Now showing items 1272-1291 of 1299

  • Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Šmíd Matěj; Opponent: Sýkora Daniel
   Hlavním cílem této práce je zlepšení přesnosti použitého systému pro sledování objektů ve videu. Vzhledem k tomu, že systém se skládá z více modulů, celkového zlepšení lze dosáhnout úpravami jeho jednotlivých částí. Prvním ...
  • Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Vildman Jiří; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce navazuje na návrh zařízení z bakalářské práce, určeného k dohledu nad pohybovou rehabilitací základního pohybového aparátu člověka. Původní návrh však dále nejen rozvíjí, ale do jisté míry i realizuje. Komplexně ...
  • Zábavná demonstrace multirobotického systému 

   Author: Bohumil Brož; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Kubík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této práce je vytvořit systém, který umožní jízdu smykem řízených robotů ve formaci po zvolené trajektorii v prostředí, které může obsahovat překážky. Cíl pohybu je čistě estetický, systém by měl sloužit k různým ...
  • Základní služby grafové databáze 

   Author: Roun Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je vyvinout webovou službu nabízející databázi neorientovaných grafů, kterou bude možno efektivně prohledávat na základě vlastností grafů. Tato služba zároveň umožní vypočítávat grafové vlastnosti pro grafy ...
  • Základy symetrií v hlubokém učení 

   Author: Martin Krutský; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Mnoho aplikací hlubokého učení se zabývá aproximací funkcí, které obsahují nějakou formu symetrie vzhledem k jejich vstupu. Tento fakt se však často při tvorbě architektury zanedbává, výjimkou jsou pouze hojně rozšířené ...
  • Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě 

   Author: Kalecký Karel; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Kuriščák Eduard
   V rámci této práce byl sestaven lumped parameter model kardiovaskulární soustavy - Cardio. Integruje v sobě některé dosavadní modely a zahrnuje mechaniku sarkomer, interakci srdečních komor, dynamiku chlopní i systemický, ...
  • Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu 

   Author: Stuchlík Petr; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Chudáček Václav
   V této práci opouštíme papírové záznamy porodních křivek a soustředíme se na jejich elektronické zpracování. Cílem je vývoj systému pro zpracování elektronicých partogramů včetně odpovídajících datových struktur v relační ...
  • Zero-Temperature Limit of a Convergent Algorithm to Minimize the Bethe Free Energy 

   Author: Werner, Tomáš
   (Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2011-12)
   After the discovery that xed points of loopy belief propagation coincide with stationary points of the Bethe free energy, several researchers proposed provably convergent algorithms to directly minimize the Bethe free ...
  • Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů 

   Author: Pavel Stoudek; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce popisuje využití 3 robotických uchopovačů (OnRobot RG6, Robotiq 2F-85 a qb SoftHand Research) k haptickému průzkumu vlastností materiálu různých objektů. Také byl využit Robotiq FT300 force/torque senzor k ...
  • Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator 

   Author: Pěnička Robert; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Krejsa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků 

   Author: Daria Lebedeva; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Otáhal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V této práci se zaměřujeme na problém výpočtu nejlevnějších toků jako na klíčový problém pro řízení dopravního provozu. Tento problém se řeší pravidelně během dne, tj. nejde o nalezení řešení jednou, ale o dlouhodobý proces, ...
  • Zkoumání vizuální lokalizace založené na semi-generalizovaném odhadu pozice kamery 

   Author: Alena Smutná; Supervisor: Kúkelová Zuzana; Opponent: Albl Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce bylo prozkoumat chování řešiče $E_{5+1}$ pro problém semi-generalizovaného odhadu pozice kamery. Byly navrženy a provedeny experimenty zkoumající, jak je přesnost odhadu pozice ovlivněna vzdáleností ...
  • Zkrášlování rukopisu 

   Author: Vančák Ondřej; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkvalitňování modelů Natural Language Inference pro numerické dotazy 

   Author: Viktor Emil Korladinov; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato práce zkoumá numerické a kvantitativní uvažování u nejmodernějších modelů. Zaměřuje se na matematické slovní úlohy a modely explicitně vycvičené k jejich řešení. Kromě těchto řešitelů, jsou srovnávány také Large ...
  • Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 

   Author: Kuchař Pavel; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
   Tato práce se zabývá zobrazováním dat uložených v Univerzálním úložišti uživatelsky přívětivou formou a jejich exportem do různých formátů vhodných pro strojové zpracování. Univerzální úložiště je forma databáze sloužící ...
  • Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou 

   Author: Miroslav Březík; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Náplní této bakářské práce byla explorační analýza aktigrafických dat pacientů s diagnostikovanou bipolární poruchou. Studiem odborné literatury byly shromážděny především fyzické příznaky bipolární poruchy. Dále byly ...
  • Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů 

   Author: Matera Lukáš; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií 

   Author: Kozic Zlatko; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně 

   Author: Lukáš Radovanský; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato bakalářská práce prozkoumává možnosti nejnovějších technologií v oblasti zpracování přirozeného jazyka a jejich použití v doméně tabakismu a odvykání kouření. Práce popisuje zpracování přirozeného jazyka v dané doméně ...