Now showing items 51-70 of 440

  • Efektivita řízení změn ve stavebním podniku 

   Author: Krupa Adam; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Sádecký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Obsahem bakalářské práce je analýza komunikace ve společnosti BauPoint s.r.o. V teoretické části je věnována pozornost komunikaci v rámci dynamického prostředí stavebního podniku včetně formálních a neformálních metod. ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Author: Protivanský Adam; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Sedmíková Bára; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce má za úkol posoudit ekonomickou výhodnost dvou investičních záměrů do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Hlavní rozdíl mezi byty ležícími ve stejné lokalitě spočívá v jejich stáří. V teoretické části jsou ...
  • Ekonomická analýza nosných konstrukcí u dřevostaveb 

   Author: Pudil Tomáš; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická bilance v opatřeních programu Zelená úsporám 

   Author: Lusk Ludvík; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Ekonomická optimalizace řešení obvodových pláštů budov 

   Author: Andr David; Supervisor: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Ekonomické a právní aspekty evidence nemovitostí v České republice 

   Author: Kačírek Roman; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím, současný stav ve vazbě ...
  • Ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu 

   Author: Minko Ksenia; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem této bakalářské práce je ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu. Ekonomické vyhodnocení stanovuje pořizovací a provozní náklady na vytápění. Technická analýza určuje kriterii subjektu ...
  • Ekonomické hodnocení tradičních a alternativních způsobů vytápění RD 

   Author: Kosprd Ondřej; Supervisor: Schneiderová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 

   Author: Zelinková Kamila; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat jednotlivé varianty rodinného domu z hlediska ekonomického hodnocení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Zabývá se popisem jednotlivých metod vícekriteriálního ...
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Ekonomické posouzení dřevostaveb 

   Author: Bílková Alena; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

   Author: Potužák Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...
  • Ekonomické vyhodnocení variant vytápění a ohřevu TUV 

   Author: Kosina Matouš; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické, manažerské a právní aspekty činnosti realitní kanceláře 

   Author: Vrána Tomáš; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na proces fungování realitní kanceláře včetně popisu celkového postupu prodeje nemovitosti. V úvodu práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy, které jsou používány při prodeji nemovitosti. ...
  • Ekonomicko-technický návrh variant zateplení vnějších stěn budovy 

   Author: Radek Voráček; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení domu a jeho následné posouzení z ekonomického hlediska. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá popisem obecné charakteristiky ...
  • Elektroenergetika ČR a výrobní kapacity v rámci stavebnictví 

   Author: Komendová Tereza; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Elektroinstalace - silnoproud, rozpočtové ukazatele 

   Author: Vincour Filip; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vízner Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Úkolem této bakalářské práce je vytvořit rozpočtové ukazatele pro montážní práce elektroinstalací z pohledu celkové stavby a zároveň, samostatných prvků (hromosvod, rozvody, rozvaděč a kompletační prvky). Nedílnou součástí ...