Now showing items 478-494 of 494

  • Web-Based Project Management a jeho využití v českých stavebních firmách 

   Author: Dekanovská Jana; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zadávání dálničních staveb 

   Author: Koláčný Pavel; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zadávání veřejných zakázek v kontextu informačního modelování staveb (BIM) 

   Author: Jan Pekárek; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Hlavním cílem bakalářské práce je shrnout a analyzovat aktuální stav připravenosti české legislativy, organizací a zadavatelů na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce v souvislosti ...
  • Zahraniční zakázky 

   Author: Monhart David; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Založení střediska frézování a využití živičného recyklátu 

   Author: David Padrián; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou frézování vozovek. Cílem práce je popsat a zanalyzovat všechny aspekty, které by musela stavební firma zvážit, pokud by se rozhodla dané středisko založit. Tyto aspekty zahrnují ...
  • Základní analýza možností IoT v odpadovém hospodářství 

   Author: Kateřina Merleová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   V bakalářské práci jsem se v praktické části pokusila v programu MS Excel vytvořit jednoduchý model, na kterém je možné demonstrovat umisťování senzorů do odpadových nádob, které může pomoci k optimalizaci celého procesu ...
  • Základové konstrukce z technického a ekonomického pohledu 

   Author: Fuxa Roman; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Studený Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Cílem bakalářské práce je technické a ekonomické porovnání základových konstrukcí. Špatná volba může mít za následek nadměrné sedání objektu, ztrátu stability nebo velmi prodraží stavbu. Technické srovnání bude provedeno ...
  • Závěrečné vyhodnocení stavebního projektu 

   Author: Lakomá Lucie; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavebního projektu výstavby bytového komplexu v Praze od fáze nabídkové přípravy, úspěšného získání zakázky a podpisu Smlouvy o Dílo přes výstavbu až po závěrečné porovnání ...
  • Zhodnocení ekonomiky zelených střech 

   Author: Josef Hofmeister; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Valeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Práce se snaží pohlédnout na problematiku zelených střech z ekonomického pohledu. Zatímco přínosy zelených střech v oblasti vlivu na okolí jsou známé, pohled na realizaci zelených střech z pohledu investorského je často ...
  • Zhodnocení investice do muzea moderního umění 

   Author: Tamirlan Kilasov; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Daná bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení investice do muzea moderního umění v Praze. Práce je sestavená ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce se věnuje teoretickým otázkám, týkajícím ...
  • Zhodnocení portfolia investičních nemovitostí 

   Author: Beata Horáková; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je představení a následné posouzení portfolia investičních nemovitostí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování do nemovitostí, financování investic i druhy hodnocení efektivnosti ...
  • Zhodnocení portfolia nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Petr Baxa; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením výnosnosti skutečného portfolia nemovitostí určených k pronájmu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena problematika nájemního ...
  • Zjednodušený návrh nízkoenergetického domu s vlivem na ekonomiku provozu 

   Author: Daniel Kolouch; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je zjednodušený návrh nízkoenergetického domu a jeho následné posouzení z ekonomického pohledu. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se popisují základní faktory ...
  • Zpracování nabídky - veřejná zakázka na stavební práce 

   Author: Lorenc Josef; Supervisor: Schneiderová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Způsoby financování nákupu stavebních strojů 

   Author: Zeman Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zvyšování celkové výkonnosti stavebního podniku aplikací vyspělých metod v rámci řízení lidských zdrojů 

   Author: Bastyanová Anna; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tomu, jak toto řízení přispívá ke zvyšování celkové výkonnosti podniku. Práce se zaměřuje na personální činnosti jako je analýza a popis pracovních míst, výběr, ...
  • Životní cyklus výstavbového projektu školky 

   Author: Barbora Lazárková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Železník Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnocení a grafické znázornění nákladů investora v průběhu životního cyklu výstavbového projektu. Pro určení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu jsem zpracovala podrobný ...