Now showing items 408-427 of 514

  • Udržitelný rozvoj ve stavebních firmách 

   Author: Vrba Jan; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   První část této Bakalářské práce definuje udržitelnost a dobu, kdy se začala utvářet. Druhá část je věnována udržitelnému rozvoji ve stavebnictví. Je popsána Společenská odpovědnost firem a způsob, jakým se projevuje ve ...
  • Užití digitálních modelů staveb se zaměřením na vybrané užití dat 

   Author: Daniel Kobík; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Borecký Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je v první řadě seznámení čtenářů s pojmem BIM (Building information modeling). V práci jsou uvedeny nejdůležitější pojmy, které je třeba znát pro porozumění takzvané metody BIM, se kterou ...
  • Úskalí developerského procesu 

   Author: Jan Sedláček; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce se věnuje developerskému procesu a jeho úskalím. Teoretická část se ve svém začátku věnuje rozdělení výstavbového procesu do tří fází: přípravná, realizační a závěrečná. Dále jsou definováni účastníci developerského ...
  • Úspora nákladů stavební firmy v rámci protikrizových opatření 

   Author: Kopáček Václav; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Variantní řešení plochých střech 

   Author: Kopecká Kristýna; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými ...
  • Variantní řešení střech 

   Author: Šabartová Eliška; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Variantní řešení střech - Obecní dům Boháňka 

   Author: Špačková Lucie; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá různými variantami střešní krytiny a příslušnou skladbou střešního pláště. Cílem práce je návrh variant střešních krytin na konkrétní projekt stavby Obecního domu v obci Boháňka, jejich porovnání ...
  • Varianty bednění pro železobetonovou stropní konstrukci 

   Author: Cikhart Dominik; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Meller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce řeší rozhodnutí, který typ stropního systémového bednění je nejvýhodnější pro zhotovitele stavby při zhotovení monolitického železobetonového stropu v 1. nadzemním podlaží u novostavby depandance v Újezdě nad Lesy. ...
  • Varianty financování bytového domu 

   Author: Karolina Benešová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Špás Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou bytového domu na ulici Modřínová v obci Třebíč. Nejprve se zjistí celkové investiční náklady. Sestavením položkového rozpočtu na základě Cenové soustavy ÚRS v programu Kros 4 a v ...
  • Varianty investičního zhodnocení pozemku v katastru obce Homole 

   Author: Frdlík Martin; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem práce je navrhnout co nejlepší ekonomické zhodnocení konkrétního pozemku. Autorem práce jsou navrženy dvě investiční varianty zhodnocení pozemku. Vycházejí z rozdílného dělení daného pozemku na stavební parcely. V ...
  • Varianty moderních řešení opláštění administrativních budov 

   Author: Dutá Karolína; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Tato práce si klade za cíl porovnat varianty moderních fasádních systémů jak z hledisek ekonomických, tak praktických. V první části práce jsou uvedeny jednotlivé varianty moderních fasádních systémů, které jsou v posledních ...
  • Varianty obvodových nosných konstrukcí a jejich dopad na konečnou cenu stavby rodinného domu 

   Author: Martina Kasalová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Šiman Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Tématem této bakalářské práce je porovnání vybraných stavebních systémů z hlediska technologie, nákladů na výstavbu, pracnosti a tepelných ztrát. Následné vyhodnocení sledovaných parametrů by mělo potencionálnímu investorovi ...
  • Varianty obvodových nosných konstrukcí a jejich dopad na rozpočtovou cenu stavebního objektu 

   Author: Froněk Tomáš; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich ekonomické vyhodnocení 

   Author: Barbora Sedláčková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tématem bakalářské práce jsou jednotlivé varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich vyhodnocení z hlediska technologie, nákladů na jejich výstavbu, nákladů na samotný materiál, pracnosti a tepelně izolačních ...
  • Veřejné zakázky a jejich vyhodnocování 

   Author: Šnejdr Jakub; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Veřejné zakázky ve stavebnictví a kritéria jejich udělení 

   Author: Honzírková Eva; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Abstrakt V teoretické části bakalářské práce je pojednáno o veřejných zakázkách ve stavebnictví a hodnotících kritériích dle stávajícího zákona o veřejných zakázkách a o příčinách a možných důsledcích schválení nového ...
  • Veřejné zakázky ve stavební firmě 

   Author: Konupková Jana; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vícekriteriální hodnocení ve stavebnictví 

   Author: Králová Martina; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem této bakalářské práce je popis jednotlivých metod vícekriteriálního hodnocení a ověření možnosti jejich využití v praxi. Úvodní část práce je věnována problematice manažerského rozhodování. Dále práce popisuje výběr ...
  • Vliv druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavby 

   Author: Šenberk Martin; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vliv druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu 

   Author: Hejdová Michaela; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem bakalářské práce je posouzení vlivu druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu. Jedná se jednopodlažní rodinný dům, který se nachází v Sušici v Plzeňském kraji. V teoretické části jsou popsané ...