Now showing items 531-550 of 1279

  • Magnetický senzor polohy 

   Author: Chirtsov Andrey; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Polohové senzory byly vždy hojně využívány napříč celým průmyslem. Jsou nezbytné pro řízení, kontrolu a diagnostiku pneumatických a hydraulických válců. Dnes nejrozšířenějším způsobem měření pozice pístu je permanentní ...
  • Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci 

   Author: Lucie Vajnerová; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Snažíme se vyřešit klasický dílčí úkol robotické montáže, tj. zasouvání kolíku do díry (peg-in-hole), a to pouze pomocí zpětné vazby z taktilních senzorů a při použití silově/momentově poddajného robotu. Hmatové vnímání ...
  • Manipulace za použití poddajného robotu 

   Author: Jan Čermák; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce navrhuje postupy skládání a rozebírání LEGO kostek poddajným robotem. Předpokládá se, že pozice kostek není přesně známa a je nutné použití silové zpětné vazby. Některé navržené postupy jsou přímo založené na ...
  • Mapování prostoru robotickou helikoptérou 

   Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Žaitlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá rozborem a řešením problému mapování okolního prostředí robotické helikoptéry s využitím dálkového senzoru na palubě. Je proveden rozbor typů senzorů potenciálně vhodných pro tuto aplikaci. Z těch byl ...
  • Mapování prostředí radarem 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Vaněk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mapování terénu pozemním robotem 

   Author: Koktan Jiří; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá mapováním a uchováváním informací o okolním terénu pomocí pozemního robotu. Práce nejdříve pojednává o používaných způsobech pro pozemní mapování autonomními roboty. Dále se zabývá programovou částí, ...
  • Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou 

   Author: Česenek David; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V této práci představujeme řešení pro mapování vnitřního prostředí UAV. Pro implementaci byla použita upravená kvadrokoptéra doplněná o laserový dálkoměr, interciální měřící jednotku (IMU), modul Px4flow s kamerou měřící ...
  • Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery 

   Author: Zdeněk Berka; Supervisor: Klapálek Jaroslav; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V práci se zabýváme vybudovánı́m systému, který umožnı́ orientaci autonomnı́ho auta v neznámém prostředı́. Jako primárnı́ senzor pro tuto úlohu využı́váme kameru. Náš systém detekuje vodorovné značenı́ ...
  • Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění 

   Author: Němý Milan; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
   Tato diplomová práce řeší problematiku zpracování obrazu z magnetické rezonance pacientů s neurodegenerativními onemocněními, zejména pak s Alzheimerovou chorobou. Cílem byl průzkum prostředků pro zpracování obrazu a ...
  • Marginal Consistency: Unifying Constraint Propagation on Commutative Semirings 

   Author: Werner, Tomáš
   (Institute National de la Recherche Agronomique, 2008-09)
   We generalise the linear programming relaxation approach to Weighted CSP by Schlesinger and the max-sum diffusion algorithm by Koval and Kovalevsky twice: from Weighted CSP to Semiring CSP, and from binary networks to ...
  • Matching with PROSAC – Progressive Sample Consensus 

   Author: Chum, Ondřej; Matas, Jiří
   (IEEE, 2005-06)
   A new robust matching method is proposed. The progressive sample consensus (PROSAC) algorithm exploits the linear ordering defined on the set of correspondences by a similarity function used in establishing tentative ...
  • Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci 

   Author: Jan Hrazdíra; Supervisor: Woller David; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Univerzální optimalizátory jsou praktické nástroje, které mohou být aplikovány na celou řadu problémů za předpokladu, že se tyto problémy dají modelovat příslušným formalismem. V této práci je navržen heuristický optimalizátor ...
  • Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater 

   Author: Znojilová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vydra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
  • Metody detekce vyváženosti zpravodajských textů 

   Author: Tomáš Horych; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Automatická detekce zaujatosti v médiích představuje možnou cestu k objektivnějšímu a faktičtějšímu psaní. Tato práce se zaměřuje na zaujatost médií a zabývá se problémem binární klasifikace zaujatosti médií v českém ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody lokálního plánování pro mobilní robot 

   Author: Kozák Viktor; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Faigl Jan
  • Metody návrhu adaptivních PID regulátorů 

   Author: Jindra Tomáš; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody návrhu experimentů pro tvorbu zjednodušeného modelu okraje plasmatu 

   Author: Šimon Soldát; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Mnoho fyzikálních jevů v různých aplikacích lze spočítat pomocí zákonů fyziky. Takové výpočty mohou ale být výpočetně drahé. Vysoké nároky na výpočetní sílu jsou limitující například při optimalizaci fyzikálního procesu, ...