Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 329

  • Investiční proces v tepelné elektrárně 

   Autor: Válková Kateřina; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
  • Studie proveditelnosti investičního záměru 

   Autor: Macnarová Adéla; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi úzce souvisí a upřesňuje, ...
  • Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 

   Autor: Zelinková Kamila; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat jednotlivé varianty rodinného domu z hlediska ekonomického hodnocení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Zabývá se popisem jednotlivých metod vícekriteriálního ...
  • A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company 

   Autor: Smoleň Jakub; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto bakalárska práca prináša ...
  • Špecifikácia požiadaviek investora na informácie obsiahnuté v modeli pre potreby oceňovania v rámci životného cyklu výstavbového projektu 

   Autor: Leško Jakub; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Predmetom bakalárskej práce je informačné modelovanie stavieb z pohľadu investora s ohľadom na možnosti oceňovania stavebných prác. V úvode je predstavený BIM, jeho výhody a nevýhody ako aj aspekty spojené s životným cyklom ...
  • Návrh využití části zámku Buštěhrad 

   Autor: Klaudová Martina; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití zámku Buštěhrad, který je zapsaný na seznamu kulturních památek. Zámek je zchátralý a ve špatném technickém stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická ...
  • Tramvajové tratě z hlediska investičního procesu 

   Autor: Soulková Pavlína; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením komplexního přehledu o tramvajových tratích s cílem posouzení budoucí výstavby v segmentu důležitosti konkrétní trati a posouzení používaných povrchů tramvajového tělesa. Popisuje ...
  • Porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací 

   Autor: Veriugina Liubov; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je věnována porovnání podnikatelského prostředí mezi ČR a Ruskou federací. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. Úvodní kapitola se věnuje stručnému ...
  • Dopravní spojení Praha - Letiště Václava Havla 

   Autor: Procházková Alena; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním spojením centra Prahy a Letiště Václava Havla. V teoretické části je popsán současný stav dopravy na letiště, porovnání s dopravou v ostatních evropských městech, shrnutí historie ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Autor: Raková Markéta; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza nejprve z teoretického a následně praktického hlediska. V teoretické části jsou rozebrány podklady a metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány v praktické části na dvě ...
  • Rekonstrukce historických staveb a jejich ocenění 

   Autor: Svobodová Štěpánka; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Hlaváčová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá oceňováním rekonstrukcí historických budov, především památek. V práci jsou popsány situace typické pro takovéto rekonstrukce, jako provádění restaurátorských prací, problematika povolení zásahu ...
  • Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací 

   Autor: Hanusová Karolína; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První teoretická část se ...
  • Varianty bednění pro železobetonovou stropní konstrukci 

   Autor: Cikhart Dominik; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Meller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce řeší rozhodnutí, který typ stropního systémového bednění je nejvýhodnější pro zhotovitele stavby při zhotovení monolitického železobetonového stropu v 1. nadzemním podlaží u novostavby depandance v Újezdě nad Lesy. ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Autor: Mička Tomáš; Vedoucí práce: Nováková Vladimíra; Oponent práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ...
  • Cenové řízení stavebního projektu 

   Autor: Hvězdová Šárka; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je seznámení se světovými metodikami projektového řízení, posouzení jejich využití v českém stavebnictví a vypracování vlastního manuálu řízení pro část zabývající se řízením nákladů projektu. První část ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA 

   Autor: Lapka Tomáš; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o ...
  • Srovnání využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr 

   Autor: Hruška Adam; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním ve využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr. Informační modelování využívá automatického vykazování výměr z vymodelovaných objektů. Zatímco ...
  • Vliv rozšíření modelovacích nástrojů BIM o programovací prostředí na efektivitu práce projektanta 

   Autor: Martínek Patrik; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je demonstrace využití programovacího prostředí softwaru Revit ve stavební praxi. Autor v práci porovnává nejrozšířenější softwary na trhu a uvádí, proč si pro tuto práci zvolil právě program ...
  • Variantní řešení plochých střech 

   Autor: Kopecká Kristýna; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými ...
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Autor: Umlauf Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...