Now showing items 47-66 of 516

  • Dodavatelské systémy 

   Author: Kozel Adam; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce řeší problematiku řízení subdodavatelů a řízení jejich rizik z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení základů výstavbového projektu a úkolů generálního dodavatele, ...
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Bakalářská práce zaměřená na téma řízení subdodávek z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část popisuje a vysvětluje základní pojmy a procesy spojité s generálním dodavatelem, subdodavatelem a řízením subdodavatelů. ...
  • Dopravní a manipulační zařízení na stavbě 

   Author: Jan Pacák; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Hanč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavním tématem této bakalářské práce jsou dopravní a manipulační prostředky a zařízení, které se v současnosti používají na stavbách v České republice. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných strojů a zásadami ...
  • Dopravní infrastruktura v kontextu městského inženýrství 

   Author: Kováčik Petr; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části práce je představen obor Městské inženýrství, jeho legislativní ukotvení, vysvětlena základní problematika a pojmy. Dále je nastíněn budoucí vývoj tohoto oboru. V závěru teoretické části práce je ...
  • Dopravní spojení Praha - Letiště Václava Havla 

   Author: Procházková Alena; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním spojením centra Prahy a Letiště Václava Havla. V teoretické části je popsán současný stav dopravy na letiště, porovnání s dopravou v ostatních evropských městech, shrnutí historie ...
  • Druhy KZS a jejich vliv na konečnou cenu stavby 

   Author: Moravec Čeněk; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dynamický harmonogram s použitím zobecněného normálního rozdělení 

   Author: Dudáš David; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivita řízení změn ve stavebním podniku 

   Author: Krupa Adam; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Sádecký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Obsahem bakalářské práce je analýza komunikace ve společnosti BauPoint s.r.o. V teoretické části je věnována pozornost komunikaci v rámci dynamického prostředí stavebního podniku včetně formálních a neformálních metod. ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Author: Protivanský Adam; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Sedmíková Bára; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce má za úkol posoudit ekonomickou výhodnost dvou investičních záměrů do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Hlavní rozdíl mezi byty ležícími ve stejné lokalitě spočívá v jejich stáří. V teoretické části jsou ...
  • Ekonomická analýza nosných konstrukcí u dřevostaveb 

   Author: Pudil Tomáš; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická bilance v opatřeních programu Zelená úsporám 

   Author: Lusk Ludvík; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Ekonomická návratnost investice do rodinného domu 

   Author: Karolína Petrová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením návratnosti investice do obvodových konstrukcí rodinného domu se záměrem snížení nákladů na vytápění. Za tímto účelem jsou navrženy materiálové varianty obálky budovy lišící se tepelnými ...
  • Ekonomická optimalizace řešení obvodových pláštů budov 

   Author: Andr David; Supervisor: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ekonomická významnost volby obvodového zdiva 

   Author: Lukáš Ježek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vondráčková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části budou popsány jednotlivé ...
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Ekonomické a právní aspekty evidence nemovitostí v České republice 

   Author: Kačírek Roman; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím, současný stav ve vazbě ...
  • Ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu 

   Author: Minko Ksenia; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem této bakalářské práce je ekonomické a technické posouzení variant vytápění rodinného domu. Ekonomické vyhodnocení stanovuje pořizovací a provozní náklady na vytápění. Technická analýza určuje kriterii subjektu ...
  • Ekonomické hodnocení tradičních a alternativních způsobů vytápění RD 

   Author: Kosprd Ondřej; Supervisor: Schneiderová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)