Now showing items 215-234 of 514

  • Personalistika ve stavební společnosti 

   Author: Kraus Vladimír; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Author: Umlauf Michal; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
  • Plán BOZP pro výkopové práce 

   Author: Kačírková Petra; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování a optimalizace služeb facility managementu pro domov pro seniory 

   Author: Gutwirthová Iveta; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plánování ve stavební firmě 

   Author: Hajšmanová Lucie; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podnikatelský plán 

   Author: Jurčik Tomáš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán - rozvoj podnikatelského subjektu KLIMAX 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti, zabývající se prodejem a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická ...
  • Podnikatelský plán - výroba a prodej designových betonových výrobků 

   Author: Martin Glos; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu začínající firmy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem bakalářské práce je sestavit komplexní podnikatelský plán, ověřit a podložit názory a ...
  • Podnikatelský plán firmy Jan Krupička - Zemní práce a autodoprava 

   Author: Viktorová Michaela; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelských aktivit 

   Author: Kryštof Mrázek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje sestavení podnikatelského plánu na výstavbu nové vlastní výrobní haly a s tím spojené rozšíření výroby. Podnikatelský plán je zpracován za situace, kdy je společnost nucena se rozhodnout o svých ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA 

   Author: Lapka Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj společnosti ESLAB 

   Author: Jakub Babka; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro rozvoj společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Předmět podnikání je pro obě společnosti totožný. Jedná se o zkušebnictví ...
  • Podnikatelský plán pro start up malého podniku: Desing interiérů 

   Author: Trefanec Jan; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský záměr fotovoltaické elektrárny 

   Author: Miňovský Martin; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský záměr pro založení firmy stavějící sruby a roubenky 

   Author: Albert Koubek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení stavební firmy pro kompletní realizaci srubů a roubenek. Posouzení, zda začínající stavební firma je schopna nabídnout plnohodnotné ...
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Podnikání spojených osob ve stavebnictví 

   Author: Martina Hálová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá podnikáním spojených osob v oboru stavebnictví. Práce začíná teoretickou částí, ve které jsou definovány pojmy spojených osob a mateřské a dceřiné společnosti z hlediska zákonu o dani z příjmu, ...
  • Pohyb cen materiálů a jejich odraz v nákupech stavby (2005-2010) 

   Author: Doležalová Barbora; Supervisor: Schneiderová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Popis a vyhodnocení přínosů z realizace projektu protipovodňových opatření řeky Lužnice v Táboře 

   Author: Slaba Filip; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Strnad Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy již realizovaného protipovodňového opatření v Táboře, který má zabránit povodním v ulici Lužnická. Práce popisuje podmínky, postup a vyhodnocení veřejné soutěže a ...
  • Poptávková rizika developerského projektu 

   Author: Makovec Martin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou poptávkových rizik developerských projektů. Součástí této práce je popis developmentu a poptávkových rizik, která s sebou developerské projekty přináší. Největší pozornost je věnována ...