• A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company 

   Autor: Smoleň Jakub; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto bakalárska práca prináša ...
  • Akciové stavební společnosti 

   Autor: Šoltys Martin; Vedoucí práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Alternativní způsoby řešení sporů ve stavebnictví 

   Autor: Nabatova Victoria; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem teto práce je seznámení s alternativními metodami řešení sporů, jak se od sebe odliší a v čem shodují a jejich použití a význam v moderním světě. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická ...
  • Analýza a návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

   Autor: Galitskaya Irina; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se věnuje analýze a návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem práce je analyzovat současný stav zvolené stavební firmy a navrhnout optimální řešení pro zvýšení její konkurenceschopnosti vybrané. ...
  • Analýza a vyhodnocení interní komunikace ve stavebním podniku 

   Autor: Fliegerová Lucie; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem autora bakalářské práce je přednést aktuální přehled současné literatury v oblasti interní komunikace. Analyzovat stav interní komunikace ve středně velkém stavebním podniku. Pro výzkum autor využívá jedné z ...
  • Analýza a vyhodnocení projektu Nordfjardargöng 

   Autor: Moslerová Kateřina; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována tématu analýzy a vyhodnocení stavebního projektu na příkladu tunelu Nordfjördur , který realizovala firma Metrostav a.s. na Islandu. V teoretické části jsou popsány hlavní faktory ovlivňující ...
  • Analýza CBA pro projekt záchranné stanice 

   Autor: Schneiderová Šárka; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Analýza cen stavebních pozemků na území hl.m. Prahy 

   Autor: Rabiňák Tomáš; Vedoucí práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza developerského projektu 

   Autor: Hochmann Kryštof; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou developerského projektu Byty Na Vackově. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy a metody z oborů stavitelství, ekonomie a statistiky, na kterých dále staví část praktická. Praktická ...
  • Analýza dopadů přerušení výstavby silniční stavby 

   Autor: Matějková Tereza; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finanční situace vybraných stavebních společností 

   Autor: Procházková Ludmila; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem této bakalářské práce je analýza finanční situace dvou vybraných stavebních společností, Baracom a.s. a FINO trade s.r.o.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci těchto společností v účetním období v letech 2011 ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza možných zdrojů financování investičního záměru 

   Autor: Král Dušan; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nákladů svislých a vodorovných konstrukcí 

   Autor: Brabcová Leona; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přímých nákladů konkretní stavby na materiál a mzdy oddílů 3 a 4, svislé a vodorovné konstrukce prací HSV vycházejících z výrobních kalkulace. V teoretické části bakalářské práce jsou ...
  • Analýza nosných položek položkového rozpočtu 

   Autor: Matějčková Eliška; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza realizací zakázek "čisté prostory" 

   Autor: Bečajová Jana; Vedoucí práce: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza rizik developerského projektu 

   Autor: Vengřínová Zuzana; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza rizik investičního záměru výstavby komerčního bytového domu 

   Autor: Buchal Tomáš; Vedoucí práce: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza stavební firmy v době krize 

   Autor: Dunovský Adam; Vedoucí práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...