Now showing items 82-101 of 514

  • Facility management stavebního objektu 

   Author: Andres Petr; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Faktory a rizika související s výběrem pozemku při přípravě developerských projektů 

   Author: Vlčková Eva; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktory ovlivňující cenu mostu - Most přes Opárenské údolí 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování bydlení v ČR 

   Author: Kadlecová Petra; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování developerského projektu 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Financování investičního projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Strnad Michal; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Durďák Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Havrdová Radka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních podniků 

   Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich následné porovnání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je teoretická část a zabývá se vysvětlením finanční ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Kodetová Magdalena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce je věnována vypracování finanční analýzy a následnému porovnání dvou vybraných stavebních společností. Cílem teoretické části textu je seznámení s metodami finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání s ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Požár Marek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků 

   Author: Daniel Peterka; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické ...
  • Finanční analýza a porovnání finančních ukazatelů dvou stavebních firem 

   Author: Pávová Kamila; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza a porovnání výkonnosti dvou stavebních podniků 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a porovnání výkonnosti dvou vybraných stavebních podniků TERMIL s.r.o. a 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Práce je zpracována do dvou částí. První část ...
  • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Účelem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání. Těmito podniky jsou Spektra, spol. s.r.o. a INOS RICHTER s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První ...
  • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

   Author: Anna Tkachenko; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tématem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a následného porovnání dvou stavebních společností, a to STASKO plus, spol. s.r.o. a STAVUM, spol. s.r.o. Teoretická část poskytuje ucelený ...
  • Finanční analýza firmy TIPS 

   Author: Futerová Eliška; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza malého stavebního podniku 

   Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a ...
  • Finanční analýza společnosti Hilti spol. s r.o. 

   Author: Přibyl Marek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza vybraného podniku. Vybraným podnikem je Hilti ČR Spol. s r.o. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definováno, co je finanční analýza, ...
  • Finanční analýza společnosti Sládek Group,a.s. 

   Author: Landová Markéta; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)