Now showing items 320-339 of 470

  • Sdružení stavebních společností za účelem společné realizace zakázky 

   Author: Monika Kolínová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce na téma „Sdružení stavebních společností za účelem společné realizace zakázky“ je rozdělena do dvou částí. Teoretická část uvádí, z jakých důvodů se stavební podniky spojují při realizaci zakázek. Je zde ...
  • Sklad zemědělských produktů - aktivní větrání 

   Author: Zátopek Vladimír; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Hank Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářské práce je technologie aktivního větrání v zemědělských skladech, jejich popis, účel a cena. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na základní rozdělení skladů zemědělských produktů. ...
  • Skladovací haly - návratnost investic 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Smluvní zabezpečení a řízení subdodavatelů na stavebních projektech velkého rozsahu 

   Author: Trefilová Tereza; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Realizace stavebního projektu je komplexní činnost, na které se podílí velké množství subjektů. Je třeba přesně definovat postupy a faktory výběru subdodavatelů, stanovit systém jejich řízení a důsledně hlídat kvalitu ...
  • Snižování hluku železničního provozu ze stavebního hlediska 

   Author: Kopáčová Michaela; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Softwarová podpora pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

   Author: Aneta Samcová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce je zaměřena na činnost technického dozoru stavebníka při výstavbě pozemních staveb, resp. bytových domů a zejména na softwarové nástroje využívané pro podporu této činnosti. Součástí práce je základní úvod do ...
  • Specifika trhu s kancelářskými prostory v hl.m. Praze 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spolufinancování stavebního projektu z fondů EU 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Srovnání české a vietnamské stavební firmy 

   Author: Nguyen Duc Toan; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Srovnání využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr 

   Author: Hruška Adam; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním ve využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr. Informační modelování využívá automatického vykazování výměr z vymodelovaných objektů. Zatímco ...
  • Srovnávací analýza investic do nemovitostí a/nebo finančních produktů 

   Author: Smola Albert; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Srovnávací studie výsledných parametrů rekonstrukce a novostavby 

   Author: Antochová Marta; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce se věnuje ověření hypotéz, týkající se nevýnosnosti staveb nájemních domů v ČR, prostřednictvím analýzy výsledných parametrů rekonstrukce a novostavby navržených pro bytový dům Ovenecká 17. První část práce ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Author: Špaček Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické části pak budou aplikovány znalosti ...
  • Stanovení návratnosti investice do rekonstrukce a nástavby bytového domu 

   Author: Tadeáš Zahradník; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Sviták Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá investicí do modernizace a rekonstrukce bytového domu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost odlišnými druhy financování. V teoretické části jsou podrobněji popsány ekonomické ...
  • Statistické údaje ve stavebnictví 

   Author: Vencl Miloš; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stavebnictví v České republice a v Arménii 

   Author: Aleksandr Tarzian; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce představuje analýzu situace ve stavebnictví České republice a Arménii. Nejdříve jsou uvedeny informace o obou státech a jejich administrativním členěni, informace o stavebnictví, jejich shrnutí v hlavních přístupech. ...
  • Stavební materiály z pohledu vložené energie a uhlíku 

   Author: Trubanová Jana; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stochastický model pro investiční rozhodování 

   Author: Klodner Michal; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nástroje pro manažerské rozhodování v oblasti investičních stavebních projektů. Tento nástroj zahrnuje metodu čisté současné hodnoty modifikovanou stochastickým přístupem ke vstupům ...
  • Studie proveditelnosti 

   Author: Erba Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Studie proveditelnosti 

   Author: Kortus Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)