Zobrazují se záznamy 1-20 z 222

   Klíčové slovo
   - malá vodní elektrárna - studie proveditelnosti - rekonstrukce - Kaplanova turbína - výroba elektřiny [1]
   - small hydro power plant - feasibility study - reconstruction - Kaplan turbine - electricity production [1]
   analýza rizik, analýza trhu, finanční plán, investiční varianta, marketingová strategie, stavební parcela, studie proveditelnosti, územní plán [1]
   Apartment building, economic efficiency, returns on investment, estimate calculation, construction project [1]
   Assessment of business plan, business plan, SWOT analysis, financial plan, market analysis, competition analysis [1]
   Beton, transportbeton / beton připravený k lití, čerstvý beton, vyztužený beton, železobeton, výztuž / výztužný prvek, specifikace betonu, specifikátor, typový beton, beton předepsaného složení, stavební materiál, český stavební průmysl, statistika [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), Plán BOZP na staveništi, Základní legislativa, Koordinátor BOZP, Úrazovost ve stavebnictví [1]
   BIM, HBIM, Pasportizace, Historická budova, Laserové skenování [1]
   BIM, HBIM, Passportization, Historical building. Laser scaning [1]
   Budgetary software, price, cost, price level, budget [1]
   Budgeting, decision making, decision support system, application, roof construction, roofing, budget, methodics [1]
   Building act, planning permission proceedings, planning consent, building permit proceedings, notification, building permit, family house [1]
   Bytový dům, ekonomická efektivnost, návratnost investice, propočet investice, stavební projekt [1]
   Bytový fond, bytová výstavba, financování bydlení, zdroje financování, hypoteční úvěr, stavební spoření, státní podpory bydlení [1]
   calculation formula,unit price,cost structure,time consumption,work at heights [1]
   Calculation, Investor, Other costs, Valuation of construction products, Construction project, Phase of project [1]
   Capital costs, operating costs, heat loss, value analysis, solid fuels, gaseous fuels, liquid fuels, energy, heat source. [1]
   capital investments, sewerage systems, wastewater treatment plant, life cycle, operation of sewerage systems [1]
   Cena, náklady, nášlapná vrstva, obvodové zdivo, zateplení, omítky [1]
   cena, pořizovací náklady, životnost, střešní plášť, střešní krytina, keramická krytina, betonová krytina, asfaltové šindele, plechová krytina, plastová krytina, hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana, odvětrávaná vzduchová mezera [1]