Now showing items 31-50 of 494

  • Beton v českém stavebnictví 

   Author: Janák Ondřej; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-23)
   Bakalářská práce se zabývá betonem, ve smyslu stavebního materiálu uplatňujícího se především v českém stavebnictví. Text práce popisuje, co to vlastně beton je, z čeho se vyrábí a jak jsou betony děleny, podle svého stavu, ...
  • Bezpečnost dokumentů 

   Author: Adamová Ivana; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Business plan založení projekční kanceláře 

   Author: Lochman Petr; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce na téma business plan založení projekční kanceláře je zpracování podnikatelského plánu a doporučení o realizovatelnosti podnikatelského záměru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
  • Business plán hotelu 

   Author: Kočvara Radovan; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Business plán podnikatelského subjektu 

   Author: Luňáková Jana; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Byznys plán pro stavební firmu 

   Author: Šmídová Lucie; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Byznys plán start up firmy ve stavebnictví 

   Author: Konta Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cena rekonstruovaného objektu 

   Author: Bokorová Petra; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cenová analýza vybraných položek rozpočtu 

   Author: Alexi Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   V bakalářské práci jsou řešeny jednotkové ceny položek betonu a výztuže. Nejprve je obecně popsán položkový rozpočet, třídění, typy a obsah položek se zaměřením na jednotkové ceny. Následuje popis struktury kalkulačního ...
  • Cenové řízení stavebního projektu 

   Author: Hvězdová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je seznámení se světovými metodikami projektového řízení, posouzení jejich využití v českém stavebnictví a vypracování vlastního manuálu řízení pro část zabývající se řízením nákladů projektu. První část ...
  • Cenové ukazatele oplocení 

   Author: Kunovský Ondřej; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Certifikace udržitelné výstavby se zaměřením na LEED z hlediska recyklovatelnosti materiálů 

   Author: Jan Rataj; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Tato bakalářská práce má za úkol porovnat a objasnit různé druhy certifikací udržitelné výstavby, zejména certifikace LEED a BREEAM a následně zpracovat, jak funguje odpadové hospodářství v rámci certifikace LEED z pohledu ...
  • Claim management a jeho aplikace pro FIDIC Red Book 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Comparison of marketing strategies between the companies in construction and other industries 

   Author: Grus Milan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Construction management 

   Author: Cetlová Nikola; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časový plán pro realizaci stavby 

   Author: Dvorský Michal; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dodavatelské systémy 

   Author: Kozel Adam; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce řeší problematiku řízení subdodavatelů a řízení jejich rizik z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení základů výstavbového projektu a úkolů generálního dodavatele, ...
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Bakalářská práce zaměřená na téma řízení subdodávek z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část popisuje a vysvětluje základní pojmy a procesy spojité s generálním dodavatelem, subdodavatelem a řízením subdodavatelů. ...
  • Dopravní a manipulační zařízení na stavbě 

   Author: Jan Pacák; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Hanč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavním tématem této bakalářské práce jsou dopravní a manipulační prostředky a zařízení, které se v současnosti používají na stavbách v České republice. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných strojů a zásadami ...