Now showing items 1-20 of 1383

  • 2-D Locally Regularized Tissue Strain Estimation From Radio-Frequency Ultrasound Images: Theoretical Developments and Results on Experimental Data 

   Author: Brusseau, Elisabeth; Kybic, Jan; Déprez, Jean-François; Basset, Olivier
   (IEEE, 2008-02)
   In this paper, a 2-D locally regularized strain estimation method for imaging deformation of soft biological tissues from radio-frequency (RF) ultrasound (US) data is introduced. Contrary to most 2-D techniques that model ...
  • 3D atlas kostí 

   Author: Šmrha Michal; Supervisor: Burša Miroslav; Opponent: Báča Václav
   Cílem této práce je návrh a vývoj pomocné výukové aplikace pro studenty medicíny - atlasu kostí. Nejprve jsme důkladně prozkoumali existující řešení a identifikovali jejich funkce a nedostatky. Na základě tohoto průzkumu ...
  • 3D formace autonomních letounů 

   Author: Kasl Zdeněk; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Benda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů 

   Author: Pošusta Antonín; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D odhad polohy těla kojenců z RGB obrázků a videí 

   Author: Vojtěch Ježek; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Purkrábek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Automatizovaný odhad polohy kojence a následná analýza jeho pohybu má velký potenciál pro včasnou diagnostiku vývojových poruch, jako je dětská mozková obrna. Tato práce porovnává šest moderních metod odhadu 3D polohy z ...
  • 3D rekonstrukce vnitřních lezeckých boulderů 

   Author: Martin Forman; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   V této práci byla zkoumána 3D rekon-strukce vnitřních lezeckých boulderů ze dvou snímků. Byla vyvinuta aplikace pro měření vzdáleností mezi chyty, stejně jako jiných objektů a úhlů ve scéně. Me-todologie kombinovala klasické ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Author: Hobza Martin; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Author: Hobza Martin; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • 3D Ultrasound real-time monitoring of surgical tools 

   Author: Gaufillet, Fabian; Liebgott, Hervé; Uherčík, Marián; Cervenansky, Fréderic; Kybic, Jan; Cachard, Christian
   (IEEE, 2010-10)
   To assist surgeons during their surgical operations, which involve a tool insertion, a real-time application which is able to localise the surgical tool during its movement is proposed. The position of the needle is estimated ...
  • A common formalism for the integral formulations of the forward EEG problem 

   Author: Kybic, Jan; Clerc, Maureen; Abboud, Toufic; Faugeras, Olivier; Keriven, Renaud; Papadopoulo, Théo
   (IEEE, 2005-01)
   The forward electroencephalography (EEG) problem involves finding a potential V from the Poisson equation ∇·(σ∇V)=f, in which f represents electrical sources in the brain, and σ the conductivity of the head tissues. In the ...
  • A Linear Programming Approach to Max-sum Problem: A Review 

   Author: Werner, Tomáš
   (Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2005-12)
   The max-sum labeling problem, de ned as maximizing a sum of functions of pairs of discrete variables, is a general optimization problem with numerous applications, e.g., computing MAP assignments of a Markov random eld. ...
  • A voting strategy for visual ego-motion from stereo 

   Author: Obdržálek, Štěpán; Matas, Jiří
   (IEEE, 2010-06)
   We present a procedure for egomotion estimation from visual input of a stereo pair of video cameras. The 3D egomotion problem, which has six degrees of freedom in general, is simplified to four dimensions and further ...
  • Abstrakce využívající statistickou informaci 

   Author: Vasily Levitskiy; Supervisor: Horčík Rostislav; Opponent: Fišer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce představuje nový přístup ke zvýšení přesnosti plánovačů využívajících abstrakce. V tradičních procesech abstrakce dochází k nevyhnutelné ztrátě určitých informací, což může vést ke ztrátě přesnosti. ...
  • Active Testing Search for Point Cloud Matching 

   Author: Amável Pinheiro, Miguel; Sznitman, Raphael; Serradell, Eduard; Kybic, Jan; Moreno-Noguer, Francesc; Fua, Pascal
   (Springer, 2013)
   We present a general approach for solving the point-cloud matching problem for the case of mildly nonlinear transformations. Our method quickly nds a coarse approximation of the solution by exploring a reduced set of ...
  • AdaBoost with Totally Corrective Updates for Fast Face Detection 

   Author: Šochman, Jan; Matas, Jiří
   (IEEE, 2004-05)
   An extension of the AdaBoost learning algorithm is proposed and brought to bear on the face detection problem. In each weak classifier selection cycle, the novel totally corrective algorithm reduces aggressively the upper ...
  • Adaptace během testování pro úlohu segmentace 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   The thesis proposes novel single-image test-time adaptation methods for image segmentation based on a deep neural network. Test-time adaptation improves the robustness of the deep neural network to data shift using a single ...
  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech 

   Author: Adéla Šterberová; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Jedním z nejdůležitějších parametrů evolučních algoritmů je velikost populace. Tento parametr ovlivňuje do velké míry jejich chování a výsledky. Avšak existuje několik metod jak se nastavení tohoto parametru vyhnout. Jednou ...
  • Adaptive Parameter Optimization for Real-time Tracking 

   Author: Zimmermann, Karel; Svoboda, Tomáš; Matas, Jiří
   (IEEE, 2007-10)
   Adaptation of a tracking procedure combined in a common way with a Kalman filter is formulated as an constrained optimization problem, where a trade-off between precision and loss-of-lock probability is explicitly taken ...
  • Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy 

   Author: Holý Radek; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)