Recently added

Now showing items 1-20 of 398

  • Prefabrikovaný stavební systém 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Popis systému, popis hlavních konstrukčních prvků, montážní postup, právně-ekonomická náročnost projektu. Návrh technicko - ekonomického řešení systému výstavby prefa domů. Tématem této bakalářské práce je návrh vlastního ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností a porovnání s průměrnými ukazateli za odvětví 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností a jejich vzájemné porovnání s průměrnými hodnotami za odvětví a všech posuzovaných společností. Skládá se ze dvou částí, teoretické a ...
  • Systém povolování staveb v České republice 

   Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování staveb, zainteresovaná ...
  • Vyhodnocení českého podnikatelského prostředí se zaměřením na stavebnictví a porovnání se Slovenskem 

   Author: Roland Karlubík; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Sektor stavebníctva je jedným z odvetví, v ktorom je v dnešnej dobe evidovaný nemalý počet malých a stredných podnikateľov a významne sa podieľa na tvorbe ekonomiky. Táto práca rozoberá práve tento sektor ako indikátor z ...
  • Návrh a posouzení variant využití vybrané nemovitosti 

   Author: Sára Ryglová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití objektu Strašnického divadla. Divadlo je zastaralé a ve špatném stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá investičním ...
  • Porovnání typů certifikace budov pro ČR 

   Author: Linda Kukolová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, představení jednotlivých ...
  • Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC) 

   Author: Michaela Myslivečková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Mašlár Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným tepelně technickým ...
  • Porovnání nákladů hrubé stavby bytového domu (SW - Kros, Eurocalc, Buildpower) 

   Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem této bakalářské práce je analýza přímých a nepřímých nákladů dle použitého rozpočtovacího softwaru. V tomto případě se jedná o rozpočtovací programy Kros, Eurocalc a Buildpower. Tyto programy pracují s cenovými ...
  • Posouzení stavby nové obalovny a ekonomika dopravy asfaltových směsí 

   Author: Veronika Malinová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením stavby nové obalovny a ekonomikou dopravy asfaltových směsí. Smyslem bylo určení různých kritérií, podle kterých se vyhodnocuje výhodnost investice do stavby nové obalovny živičných ...
  • Výstavbové projekty dopravních staveb realizované malými firmami 

   Author: Jakub Žalud; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V této bakalářské práci se zabývám výstavbovými projekty dopravních staveb realizované malými firmami. V teoretické části je uvedeno, za jakých podmínek se jedná o malou firmu a jsou i uvedeny případné organizační struktury ...
  • Využitelnost modulárního bydlení 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do výstavby a umístění mobilního modulárního domu na pronajatém pozemku. V České republice a především v Praze se v posledních letech mluví o bytové krizi, která ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

   Author: Filip Tlustý; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice dvou investičních záměrů. Pro oba investiční záměry byl vybrán stejný byt na Praze 7. První investiční záměr řeší koupi bytu za účelem dlouhodobého pronájmu a druhý investiční ...
  • Rozbor problematiky využití technologie VR pro prezentaci dodavatele stavebních výrobků a její ekonomické posouzení 

   Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce je zaměřena na možnosti prezentace prvků a výrobků stavební výroby v prostředí virtuální reality. Úvodní část představuje základní komponenty a principy pro běh virtuálního prostředí. V další části jsou popsány ...
  • Rozbor a štúdia prípravy na zavedenie BIM vo vybranom podniku činnom vo výstavbe v kontexte koncepcie zavedenia BIM v ČR 

   Author: Veronika Laurenčíková; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiou a rozborom prípravy na zavedenie metódy BIM do stavebného podniku. Danú problematiku skúma najprv z teoretického hľadiska v kontexte koncepcie implementácie BIM v ČR a nadobudnuté ...
  • Stavebnictví v České republice a v Arménii 

   Author: Aleksandr Tarzian; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce představuje analýzu situace ve stavebnictví České republice a Arménii. Nejdříve jsou uvedeny informace o obou státech a jejich administrativním členěni, informace o stavebnictví, jejich shrnutí v hlavních přístupech. ...
  • Rozbor a studie zavedení BIM do mikropodniku 

   Author: Josef Řepa; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem zavádění informačního modelování staveb do stavebního mikropodniku se zaměřením na pozemní stavby. Zaměřuje se na dodavatelské systémy, které rozdělují mikropodniky na tři druhy a v ...
  • Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím 

   Author: Martina Pěničková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Ševčíková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím" je vysvětlení podstaty hluku a vibrací, jejich vlivu na lidský organismus a shrnutí problematiky nepříznivého hluku a vibrací působící ...
  • Životní cyklus výstavbového projektu školky 

   Author: Barbora Lazárková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Železník Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnocení a grafické znázornění nákladů investora v průběhu životního cyklu výstavbového projektu. Pro určení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu jsem zpracovala podrobný ...
  • Analýza vývoje cen nemovitostí a investiční rozhodování v lokalitě Plzeň 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou cen nájmů bytů ve městě Plzeň s použitím reálných dat z realitní kanceláře. Zkoumanými nemovitostmi jsou byty ve starších zděných bytových domech v bezprostřední blízkosti centra města ...
  • Ekonomicko-technický návrh variant zateplení vnějších stěn budovy 

   Author: Radek Voráček; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení domu a jeho následné posouzení z ekonomického hlediska. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá popisem obecné charakteristiky ...