News

Bachelor Theses - 11126

Recently added

Now showing items 1-20 of 440

  • Zhodnocení ekonomiky zelených střech 

   Author: Josef Hofmeister; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Valeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Práce se snaží pohlédnout na problematiku zelených střech z ekonomického pohledu. Zatímco přínosy zelených střech v oblasti vlivu na okolí jsou známé, pohled na realizaci zelených střech z pohledu investorského je často ...
  • Studie proveditelnosti investice do administrativní budovy 

   Author: Elizaveta Endzhievskaya; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Této bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti administrativní budovy, která je určená k pronajmu kancelářských prostorů. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. V teoretické časti jsou popsaný jednotlivé ...
  • Ocenění hrubé stavby bytového domu v různých cennových soustavách 

   Author: Vendula Bednaříková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozpočtu hrubé stavby bytového domu V Zahradách, vytvořeném ve třech různých oceňovacích programech. Rozpočet je vytvořen v programech KROS 4, BUILDpower S a euroCALC 3. V teoretické ...
  • Založení střediska frézování a využití živičného recyklátu 

   Author: David Padrián; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou frézování vozovek. Cílem práce je popsat a zanalyzovat všechny aspekty, které by musela stavební firma zvážit, pokud by se rozhodla dané středisko založit. Tyto aspekty zahrnují ...
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce řeší problematiku řízení subdodavatelů a řízení jejich rizik z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení základů výstavbového projektu a úkolů generálního dodavatele, ...
  • Tržní ocenění rodinného domu 

   Author: Tomáš Svoboda; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem této bakalářské práce je oceňování nemovitých věcí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy, teoretické postupy a popisuje základní oceňovací metody. Mezi ...
  • Navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn u dopravních staveb 

   Author: Václav Polák; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci matematických metod vícekriteriálního rozhodování na úlohy navrhování protihlukových stěn. Uvedeno je shrnutí teorie o protihlukových stěnách, nezbytné pro pochopení principů, podle ...
  • Recyklované stavební materiály, jejich užití ve stavebnictví a vliv na cenu stavby 

   Author: Barbora Motlová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce se zabývá tématikou recyklace ve stavebnictví, konkrétně recyklovanými materiály ve výstavbě, záměnou za tradiční materiály a dopadem na celkovou cenu stavby. V práci je obsažena tématika recyklace obecně a ...
  • Autodoprava ve stavebnictví - podnikatelský záměr 

   Author: Jaroslav Plzák; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru ve formě podnikatelského plánu pro založení nové společnosti v odvětví autodoprava se zaměřením na stavebnictví. Teoretická část obsahuje definici podnikatele ...
  • Softwarová podpora pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

   Author: Aneta Samcová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce je zaměřena na činnost technického dozoru stavebníka při výstavbě pozemních staveb, resp. bytových domů a zejména na softwarové nástroje využívané pro podporu této činnosti. Součástí práce je základní úvod do ...
  • Studie proveditelnosti investice do bytového domu 

   Author: Vratislav Borský; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investice do výstavby bytového domu v Praze 6. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé fáze výstavbového projektu, strukturu studie ...
  • Základní analýza možností IoT v odpadovém hospodářství 

   Author: Kateřina Merleová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   V bakalářské práci jsem se v praktické části pokusila v programu MS Excel vytvořit jednoduchý model, na kterém je možné demonstrovat umisťování senzorů do odpadových nádob, které může pomoci k optimalizaci celého procesu ...
  • Sdružení stavebních společností za účelem společné realizace zakázky 

   Author: Monika Kolínová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce na téma „Sdružení stavebních společností za účelem společné realizace zakázky“ je rozdělena do dvou částí. Teoretická část uvádí, z jakých důvodů se stavební podniky spojují při realizaci zakázek. Je zde ...
  • Řízení rizik v developerském projektu 

   Author: Oldřich Pokorný; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato závěrečná bakalářská práce pojednává o řízení rizik developerského projektu. První část práce se zabývá teorií řízení rizik. Je zde vysvětlena problematika řízení rizik, definování základních pojmů a obecný popis ...
  • Finanční analýza: Porovnání dvou stavebních podniků se stejným oborem podnikání 

   Author: Ondřej Maťátko; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu dvou stavebních podniků se stejným oborem podnikání a jejich srovnání a vyhodnocení. Práce je zpracována do dvou částí. První část je věnovaná základním popisům finanční ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

   Author: Samuel Weidlich; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Úkolom práce je posúdiť efektívnosť investície do bytu. Byt bude vybraný z aktuálnej ponuky bytov v lokalite Banská Bystrica. V rámci práce budú porovnané 2 varianty investičného zámeru. Prvou z nich je kúpa bytu za účelom ...
  • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Účelem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání. Těmito podniky jsou Spektra, spol. s.r.o. a INOS RICHTER s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První ...
  • Vyhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k nájemnímu bydlení 

   Author: Sergey Mochalin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Úkolem bakalářské práce je pomoci drobnému investorovi, který plánuje koupit starší nemovitost za účelem její celkové přeměny na bytový dům vhodný k pronájmům v rámci bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr ...
  • Stanovení návratnosti investice do rekonstrukce a nástavby bytového domu 

   Author: Tadeáš Zahradník; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Sviták Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá investicí do modernizace a rekonstrukce bytového domu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost odlišnými druhy financování. V teoretické části jsou podrobněji popsány ekonomické ...
  • Úskalí developerského procesu 

   Author: Jan Sedláček; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce se věnuje developerskému procesu a jeho úskalím. Teoretická část se ve svém začátku věnuje rozdělení výstavbového procesu do tří fází: přípravná, realizační a závěrečná. Dále jsou definováni účastníci developerského ...