Now showing items 55-74 of 516

  • Efektivita řízení změn ve stavebním podniku 

   Author: Krupa Adam; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Sádecký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Obsahem bakalářské práce je analýza komunikace ve společnosti BauPoint s.r.o. V teoretické části je věnována pozornost komunikaci v rámci dynamického prostředí stavebního podniku včetně formálních a neformálních metod. ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Author: Protivanský Adam; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Sedmíková Bára; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce má za úkol posoudit ekonomickou výhodnost dvou investičních záměrů do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Hlavní rozdíl mezi byty ležícími ve stejné lokalitě spočívá v jejich stáří. V teoretické části jsou ...
  • Ekonomická analýza nosných konstrukcí u dřevostaveb 

   Author: Pudil Tomáš; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická bilance v opatřeních programu Zelená úsporám 

   Author: Lusk Ludvík; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Ekonomická návratnost investice do rodinného domu 

   Author: Karolína Petrová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením návratnosti investice do obvodových konstrukcí rodinného domu se záměrem snížení nákladů na vytápění. Za tímto účelem jsou navrženy materiálové varianty obálky budovy lišící se tepelnými ...
  • Ekonomická optimalizace řešení obvodových pláštů budov 

   Author: Andr David; Supervisor: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ekonomická významnost volby obvodového zdiva 

   Author: Lukáš Ježek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vondráčková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části budou popsány jednotlivé ...
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Ekonomické a právní aspekty evidence nemovitostí v České republice 

   Author: Kačírek Roman; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím, současný stav ve vazbě ...
  • Ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu 

   Author: Minko Ksenia; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem této bakalářské práce je ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu. Ekonomické vyhodnocení stanovuje pořizovací a provozní náklady na vytápění. Technická analýza určuje kriterii subjektu ...
  • Ekonomické hodnocení tradičních a alternativních způsobů vytápění RD 

   Author: Kosprd Ondřej; Supervisor: Schneiderová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 

   Author: Zelinková Kamila; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat jednotlivé varianty rodinného domu z hlediska ekonomického hodnocení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Zabývá se popisem jednotlivých metod vícekriteriálního ...
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ekonomické porovnání konstrukčních variant plochých střech 

   Author: Danitová Petra; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Ekonomické porovnání variant obvodových nosných konstrukcí rodinného domu 

   Author: Aleš Brudna; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Kučera Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání vybraných stavebních materiálů a systémů z hlediska nákladů na výstavbu, pracnosti a tloušťku konstrukce. Konečné vyhodnocení sledovaných variant by mělo poskytnout přehled o daných ...
  • Ekonomické posouzení dřevostaveb 

   Author: Bílková Alena; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické posouzení výstavby polyfunkčního domu z pohledu dopadů na životní prostředí 

   Author: Kateřina Hovorková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Škaloud Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku udržitelné výstavby, analýzu uhlíkové stopy a hledání ekologičtějších variant jednotlivých stavebních materiálů. Teoretická část se zabývá tématy udržitelného rozvoje a ...
  • Ekonomické posouzení zateplovacího systému ETICS, technologie provádění a vliv na životní prostředí. 

   Author: Radim Jelínek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Loucký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých tepelně izolačních materiálů pro kontaktní zateplení obvodových stěn na Českém trhu. V teoretické části jsou vybrány nejčastěji používané izolační materiály, popsány jejich ...
  • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

   Author: Potužák Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...