Now showing items 1074-1093 of 1097

  • Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Šmíd Matěj; Opponent: Sýkora Daniel
   Hlavním cílem této práce je zlepšení přesnosti použitého systému pro sledování objektů ve videu. Vzhledem k tomu, že systém se skládá z více modulů, celkového zlepšení lze dosáhnout úpravami jeho jednotlivých částí. Prvním ...
  • Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Vildman Jiří; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce navazuje na návrh zařízení z bakalářské práce, určeného k dohledu nad pohybovou rehabilitací základního pohybového aparátu člověka. Původní návrh však dále nejen rozvíjí, ale do jisté míry i realizuje. Komplexně ...
  • Základní služby grafové databáze 

   Author: Roun Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je vyvinout webovou službu nabízející databázi neorientovaných grafů, kterou bude možno efektivně prohledávat na základě vlastností grafů. Tato služba zároveň umožní vypočítávat grafové vlastnosti pro grafy ...
  • Základy symetrií v hlubokém učení 

   Author: Martin Krutský; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Mnoho aplikací hlubokého učení se zabývá aproximací funkcí, které obsahují nějakou formu symetrie vzhledem k jejich vstupu. Tento fakt se však často při tvorbě architektury zanedbává, výjimkou jsou pouze hojně rozšířené ...
  • Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě 

   Author: Kalecký Karel; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Kuriščák Eduard
   V rámci této práce byl sestaven lumped parameter model kardiovaskulární soustavy - Cardio. Integruje v sobě některé dosavadní modely a zahrnuje mechaniku sarkomer, interakci srdečních komor, dynamiku chlopní i systemický, ...
  • Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu 

   Author: Stuchlík Petr; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Chudáček Václav
   V této práci opouštíme papírové záznamy porodních křivek a soustředíme se na jejich elektronické zpracování. Cílem je vývoj systému pro zpracování elektronicých partogramů včetně odpovídajících datových struktur v relační ...
  • Zero-Temperature Limit of a Convergent Algorithm to Minimize the Bethe Free Energy 

   Author: Werner, Tomáš
   (Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2011-12)
   After the discovery that xed points of loopy belief propagation coincide with stationary points of the Bethe free energy, several researchers proposed provably convergent algorithms to directly minimize the Bethe free ...
  • Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů 

   Author: Pavel Stoudek; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce popisuje využití 3 robotických uchopovačů (OnRobot RG6, Robotiq 2F-85 a qb SoftHand Research) k haptickému průzkumu vlastností materiálu různých objektů. Také byl využit Robotiq FT300 force/torque senzor k ...
  • Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator 

   Author: Pěnička Robert; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Krejsa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků 

   Author: Daria Lebedeva; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Otáhal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V této práci se zaměřujeme na problém výpočtu nejlevnějších toků jako na klíčový problém pro řízení dopravního provozu. Tento problém se řeší pravidelně během dne, tj. nejde o nalezení řešení jednou, ale o dlouhodobý proces, ...
  • Zkrášlování rukopisu 

   Author: Vančák Ondřej; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 

   Author: Kuchař Pavel; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
   Tato práce se zabývá zobrazováním dat uložených v Univerzálním úložišti uživatelsky přívětivou formou a jejich exportem do různých formátů vhodných pro strojové zpracování. Univerzální úložiště je forma databáze sloužící ...
  • Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou 

   Author: Miroslav Březík; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Náplní této bakářské práce byla explorační analýza aktigrafických dat pacientů s diagnostikovanou bipolární poruchou. Studiem odborné literatury byly shromážděny především fyzické příznaky bipolární poruchy. Dále byly ...
  • Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů 

   Author: Matera Lukáš; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií 

   Author: Kozic Zlatko; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

   Author: Jílek Martin; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Granja Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...
  • Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie 

   Author: Juklová Alena; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macaš Martin
   Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou včasné diagnostiky dyslexie u předškolních dětí. Podává stručný přehled metod sledování očních pohybů, které jsou důležitou součástí vyšetření zaměřujících se na poruchy ...
  • Zpřístupnění domén klasického plánování pro učení neuronových sítí 

   Author: Radovan Tomala; Supervisor: Urbanovská Michaela; Opponent: Hubáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato práce rozvíjí téma nahrazování standardních přechodových a heuristických funkcí v klasickém plánování hlubokými neuronovými sítěmi. Byly naimplementovány tři nové domény: Peg solitaire, Painting robots a Multiagentní ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...