Now showing items 301-320 of 494

  • Recyklované stavební materiály 

   Author: Kuntová Kamila; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou recyklovaných stavebních materiálů. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, trvale udržitelného rozvoje a procesu recyklace. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Recyklované stavební materiály, jejich užití ve stavebnictví a vliv na cenu stavby 

   Author: Barbora Motlová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce se zabývá tématikou recyklace ve stavebnictví, konkrétně recyklovanými materiály ve výstavbě, záměnou za tradiční materiály a dopadem na celkovou cenu stavby. V práci je obsažena tématika recyklace obecně a ...
  • Rekonstrukce bytů - standardní a nadstandardní provedení 

   Author: Simandl David; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bytů ve standardním a nadstandardním provedení a následným oceněním bytů podle Oceňovací vyhlášky. Teoretická část je zaměřena na obecné rozdělení a definování standardů a nadstandardů ...
  • Rekonstrukce historických staveb a jejich ocenění 

   Author: Svobodová Štěpánka; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Hlaváčová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá oceňováním rekonstrukcí historických budov, především památek. V práci jsou popsány situace typické pro takovéto rekonstrukce, jako provádění restaurátorských prací, problematika povolení zásahu ...
  • Rozbor a aplikace strategického řízení ve stavebních firmách 

   Author: Tuan Duy Tang; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V bakalářské práci je rozebrána a vysvětlená strategie řízení ve stavebních firmách. Teoretická část se zabývá popisem fungování strategického řízení ve stavebních podnicích. Vysvětlené tu jsou také rizika na, na které si ...
  • Rozbor a aplikace strategického řízení ve stavebních firmách 

   Author: Tuan Duy Tang; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   V bakalářské práci je rozebrána a vysvětlená strategie řízení ve stavebních firmách. Teoretická část se zabývá popisem fungování strategického řízení ve stavebních podnicích. Vysvětlené tu jsou také rizika na, na které si ...
  • Rozbor a studie zavedení BIM do mikropodniku 

   Author: Josef Řepa; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem zavádění informačního modelování staveb do stavebního mikropodniku se zaměřením na pozemní stavby. Zaměřuje se na dodavatelské systémy, které rozdělují mikropodniky na tři druhy a v ...
  • Rozbor a štúdia prípravy na zavedenie BIM vo vybranom podniku činnom vo výstavbe v kontexte koncepcie zavedenia BIM v ČR 

   Author: Veronika Laurenčíková; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiou a rozborom prípravy na zavedenie metódy BIM do stavebného podniku. Danú problematiku skúma najprv z teoretického hľadiska v kontexte koncepcie implementácie BIM v ČR a nadobudnuté ...
  • Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM 

   Author: Šindelář Jiří; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá pasportizací historických budov. Pasportizace je proces zachování kulturního dědictví. Moderním způsobem jak zachytit informace o historické budově je HBIM. Informační modelování historických budov ...
  • Rozbor problematiky využití technologie VR pro prezentaci dodavatele stavebních výrobků a její ekonomické posouzení 

   Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce je zaměřena na možnosti prezentace prvků a výrobků stavební výroby v prostředí virtuální reality. Úvodní část představuje základní komponenty a principy pro běh virtuálního prostředí. V další části jsou popsány ...
  • Rozbor přímých nákladů pro stavbu obytného komplexu 

   Author: Radmila Kasnarová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Köhler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem přímých nákladů na materiál a mzdy pro stavbu obytného komplexu u položek, které vybraná středně velká stavební firma zajišťuje vlastními zdroji. V teoretické části bakalářské práce ...
  • Rozhodnutí o investici v době krize 

   Author: Korbař Martin; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Rozhodovací proces variant vytápění rodinných domů 

   Author: Hořeňovský Pavel; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Rozhodování o investici do dlouhodobého majtku ve stavební společnosti 

   Author: Rakovič Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Rozhodující hlediska a metodické přístupy k brownfields 

   Author: Mlýnek Adam; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozhodující procesy při návrhu a realizaci železobetonové stropní konstrukce 

   Author: Platilová Nina; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM) 

   Author: Tomáš Střízek; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce se věnuje pojmům a ...
  • Rozpočtové ukazatele - ploché střechy 

   Author: Dědeček Petr; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpočtové ukazatele pro areálové komunikace 

   Author: Vonásková Petra; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření firmy Prodin a.s. 

   Author: Kvirenc Patrik; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s předběžnou studií proveditelnosti, dokumentem, který je součástí předinvestiční fáze projektu. V první fázi zhodnotím její teoretickou část, kde bude vypracovaná její obecná ...