Now showing items 117-136 of 494

  • Hodnocení a posouzení finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti stavebního podniku Pareco s.r.o. 

   Author: Leonid Mezhonov; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Daná bakalářská práce je věnována finanční analýze vybraného stavebního podniku. Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zvoleného podniku vytvořit doporučení vedoucí ke zlepšení jeho stavu. Práce je rozdělena ...
  • Hodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Sitař Filip; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   V bakalářské práci je vypracována zjednodušená studie proveditelnosti bytového domu. Záměr je posuzován ve dvou variantách. V první variantě je zpracováván záměr prodeje bytů a ve druhé pronájem bytových jednotek. Studie ...
  • Hodnocení variant výstavby a ekonomické efektivnosti investičního záměru 

   Author: Kollmann Martin; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních ...
  • Hydroizolace spodních staveb 

   Author: Sladký Jan; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Mandelík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení hydroizolačních systémů spodní stavby. Detailnější pozornost bude věnována jednotlivým technologiím, stanovení nákladů a doby provádění. Dále je cílem porovnat hydroizolační systémy z ...
  • Individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí 

   Author: Karolína Kreisslová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Forejt Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje problematice individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí. Kalkulované položky byly vybrány z kontrolníhopoložkového rozpočtu ze stavby bytového domu Jezárka ve Strakonicích. Záměrem ...
  • Individuální kalkulace nákladů vybraných nosných položek 

   Author: Pazderková Eva; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Položky byly vybrány z rozpočtu stavby Rekonstrukce autobusové čekárny Jihlavská 1841, umístěné v Havlíčkově Brodě. Cílem je zjistit tržní ...
  • Individuální kalkulace nákladů vybraných položek - střešní konstrukce 

   Author: Tóthová Kateřina; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inovační přístupy v oblasti živičných povrchů 

   Author: Boukalová Barbora; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Integrovaný regionální operační program - infrastruktura předškolního vzdělávání 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá evropskými dotacemi, konkrétně Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a také Výzvou č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, které ...
  • Inteligentní budovy s ohledem na řízení tepelného komfortu 

   Author: Filip Pavlíček; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje tématu vytápění v inteligentních budovách. V teoretické části práce je krátce popsána historie a koncept inteligentní budovy. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi klasickou a systémovou elektroinstalací. ...
  • Investiční proces v tepelné elektrárně 

   Author: Válková Kateřina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
  • Investiční příležitost v lázeňském městě 

   Author: Korcová Radka; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Prvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým ...
  • Investiční studie deverzifikace specializované stavební firmy 

   Author: Janovský Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Investiční studie projektu bytového domu 

   Author: Rakovič Matěj; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem bakalářské práce "Investiční studie projektu bytového domu" je samotné zpracování investiční studie bytového domu v ulici Na Popelce. V práci je nejprve uvedeno několik informací o projektu. Dále je v ní provedena ...
  • Investiční výstavba a provozování kanalizací 

   Author: Marešová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité ...
  • Investiční záměr - rekonstrukce stávajících prostor na restaurační areál 

   Author: Barbora Janečková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá efektivností investice, kterou je rekonstrukce staré stodoly na restaurační areál, kde se budou pořádat mimo jiné svatební hostiny nebo oslavy narozenin. Stará stodola je součástí pivovarského ...
  • Investiční záměr využití bytového domu Jiravská 

   Author: Wolgemutová Tereza; Supervisor: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Author: Zelinka Jaroslav; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Inženýring v investiční výstavbě 

   Author: Hrouda Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)