Now showing items 171-190 of 1279

  • C++ framework pro vývoj webových aplikací 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývala návrhem a implementací frameworku pro vývoj webových aplikací v systémovém jazyce C++. Cílem bylo dosáhnout vysoké rychlosti a efektivní práce s pamětí při zpracovávání uživatelských dotazů. V ...
  • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Author: Šamánek Filip; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Author: Kapošváry Matěj; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Křehnáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Inspirací pro tuto bakalářskou práci je zákazník z průmyslu, který plánuje vybavit svou továrnu průmyslovými vozíky určenými k přepravování materiálu uvnitř továrny. Celoživotní určování polohy mobilního robota je část ...
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Author: Nováček David; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který bude nasazen v industriálním prostředí k přepravování materiálu či zboží. Mobilní robotika pomocí lokalizace zajišťuje robotu potřebnou ...
  • Characterization of Complex Fractionated Atrial Electrograms by Sample Entropy: An International Multi-Center Study 

   Author: Novák, Daniel
   (2015)
   Atrial fibrillation (AF) is the most commonly clinically-encountered arrhythmia. Catheter ablation of AF is mainly based on trigger elimination and modification of the AF substrate. Substrate mapping ablation of complex ...
  • Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech 

   Author: Kizeková Terézia; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Chytrá domácnost na míru 

   Author: Vojtěch Lukeš; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zabývá návrhem a tvorbou systému domácí (dohledové) automatizace s důrazem na snadné přidávání vlastních experimentálních senzorových a akčních koncových modulů založených na mikroprocesorových programovacích ...
  • Cílené vyhledávání informací na webu 

   Author: Myslík Martin; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Classification of microscopy images of Langerhans islets 

   Author: Švihlík, Jan; Kybic, Jan; Habart, David; Berková, Zuzana; Girman, Peter; Kříž, Jan; Zacharovová, Klára
   (SPIE, 2014)
   Evaluation of images of Langerhans islets is a crucial procedure for planning an islet transplantation, which is a promising diabetes treatment. This paper deals with segmentation of microscopy images of Langerhans islets ...
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Colour-Based Object Recognition for Video Annotation 

   Author: Koubaroulis, Dirnitrios; Matas, Jiří; Kittler, Josef
   (IEEE, 2002)
   We propose a colour-based object recognition method for video annotation. The semantic gap between image measurements and symbolic labelling is bridged by assuming the existence of objects whose appearance can be associated ...
  • Comparison of face verification results on the XM2VTS database 

   Author: Matas, J.; Hamouz, M.; Jonsson, K.; Kittler, J.; Li, Y.; Kotropoulos, C.; Tefas, A.; Pitas, I.; Teewoon Tan; Hong Yan; Smeraldi, F.; Bigun, J.; Capdevielle, N.; Gerstner, W.; Ben-Yacoub, S.; Abdeljaoued, Y.; Mayoraz, E.
   (IEEE, 2000)
   The pater presents results of the face verification contest that was organized in conjunction with International Conference on Pattern Recognition 2000. Participants had to use identical data sets from a large, publicly ...
  • Comparison of Methods for Tool Localization in Biological Tissue from 3D Ultrasound Data 

   Author: Barva, Martin; Kybic, Jan; Hlaváč, Václav; Liebgott, Hervé; Cachard, Christian
   (IEEE, 2006-10)
   In medical applications, miniature surgical instruments such as needles, or electrodes are introduced into human body. The position of instrument in tissue can be estimated using 3D ultrasound. In previous publications, ...
  • Construction of Precise Local Affine Frames 

   Author: Mikulik, Andrej; Matas, Jiří; Perd’och, Michal; Chum, Ondřej
   (IEEE, 2010-08)
   We propose a novel method for the refinement of Maximally Stable Extremal Region (MSER) boundaries to sub-pixel precision by taking into account the intensity function in the 2 × 2 neighborhood of the contour points. The ...
  • Couvání auta s přívěsem 

   Author: Baier Bohumír; Supervisor: Vaněk František; Opponent: Fuka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-10)
  • Časosběrné video obličeje 

   Author: Ondřej Vereš; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce popisuje generativní metodu pro tvorbu časosběrných videí obličeje a webovou aplikaci dostupnou na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/facialtimelapse, do které uživatel může nahrát sbírku klíčových snímku dané osoby ...
  • Časová parametrizace dráhy manipulátoru 

   Author: Kryštof Teissing; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá plánováním pohybu a především časovou parametrizací dráhy průmyslového kolaborativního manipulátoru KUKA LBR iiwa 7. Plánování pohybu je prováděno pomocí knihovny Robotic Operating System a v ní ...
  • Časově synchronní systém sběru dat 

   Author: Eliáš Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)