Now showing items 185-204 of 494

  • Obnovitelné zdroje energie z pohledu investičního procesu 

   Author: Kovandová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření komplexního přehledu zdrojů elektrické energie v České republice. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých zdrojů energie a větší část je věnována podrobnému ...
  • Ocenění hrubé stavby bytového domu v různých cennových soustavách 

   Author: Vendula Bednaříková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozpočtu hrubé stavby bytového domu V Zahradách, vytvořeném ve třech různých oceňovacích programech. Rozpočet je vytvořen v programech KROS 4, BUILDpower S a euroCALC 3. V teoretické ...
  • Ocenění rodinného domu za využití BIM nástrojů 

   Author: Ladislav Bůcha; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Řehořka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů informačního modelování staveb při rozpočtování na konkrétním příkladu rodinného domu. Zaměřuje se na použití softwaru a na jeho výhody a nedostatky. Popisuje postup modelování ...
  • Ocenění stavebního objektu v předinvestiční a investiční fázi 

   Author: Spudilová Tereza; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ocenování repase truhlářských výrobků 

   Author: Tulpa Michal; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Oceňování nemovitostí 

   Author: Syrová Markéta; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o tématu oceňování nemovitých věcí. Je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování a dále je uveden popis jednotlivých ...
  • Oceňování nemovitých věcí 

   Author: Kadlec Daniel; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro oceňování nemovitých věcí a popsány tři základní metody pro oceňování nemovitých věcí, a to metoda ...
  • Oceňování projektových prací a inženýrských činností 

   Author: Pavlína Trnovská; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalárska práca sa zaoberá oceňovaním projektových prác a inžinierskych činností. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje základné poznatky, ktoré ju nutné poznať pre pochopenie celej ...
  • Oceňování výškových prací 

   Author: Korčák Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování práce ve výškách, a to především z hlediska srovnání metod přístupu k jejich provedení a na vytvoření a sestavení nových položek pro cenové soustavy. Tyto položky pro provádění ...
  • Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím 

   Author: Martina Pěničková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Ševčíková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím" je vysvětlení podstaty hluku a vibrací, jejich vlivu na lidský organismus a shrnutí problematiky nepříznivého hluku a vibrací působící ...
  • Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru 

   Author: Lucie Bílá; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní ...
  • Odhad investičních nákladů nemovitosti v závislosti na tvaru matematického modelu 

   Author: Kýhos Jiří; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   Mnou zpracovávaná bakalářská práce je věnována vytvoření matematického modelu za pomoci programu Microsoft Excel verze 2007. Práce pojednává o funkci modelu, možnosti nastavení a jeho výstupech. Tento matematický model ...
  • Operativní řízení ve stavební firmě 

   Author: Šestáková Simona; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Opláštění objektu "Plynová kotelna" z ekonomického hlediska 

   Author: Lhotka Petr; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oprava a modernizace panelových bytových domů 

   Author: Skřivanová Anežka; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kolářová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je problematika panelových domů. Teoretická část práce popisuje důvody rekonstrukce, způsoby snižování energetické náročnosti budov a také možnosti financovaní pomocí dotací, které jsou v ...
  • Oprava a údržba bytového fondu - návratnost investice 

   Author: Fencl Marek; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Optimalizace koordinace vzduchotechniky pomocí BIM 

   Author: Tomáš Katolický; Supervisor: Bouška Robert; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce řeší návrh optimalizace koordinace vzduchotechniky využitím informačního modelování staveb (BIM). Cílem je zjistit a porovnat způsoby koordinace ve stavebních projektech a vyhodnotit využití metody BIM při ...
  • Optimalizace nákladů při opravách a rekonstrukcích památkově chráněných objektů 

   Author: Kubíčková Petra Elena; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace přímých nákladů vlastních prací firmy 

   Author: Rádl Jan; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace řešení zabezpečení objektu 

   Author: Vorel Daniel; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)