Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 310

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Autor: Umlauf Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Krizový management stavebního podniku 

   Autor: Devátý Marek; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
  • Oceňování výškových prací 

   Autor: Korčák Tomáš; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování práce ve výškách, a to především z hlediska srovnání metod přístupu k jejich provedení a na vytvoření a sestavení nových položek pro cenové soustavy. Tyto položky pro provádění ...
  • Studie proveditelnosti nemovitosti v Unhošti 

   Autor: Bartošová Adéla; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením variant využití nemovitosti ve vlastnictví města Unhošť. Nejprve je uveden popis a lokalita nemovitosti. V práci se dále pro každou variantu stanovují náklady v investiční ...
  • Poptávková rizika developerského projektu 

   Autor: Makovec Martin; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou poptávkových rizik developerských projektů. Součástí této práce je popis developmentu a poptávkových rizik, která s sebou developerské projekty přináší. Největší pozornost je věnována ...
  • Investiční příležitost v lázeňském městě 

   Autor: Korcová Radka; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Prvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým ...
  • Dopravní infrastruktura v kontextu městského inženýrství 

   Autor: Kováčik Petr; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části práce je představen obor Městské inženýrství, jeho legislativní ukotvení, vysvětlena základní problematika a pojmy. Dále je nastíněn budoucí vývoj tohoto oboru. V závěru teoretické části práce je ...
  • Recyklované stavební materiály 

   Autor: Kuntová Kamila; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou recyklovaných stavebních materiálů. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, trvale udržitelného rozvoje a procesu recyklace. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Alternativní způsoby řešení sporů ve stavebnictví 

   Autor: Nabatova Victoria; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem teto práce je seznámení s alternativními metodami řešení sporů, jak se od sebe odliší a v čem shodují a jejich použití a význam v moderním světě. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická ...
  • Propočet nákladů investora - Ostatní náklady 

   Autor: Hodonská Ivana; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá propočtem nákladů investora - ostatní náklady. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které je nutné znát pro pochopení celé práce. Jedná se zejména ...
  • Finanční analýza společností působících na stavebním trhu a jejich srovnání 

   Autor: Roček Jan; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Stuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností. První část práce se zabývá funkcí a posláním finanční analýzy, účetními výkazy, jako je ...
  • Oceňování nemovitostí 

   Autor: Syrová Markéta; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o tématu oceňování nemovitých věcí. Je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování a dále je uveden popis jednotlivých ...
  • Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu 

   Autor: Straškrábová Jiřina; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část se soustředí na definici výstavbového projektu, životního cyklu stavby ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Autor: Špaček Jan; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické části pak budou aplikovány znalosti ...
  • Povolování staveb rodinných domů v ČR 

   Autor: Metlička Petr; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem této bakalářské práce bude shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republiky. Zaměřena bude zejména na povolování staveb menšího rozsahu ­ rodinných domů. Práce by měla být uceleným ...
  • Formy a zdroje financování bydlení 

   Autor: Vilikus Vilém; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá několika formami a zdroji financování bydlení v České republice. V úvodní části této práce je představen bytový fond, jeho struktura a bytová výstavba na našem území. Ve druhé části se ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Autor: Protivanský Adam; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Finanční řízení stavebního podniku 

   Autor: Antošová Karolína; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je věnovaná tématu finančního řízení stavebního podniku. V teoretické části jsou nejprve popsány úkoly, cíle a rizika působící na finanční management, následně je vysvětleno i podnikové účetnictví, ...