řídit práci překladatelů zavedením verzí a ...
  • Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole 

   Author: Šváb Jan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavný modul pro zpracování obrazu 

   Author: Čížek Petr; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   Tato práce předkládá kompletní návrh vestavného FPGA modulu pro vizuální navigaci mobilního robotu. Jádrem práce je implementace metody pro extrakci lokálních rysů obrazu v logice FPGA. Metoda se skládá z detekce významných ...
  • Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku 

   Author: Kubizňák Petr; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 

   Author: Lukášová Tereza; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá analýzou možných závislostí mezi akustickými charakteristikami řeči a věkem mluvčího. Přítomnost či absence závislosti je zkoumána pro hodnoty charakteristik, které byly získány z nahrávek řečové ...
  • Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Tato práce řeší možnosti pořízení fotografií na mobilním telefonu s operačním systémem Android za účelem zjištění časování pořízení snímků a parametrů závěrky pro 3D rekonstrukci. Byly vytvořeny tři aplikace k ovládání ...
  • Videoanalýza parkinsonovských pacientů 

   Author: Klinger Miloslav; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Líbal Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem 

   Author: Koucký Lukáš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální bytosti simulované ve Framsticks 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Tožička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat 

   Author: Zlámal Vít; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pásový robot ovládáný operátorem, který však může přehlédnout překážky a nasledně do nich narazit. Takovéto kolize mohou vést k poškození robota, případně i k jeho ztrátě pokud robot zůstane neovladatelný v nebezpečné ...
  • Virtuální realita pro Android 

   Author: Kopenec Jiří; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
  • Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou 

   Author: Lukáš Rustler; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Matas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Modelováni tvaru objektu je úloha zabývající se rekonstrukcí objektu z neúplné informace. V nedávné době pokročila rekonstrukce z neúplné, pouze vizuální informace. Nicméně předměty se můžou překrývat nebo být “nepřátelské” ...
  • Vizualizace a analýza chování rozhodovacích stromů 

   Author: Jan Krátký; Supervisor: Vondrášek Petr; Opponent: Kroupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Společnosti využívají modely strojového učení pro praktická obchodní rozhodnutí a s rostoucím využitím těchto modelů roste i potřeba účinných technik jejich vizualizace. Tyto techniky mohou pomoci zpřístupnit a intuitivním ...
  • Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění 

   Author: Kováčik Martin; Supervisor: Hoffmann Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla 

   Author: Valenta Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou 

   Author: Tomáš Tichý; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této práce je vizuální 3D rekonstrukce terénu s využitím robotické helikoptéry za účelem navigace. Jsou použity veřejně dostupné programy k získání 3D dat z fotografií vygenerovaných za pomocí AirSim simulátoru. ...
  • Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu 

   Author: Sushkova Dina; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Schopnost najít sjízdnou cestu a zůstat na ní během pohybu je pro mobilního robota nezbytné. V této práci se zaměřuji na vizuální detekci cesty z jednoho obrázku. Naimplementovala jsem metodu založenou na vnitřní vlastnosti ...
  • Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli 

   Author: Roman Šíp; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce prezentuje kamerový systém pro autonomní formuli, která se účastní univerzitní soutěže Formula Student Driverless. V této soutěži, plně autonomně řízené formule jezdí po závodním okruhu vyznačeném ...