Now showing items 381-400 of 494

  • Technické řešení hydroizolací tunelových staveb 

   Author: Lučka Jan; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Technicko Ekonomické posouzení zateplení fasád 

   Author: Lukáš Kosík; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Správné zateplení budov je problém, který se musí řešit při výstavbě nových budov tak i při rekonstrukcích. Podcenění tohoto problému vede k vysokým nákladům na vytápění. K zateplení budov se používá několik druhů zateplovacích ...
  • Technicko-ekonomické porovnání plášťů budov 

   Author: Martin Bašta; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Lehké obvodové pláště jsou v současném stavebnictví velikým trendem jak ve světě, tak i u nás. Při výstavbě je možno vybírat z řady materiálů a systémů. Stavbě by měla předcházet i v tomto odvětví úvaha, jejíž cílem by ...
  • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby 

   Author: Povýšil Bohdan; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby ...
  • Technicko-ekonomický zber dát pro rozhodovacie úlohy 

   Author: Pello Stanislav; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technicko-hospodářské ukazatele pro teplovody trubní 

   Author: Helešicová Šárka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Strnad Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Tato práce se zabývá vytvořením technicko-hospodářských ukazatelů pro horkovodní a teplovodní sítě a řády s použitím ocelových a předizolovaných potrubí. Ukazatele slouží ke stanovení nákladů na realizaci díla a vychází z ...
  • Technologické a cenové porovnání zdících systémů rodinných domů 

   Author: Švec Aleš; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tepelné izolace ve střešní konstrukci, obvodovém plášti a dopad na cenu stavebního objektu 

   Author: Čáp David; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Time management ve stavební společnosti 

   Author: Lukeš Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Tramvajové tratě z hlediska investičního procesu 

   Author: Soulková Pavlína; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením komplexního přehledu o tramvajových tratích s cílem posouzení budoucí výstavby v segmentu důležitosti konkrétní trati a posouzení používaných povrchů tramvajového tělesa. Popisuje ...
  • Tržní ocenění bytového domu 

   Author: Martin Popek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá oceňováním nemovitostí, konkrétně tržním oceněním bytového domu. V teoretické části je popsána legislativa, jejíž znalost je nezbytná pro oceňování. Dále jsou definovány pojmy a metody používané ...
  • Tržní ocenění rodinného domu 

   Author: Tomáš Svoboda; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem této bakalářské práce je oceňování nemovitých věcí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy, teoretické postupy a popisuje základní oceňovací metody. Mezi ...
  • Tvorba a ocenění položek pro 3D tisk z betonu 

   Author: Barbora Kubelková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se věnuje stanovení nákladů pro položky 3D tisku z betonu nosných nadzákladových zdí. V teoretické části je kladen důraz na objasnění pojmů a principů v oblasti 3D tisku z betonu, přičemž hlavní pozornost je ...
  • Tvorba metodiky specifikace požadavků na informační modely z pozice zhotovitele stavby se zaměřením na konstrukční vrstvy vozovek 

   Author: Vlasova Elizaveta; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bašár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá specifikací požadavků na informační model z pozice zhotovitele stavby. Cílem je tvorba a zobecnění metodiky vypracování požadavků na vlastnosti informačního modelu. V teoretické části je zjednodušeně ...
  • Udržitelný rozvoj ve stavebních firmách 

   Author: Vrba Jan; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   První část této Bakalářské práce definuje udržitelnost a dobu, kdy se začala utvářet. Druhá část je věnována udržitelnému rozvoji ve stavebnictví. Je popsána Společenská odpovědnost firem a způsob, jakým se projevuje ve ...
  • Úskalí developerského procesu 

   Author: Jan Sedláček; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce se věnuje developerskému procesu a jeho úskalím. Teoretická část se ve svém začátku věnuje rozdělení výstavbového procesu do tří fází: přípravná, realizační a závěrečná. Dále jsou definováni účastníci developerského ...
  • Úspora nákladů stavební firmy v rámci protikrizových opatření 

   Author: Kopáček Václav; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Variantní řešení plochých střech 

   Author: Kopecká Kristýna; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými ...
  • Variantní řešení střech 

   Author: Šabartová Eliška; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Variantní řešení střech - Obecní dům Boháňka 

   Author: Špačková Lucie; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá různými variantami střešní krytiny a příslušnou skladbou střešního pláště. Cílem práce je návrh variant střešních krytin na konkrétní projekt stavby Obecního domu v obci Boháňka, jejich porovnání ...