Now showing items 688-707 of 1279

  • Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů 

   Author: Tesař Štěpán; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Privitzer Pavol
   V rámci této práce byl vytvořen konceptuální pracovní postup a implementovány otevřené nástroje, které umožňují rapidní vývoj výukového softwaru. Cílem bylo vytvoření standardizovaného prostředí, do kterého je nutné dodat ...
  • Object-Detection With a Varying Number of Eigenspace Projections 

   Author: Reiter, Michael; Matas, Jiří
   (IEEE, 1998-08)
   We present a method allowing a significant speed-up of the eigen-detection method (detection based on principle component analysis). We derive a formula for an upper bound on the class-conditional probability (or equivalently ...
  • Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci 

   Author: Marek Syrový; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá vývojem jednoduchého a levného systému pro měření základních dílčích pohybů postavy člověka a sloužícího například k objektivizaci postupu rehabilitačního cvičení. Součástí práce je shrnutí již ...
  • Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované 

   Author: Trandová Eva; Supervisor: Macků David; Opponent: Pavlíček Antonín
   Diplomová práce se zabývá problematikou objektivizovaného systému na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované. Teoretická část práce je věnována rozboru domů s pečovatelskou službou ...
  • Obohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMaps 

   Author: Petr Michalík; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Většina navigačních služeb dokáže plánovat nejkratší nebo nejrychlejší trasy. Tyto trasy ovšem nemusí být vhodné pro chodce nebo cyklisty, kteří spíše preferují cesty vedoucí parkem nebo podél vody za cenu, že cesta vede ...
  • Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL 

   Author: Hodný Jiří; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem bakalárské práce je vytvorení knihovny v jazyce VHDL. Knihovna by mela obsluhovat výstup VGA a vstup PS/2 na prípravku Xilinx Spartan3E, respektive Nexys 4. Tyto prípravky jsou vybaveny programovatelným hradlovým ...
  • Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků 

   Author: Kúdelka Jan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V posledních letech se zvýšila míra používání dronů a také jejich přístupnost veřejnosti. Tudíž se drony staly problémem pro celou řadu lidí, jelikož mohou být jednoduše využity k ilegálním aktivitám. Tyto aktivity zahrnují ...
  • Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV 

   Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Nekovář František; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cílem práce je navrhnout způsob minimalizace spotřeby baterie během letu bezpilotní kvadrokoptéry (UAV). Úloha se skládá z několika dílčích částí. V prvé řadě je potřeba spotřebu baterie v závislosti na letové trajektorii ...
  • Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech 

   Author: Valtr Jiří; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: McGahan Paul
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému je vyvinut a implementován ...
  • Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků 

   Author: Matouš Dzivjak; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Většina velkých měst je v dnešná době pokryta satelitními snímky ve vysoké kvalitě, které se dají využít k analýze rozličných vlastností města. Jedna z možností je ze satelitních snímků odhadovat parkovací kapacitu. V této ...
  • Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře 

   Author: Krček Jan; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   Bakalářská práce se zaměřuje na implementaci metody odhadu věku a pohlaví lidských tváří z videa. Využívá k tomu již existující knihovny pro odhad věku a pohlaví ze statických obrázků a sestavuje protokol pro testování přesnosti ...
  • Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě 

   Author: Koryťák Martin; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Kunc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalárská práce se zabývá problémem predikce rychlosti vozidla na silnicních segmentech. Rychlostní modely jsou v dnešní dobe duležité pri plánování optimální trasy a v logistice, využití lze také nalézt v aplikacích ...
  • Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map 

   Author: Jan Dočekal; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Prágr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Odhad traversability je důležitá úloha pro autonomní mobilní roboty. Ti by měli být schopni rozhodnout o traversabilitě svého okolí, aby byli bezpečně naváděni. V této práci je navržena metoda spojení hloubkových měření v ...
  • Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách 

   Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Jašek Otakar; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Při search & rescue misích se robot často pohybuje v rapidně odlišném osvětlení, než na které je primárně naučen. Příkladem může být navigace robota v dole, kdy je robot nucen si přisvicovat vlastním zdrojem světla. V ...
  • Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko 

   Author: Jiří Hartvich; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Weibel Jean-Baptiste Nicolas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Odhadování fyzikálních vlastností objektů spočívá v měření objektů a následném odhadování jejich vlastností na základě tohoto měření. Jednotlivá měření se provádějí pomocí senzorů, jako jsou RGB kamery, hloubkové kamery, ...
  • Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí 

   Author: Jan Blaha; Supervisor: Broughton George; Opponent: Coppola Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je prezentovat projekt FreMEn contra COVID, jeho technickou stránku, a experimentálně ohodnotit jeho přínos. Aby bylo možné systém nasadit v nových oblastech i přes malé množství dat, možnost přenosu ...
  • Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery 

   Author: Michal Lukeš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V této práci se věnuji vyhledávání objektů v prostoru na základě jediného RGB snímku a to jak pozice na všech třech osách tak i rotace kolem každé z nich za pomocí 3D modelů daných objektů. Uplatnění těchto metod je zejména ...
  • Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích 

   Author: Soukupová Tereza; Supervisor: Bušta Michal; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí 

   Author: Vobecký Antonín; Supervisor: Škovierová Júlia; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí chování účastníků dopravního provozu za použití Bayesovských sítí a je motivována evropským projektem H2020 UP-Drive Automated Urban Parking and Driving. Je důležité pochopit a ...