Now showing items 1-20 of 514

  • A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company 

   Author: Smoleň Jakub; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto bakalárska práca prináša ...
  • Akciové stavební společnosti 

   Author: Šoltys Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Alternativní způsoby řešení sporů ve stavebnictví 

   Author: Nabatova Victoria; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem teto práce je seznámení s alternativními metodami řešení sporů, jak se od sebe odliší a v čem shodují a jejich použití a význam v moderním světě. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická ...
  • Analýza a návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

   Author: Galitskaya Irina; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se věnuje analýze a návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem práce je analyzovat současný stav zvolené stavební firmy a navrhnout optimální řešení pro zvýšení její konkurenceschopnosti vybrané. ...
  • Analýza a vyhodnocení interní komunikace ve stavebním podniku 

   Author: Fliegerová Lucie; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem autora bakalářské práce je přednést aktuální přehled současné literatury v oblasti interní komunikace. Analyzovat stav interní komunikace ve středně velkém stavebním podniku. Pro výzkum autor využívá jedné z ...
  • Analýza a vyhodnocení projektu Nordfjardargöng 

   Author: Moslerová Kateřina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována tématu analýzy a vyhodnocení stavebního projektu na příkladu tunelu Nordfjördur , který realizovala firma Metrostav a.s. na Islandu. V teoretické části jsou popsány hlavní faktory ovlivňující ...
  • Analýza CBA pro projekt záchranné stanice 

   Author: Schneiderová Šárka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Analýza cen stavebních pozemků na území hl.m. Prahy 

   Author: Rabiňák Tomáš; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza developerského projektu 

   Author: Hochmann Kryštof; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou developerského projektu Byty Na Vackově. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy a metody z oborů stavitelství, ekonomie a statistiky, na kterých dále staví část praktická. Praktická ...
  • Analýza dopadů přerušení výstavby silniční stavby 

   Author: Matějková Tereza; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Procházková Ludmila; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem této bakalářské práce je analýza finanční situace dvou vybraných stavebních společností, Baracom a.s. a FINO trade s.r.o.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci těchto společností v účetním období v letech 2011 ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Author: Jirman Radek; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza možných zdrojů financování investičního záměru 

   Author: Král Dušan; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nakládání se ziskem/ztrátou stavebních společností 

   Author: Patrícia Matejová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Táto bakalárska práca sa zabýva analýzou nakladaním so ziskom/stratou troch stavebných spoločností MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., ATRIUM s.r.o. a Remmers s.r.o. Cieľom práce je vyhodnotiť hospodársky vývoj týchto ...
  • Analýza nákladů svislých a vodorovných konstrukcí 

   Author: Brabcová Leona; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přímých nákladů konkretní stavby na materiál a mzdy oddílů 3 a 4, svislé a vodorovné konstrukce prací HSV vycházejících z výrobních kalkulace. V teoretické části bakalářské práce jsou ...
  • Analýza nosných položek položkového rozpočtu 

   Author: Matějčková Eliška; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza realizací zakázek "čisté prostory" 

   Author: Bečajová Jana; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza rizik developerského projektu 

   Author: Vengřínová Zuzana; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza rizik developerského projektu 

   Author: Petr Babíček; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou rizik na developerském projektu. V první části této práce se popisuje teoretické přiblížení analýzy rizik. Jsou zde vysvětleny základní pojmy. První část dále popisuje ...
  • Analýza rizik investičního záměru výstavby komerčního bytového domu 

   Author: Buchal Tomáš; Supervisor: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)