Now showing items 1-20 of 494

  • Vnitřní dělící konstrukce a jejich ekonomické posouzení 

   Author: Jan Záhorský; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vosoba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tématem této bakalářské práce jsou vnitřní dělící konstrukce a jejich ekonomické posouzení. V první části práce jsou popsány teoretické vlastnosti materiálů a jsou zde vysvětleny pojmy k jejich ocenění. V praktické části ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmu 

   Author: Evgeniya Akhmetkhanova; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práce se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje pojmy týkající se daného tématu, faktory ovlivňující cenu ...
  • Zhodnocení investice do muzea moderního umění 

   Author: Tamirlan Kilasov; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Daná bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení investice do muzea moderního umění v Praze. Práce je sestavená ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce se věnuje teoretickým otázkám, týkajícím ...
  • Analýza nakládání se ziskem/ztrátou stavebních společností 

   Author: Patrícia Matejová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Táto bakalárska práca sa zabýva analýzou nakladaním so ziskom/stratou troch stavebných spoločností MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., ATRIUM s.r.o. a Remmers s.r.o. Cieľom práce je vyhodnotiť hospodársky vývoj týchto ...
  • Výběr variant ploché střechy bytového domu 

   Author: Daniela Švédová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Svobodová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a nabídnout investorovi nejvhodnější variantu střechy pro bytový dům. Výběr vhodných variant a jejich následné ocenění je vztahováno ke konkrétnímu bytovému domu situovanému v Praze na ...
  • Individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí 

   Author: Karolína Kreisslová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Forejt Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje problematice individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí. Kalkulované položky byly vybrány z kontrolníhopoložkového rozpočtu ze stavby bytového domu Jezárka ve Strakonicích. Záměrem ...
  • Vyhodnocení developerského projektu bytového domu 

   Author: Valeriya Pyshnenko; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část je čerpaná z dostupné literatury. Získané poznatky jsou aplikovány v praktické ...
  • Finanční analýza stavební společnosti 

   Author: Barbora Romová; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce pojednává o základní dovednosti manažera firmy, tedy o znalosti účetních výkazů a jejich zpracování ve formě finanční analýzy, jejíž využití je nezbytné v průběhu finančního plánování. Práce je rozdělena ...
  • Analýza workplace managementu na Letišti Praha 

   Author: Jan Soukup; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku workplace managementu v kancelářských prostorech. V práci jsou popsané podklady, z nichž obor vychází a zároveň i aktuální trendy na poli managementu administrativních budov. ...
  • Řízení subdodávek ve stavební firmě 

   Author: David Svatoš; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem řízení subdodávek ve stavební firmě na příkladu realizace konkrétní zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojené ...
  • Analýza zvolených provozních nákladů na objektech Generali Česká pojišťovna 

   Author: Anna Meded; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tématem bakalářské práce je analýza zvolených provozních nákladů na objektech společnosti Generali Česká pojišťovna. V teoretické části jsou popsány základní definice, pojmy a vývoj facility managementu. Je zde také ...
  • Kalkulace nákladů na zařízení staveniště v průběhu výstavby 

   Author: Nella Macková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh zařízení staveniště a jeho následná kalkulace nákladů. Teoretická část se zabývá členěním zařízení staveniště a zásadami pro jeho návrh. V praktické části jsou následně tyto ...
  • Tvorba a ocenění položek pro 3D tisk z betonu 

   Author: Barbora Kubelková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se věnuje stanovení nákladů pro položky 3D tisku z betonu nosných nadzákladových zdí. V teoretické části je kladen důraz na objasnění pojmů a principů v oblasti 3D tisku z betonu, přičemž hlavní pozornost je ...
  • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelských aktivit 

   Author: Kryštof Mrázek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje sestavení podnikatelského plánu na výstavbu nové vlastní výrobní haly a s tím spojené rozšíření výroby. Podnikatelský plán je zpracován za situace, kdy je společnost nucena se rozhodnout o svých ...
  • Ekonomické posouzení zateplovacího systému ETICS, technologie provádění a vliv na životní prostředí. 

   Author: Radim Jelínek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Loucký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých tepelně izolačních materiálů pro kontaktní zateplení obvodových stěn na Českém trhu. V teoretické části jsou vybrány nejčastěji používané izolační materiály, popsány jejich ...
  • Podnikatelský záměr pro založení firmy stavějící sruby a roubenky 

   Author: Albert Koubek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení stavební firmy pro kompletní realizaci srubů a roubenek. Posouzení, zda začínající stavební firma je schopna nabídnout plnohodnotné ...
  • Investiční záměr - rekonstrukce stávajících prostor na restaurační areál 

   Author: Barbora Janečková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá efektivností investice, kterou je rekonstrukce staré stodoly na restaurační areál, kde se budou pořádat mimo jiné svatební hostiny nebo oslavy narozenin. Stará stodola je součástí pivovarského ...
  • Porovnání cenových soustav ÚRS a OTSKP mostního objektu 

   Author: Tereza Dávidová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Pejchalová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním nosných položek cenových soustav ÚRS a OTSKP u liniové stavby konkrétně mostního objektu. V teoretické části se budeme věnovat oceňováním staveb liniových v investiční fázi, konkrétně ...
  • Zhodnocení portfolia nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Petr Baxa; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením výnosnosti skutečného portfolia nemovitostí určených k pronájmu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena problematika nájemního ...
  • Rozšíření podnikatelských aktivit stavební společnosti - podnikatelský plán 

   Author: Anastasiia Shibanova; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma rozšíření činnosti již existujícího podniku. Jedná se o společnosti specializující na poskytování služeb na stavebním trhu. Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského ...