Now showing items 140-159 of 468

  • Marketingový plán střední stavební firmy 

   Author: Militká Michaela; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Zavoral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
  • Mezibytové dělící konstrukce 

   Author: Daniel Seidel; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tématem bakalářské práce, která je rozdělena do dvou částí, jsou mezibytové dělící konstrukce. V první části jsou popsány požadavky na tyto konstrukce a jejich obecné materiálové řešení. V části druhé jsou vybrána konkrétní ...
  • Model generace rozpočtu střešního pláště 

   Author: Karas Josef; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Voleský Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce se zabývá vytvořením obecného modelu na základě analýzy vazeb mezi konstrukčními prvky s cílem automatizované tvorby informací o jejich finanční náročnosti. Výstupem modelu je aplikace, která by měla pomoci v rozhodování ...
  • Model vyhodnocení variant obvodových plášťů z hlediska nákladů a životnosti 

   Author: Zeman Václav; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelové varianty dodavatelského zajištění stavby 

   Author: Smištíková Marie; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní metody porovnání časových řad 

   Author: Koleňák Lukáš; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Šafář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce se zabývá moderními přístupy zkoumání závislostí časových řad. Tyto přístupy budou aplikovány na vybranou dvojici časových řad a výsledky budou vyhodnoceny s cílem určení odlišností jednotlivých metod. Práce zároveň ...
  • Modulární výstavba 

   Author: Hanák Martin; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Nabídková příprava ve stavební firmě 

   Author: Sklenár Oliver; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
  • Nabídky na veřejné zakázky rekonstrukcí kulturních památek 

   Author: Sojková Veronika; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného sestavení nabídek na rekonstrukce stavebních památek do výběrových řízení veřejných zakázek. Teoretická část práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně ...
  • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

   Author: Pekárek Lukáš; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
  • Nakládání se ziskem velkých stavebních společností 

   Author: Jan Berný; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Teoretická část této práce se zabývá možnostmi, které mají stavební společnosti při rozdělování svého výsledku hospodaření. Především se pak zaměřuje na možnost výplaty podílu na zisku. Praktická část se věnuje analýze ...
  • Navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn u dopravních staveb 

   Author: Václav Polák; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci matematických metod vícekriteriálního rozhodování na úlohy navrhování protihlukových stěn. Uvedeno je shrnutí teorie o protihlukových stěnách, nezbytné pro pochopení principů, podle ...
  • Náklady na BOZP ve stavební firmě 

   Author: Černá Adéla; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Náklady na zřízení věcných břemen při výstavbě přenosových soustav 

   Author: Hlucháňová Tereza; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Náklady zařízení staveniště 

   Author: Havlasová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. V první kapitole je charakterizován a popsán pojem zařízení staveniště a další související pojmy. Dále se kapitola věnuje legislativě týkající se problematiky ...
  • Náklady životního cyklu chladírenských a mrazírenských objektů 

   Author: Lindner Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu 

   Author: Jan Fidler; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů životního cyklu stavby ...
  • Náklady životního cyklu rodinného domu 

   Author: Středová Iveta; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Náklady životního cyklu stavebního objektu 

   Author: Tučková Eliška; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Nástavby z dřevěných panelů na objektech s plochou střechou 

   Author: Krejčí Martin; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)