Now showing items 143-162 of 514

  • Kalkulace nákladů na zařízení staveniště v průběhu výstavby 

   Author: Nella Macková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh zařízení staveniště a jeho následná kalkulace nákladů. Teoretická část se zabývá členěním zařízení staveniště a zásadami pro jeho návrh. V praktické části jsou následně tyto ...
  • Kalkulace nosných položek rodinného domu 

   Author: Aneta Sluková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ráb Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. ...
  • Kalkulace viceprací a méněprací v průběhu realizace stavebního projektu 

   Author: Sobotka Tomáš; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komínové systémy - cenové porovnání 

   Author: Faltínová Kateřina; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...
  • Konstrukční systémy RD a jejich ekonomické hodnocení 

   Author: Beranová Alena; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Krizový management stavebního podniku 

   Author: Devátý Marek; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
  • Logický rámec projektu 

   Author: Pavlovský Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Malé a střední podniky ve stavebnictví v době krize 

   Author: Braunstein Tomáš; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Management subdodávek 

   Author: Lachman Ivan; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb 

   Author: Frýbová Karolína; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Hruška Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb se zabývá analýzou procesu projektového managementu průmyslových staveb, ve společnosti, která se zabývá projektovým managementem staveb. V ...
  • Marketing ve stavební firmě 

   Author: Duník Miroslav; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části marketingovými činnostmi stavebních firem, historií marketingu v oboru stavebnictví, segmentací trhu a marketingovým mixem. V analytické části se pak práce věnuje rozboru ...
  • Marketingová studie developerského projektu 

   Author: Kořený Adam; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

   Author: Štovčíková Zuzana; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Marketingové strategie ve stavebnictví 

   Author: Valenta Václav; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce pojednává o marketingových strategiích ve stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na klíčové strategie společností, nové marketingové trendy a inovace. ...
  • Marketingový plán střední stavební firmy 

   Author: Militká Michaela; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Zavoral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
  • Mezibytové dělící konstrukce 

   Author: Daniel Seidel; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tématem bakalářské práce, která je rozdělena do dvou částí, jsou mezibytové dělící konstrukce. V první části jsou popsány požadavky na tyto konstrukce a jejich obecné materiálové řešení. V části druhé jsou vybrána konkrétní ...
  • Model generace rozpočtu střešního pláště 

   Author: Karas Josef; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Voleský Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce se zabývá vytvořením obecného modelu na základě analýzy vazeb mezi konstrukčními prvky s cílem automatizované tvorby informací o jejich finanční náročnosti. Výstupem modelu je aplikace, která by měla pomoci v rozhodování ...
  • Model vyhodnocení variant obvodových plášťů z hlediska nákladů a životnosti 

   Author: Zeman Václav; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelové varianty dodavatelského zajištění stavby 

   Author: Smištíková Marie; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)